Ders Adı Hadis I (Arapça)
Ders Kodu ILA-205
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) 1-Talat Sakallı 2-Yusuf Açıkel
Dersin Yardımcıları Arş. Gör. Muhammed Furkan Taha DEMİRBAŞ
Dersin Öğrenme Çıktıları Öğrenci temel hadis ve usul kaynakları hakkında bilgi sahibi olur, hadis ilimleri hakkında bilgi sahibi olur, Türkiye’de ve yurtdışında hadisle alakalı çalışmalar hakkında bilgi sahibi olur.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği el-Lü'lüü ve'l-Mercan kitabı hakkında genel bilgiler, İman, Tahare ve Hayz, Salât (Namaz), Mesâcid ve Mevâdiu's-Salât (Mescidler ve Namaz Kılınan Yerler), Salâtü'l-Müsâfirîn (Yolcuların Namazı ve Bunun Kısaltılması), Cum'a Namazı, Salâtü'l-Îdeyn (İki Bayram Namazı), Salâtü'l-İstiskâ (Yağmur Duası Namazı), Salâtü'l-Küsûf ve Husûf (Güneş ve Ay Tutulması Namazı), Cenâiz (Cenazeler) ve Zekât ile ilgili hadisler
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Öğrencilerin konuyla ilgili literatüre ve genel bilgilere sahip olması.
Dersin Amacı Klasik Hadis kaynaklarının Hadis ilmine dair diğer kaynakların tanınması, Örnek Hadis metinlerinden hareketle hadisleri doğru (sahih) anlama ve meşru yorum becerisi kazandırmak,Sened ve metin tenkidine dair yöntem bilgisini kazandırmak.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 el-Lü'lüü ve'l-Mercan kitabı hakkında genel bilgiler, İman ile ilgili hadisler
  Ön Hazırlık: el-Lü'lüü ve'l-Mercan, 1. cilt, M. Fuad Abdülbâki; Hadislerle İslam, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları; İlmihal, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Kütüb-i Tis'a.
2 İman ve imanın rükünleri, İslamın şartları, Dinin nasihat oluşu konularını içine alan hadislerin okunması ve tercüme dilmesi.
  Ön Hazırlık: Muhammed Fuad Abdülbâki, el-Lü’lüü ve’l-Mercan, 1. Cilt, Kütüb-i Tis'a, Hadislerle İslam, DİB Yayınları, İlmihal, DİB Yayınları.
3 İman ve imanın rükünleri, İslamın şartları, Dinin nasihat oluşu konularını içine alan hadislerin okunması ve tercüme dilmesi.
  Ön Hazırlık: Muhammed Fuad Abdülbâki, el-Lü’lüü ve’l-Mercan, 1. Cilt, Kütüb-i Tis'a, Hadislerle İslam, DİB Yayınları, İlmihal, DİB Yayınları.
4 Taharet (Temizlik) ve Hayz ile ilgili hadisler
  Ön Hazırlık: Muhammed Fuad Abdülbâki, el-Lü’lüü ve’l-Mercan, 1. Cilt, Kütüb-i Tis'a, Hadislerle İslam, DİB Yayınları, İlmihal, DİB Yayınları.
5 Salât (Namaz) ile ilgili hadisler
  Ön Hazırlık: Muhammed Fuad Abdülbâki, el-Lü’lüü ve’l-Mercan, 1. Cilt, Kütüb-i Tis'a, Hadislerle İslam, DİB Yayınları, İlmihal, DİB Yayınları.
6 Salât (Namaz) ile ilgili hadisler
  Ön Hazırlık: Muhammed Fuad Abdülbâki, el-Lü’lüü ve’l-Mercan, 1. Cilt, Kütüb-i Tis'a, Hadislerle İslam, DİB Yayınları, İlmihal, DİB Yayınları.
7 Mesâcid ve Mevâdiu's-Salât (Mescidler ve Namaz Kılınan Yerler) ile ilgili hadisler ve Arasınav (vize)
  Ön Hazırlık: Muhammed Fuad Abdülbâki, el-Lü’lüü ve’l-Mercan, 1. Cilt, Kütüb-i Tis'a, Hadislerle İslam, DİB Yayınları, İlmihal, DİB Yayınları.
8 Salâtü'l-Müsâfirîn (Yolcuların Namazı ve Bunun Kısaltılması) ile ilgili hadisler
  Ön Hazırlık: Muhammed Fuad Abdülbâki, el-Lü’lüü ve’l-Mercan, 1. Cilt, Kütüb-i Tis'a, Hadislerle İslam, DİB Yayınları, İlmihal, DİB Yayınları.
9 Cum'a Namazı ile ilgili hadisler
  Ön Hazırlık: Muhammed Fuad Abdülbâki, el-Lü’lüü ve’l-Mercan, 1. Cilt, Kütüb-i Tis'a, Hadislerle İslam, DİB Yayınları, İlmihal, DİB Yayınları.
10 Salâtü'l-Îdeyn (İki Bayram Namazı), Salâtü'l-İstiskâ (Yağmur Duası Namazı), Salâtü'l-Küsûf ve Husûf (Güneş ve Ay Tutulması Namazı) ile ilgili hadisler
  Ön Hazırlık: Muhammed Fuad Abdülbâki, el-Lü’lüü ve’l-Mercan, 1. Cilt, Kütüb-i Tis'a, Hadislerle İslam, DİB Yayınları, İlmihal, DİB Yayınları.
11 Cenâiz (Cenazeler) ile ilgili hadisler
  Ön Hazırlık: Muhammed Fuad Abdülbâki, el-Lü’lüü ve’l-Mercan, 1. Cilt, Kütüb-i Tis'a, Hadislerle İslam, DİB Yayınları, İlmihal, DİB Yayınları.
12 Zekât ile ilgili hadisler
  Ön Hazırlık: Muhammed Fuad Abdülbâki, el-Lü’lüü ve’l-Mercan, 1. Cilt, Kütüb-i Tis'a, Hadislerle İslam, DİB Yayınları, İlmihal, DİB Yayınları.
13 Zekât ile ilgili hadisler
  Ön Hazırlık: Muhammed Fuad Abdülbâki, el-Lü’lüü ve’l-Mercan, 1. Cilt, Kütüb-i Tis'a, Hadislerle İslam, DİB Yayınları, İlmihal, DİB Yayınları.
14 Sadaka-i Fıtır konusu ile ilgili hadisler ve Final Sınavı
  Ön Hazırlık: Muhammed Fuad Abdülbâki, el-Lü’lüü ve’l-Mercan, 1. Cilt, Kütüb-i Tis'a, Hadislerle İslam, DİB Yayınları, İlmihal, DİB Yayınları.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Toplumun din hizmeti ve din eğitimi ihtiyacına cevap verebilecek bilgi ve becerileri kazanır. 4
2 İslam dinini temel kaynaklarından araştırabilecek düzeyde Arapça bilgisine sahip olur. 5
3 Alanındaki bilimsel araştırmaları takip edip kullanabilecek ve meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dil (Batı dili) bilgisine sahip olur. 4
4 Din-birey-toplum ilişkilerini doğru bir şekilde anlama ve anlamlandırma yeteneği kazanır. 5
5 Toplumun dinî sosyal hizmet, dinî danışmanlık ve rehberlik ihtiyacına yönelik farkındalık, mesleki bilgi ve beceri sahibi olur. 5
6 Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme ihtiyaçlarını belirleyebilme ve öğrenme süreçlerini programlama ve yönlendirebilme bilgi ve becerisine sahip olur. 4
7 Teoloji ve din bilimleri alanındaki kavramları, düşünceleri, problemleri tanımlayabilme, bilimsel yöntemlerle araştırabilme, verileri sınıflandırma, değerlendirme, yorumlama ve analiz ederek bilimsel sonuçlara ulaşabilme becerisine sahip olur. 5
8 Aktüel dinî meselelere günümüz insanını tatmin edecek düzeyde çözüm üretebilecek bilgi ve becerilere sahip olur. 5
9 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olur. 5
10 Çeşitli boyutlarıyla din olgusu ve dinî hayata ilişkin konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; bilgi birikimini ve sorunların çözümüne ilişkin önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme yetisi kazanır. 4
11 Toplumumuzdaki mezhebî ve dinî farklılıklar karşısında birleştirici, uzlaştırıcı ve hoşgörü temelli bir tutuma sahip olur. 5
12 Günümüz dünyasında yaşanmakta olan dinler ve inanç sistemleri hakkında yeterli bilgi donanımına sahip olur. 5
13 İslam kültür ve medeniyeti hakkında diğer kültür ve medeniyetlerle mukayese edebilecek düzeyde bilgi birikimine sahip olur. 4
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 5 70
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 2 2
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 2 2
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 130    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu Muhammed Fuad Abdülbâki, el-Lü’lüü ve’l-Mercan, 1. Cilt, Kütüb-i Tis'a, Hadislerle İslam, DİB Yayınları, İlmihal, DİB Yayınları.
Diğer Kaynaklar Muhammed Fuad Abdülbâki, el-Lü’lüü ve’l-Mercan, 1. Cilt, Kütüb-i Tis'a, Hadislerle İslam, DİB Yayınları, İlmihal, DİB Yayınları.
Materyal
Dökümanlar Muhammed Fuad Abdülbâki, el-Lü’lüü ve’l-Mercan, 1. Cilt, Kütüb-i Tis'a, Hadislerle İslam, DİB Yayınları, İlmihal, DİB Yayınları.
Ödevler Muhammed Fuad Abdülbâki, el-Lü’lüü ve’l-Mercan, 1. Cilt, Kütüb-i Tis'a, Hadislerle İslam, DİB Yayınları, İlmihal, DİB Yayınları.
Sınavlar Ara Sınav (Vize) Final Sınavı
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)