Ders Adı Mantık
Ders Kodu ILA-220
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 2
Dönem 4.Yarıyıl
AKTS 2
Dersi Veren(ler) Hülya ALTUNYA-Yunus Emre Akbay
Dersin Yardımcıları yok
Dersin Öğrenme Çıktıları Felsefi ve rasyonel düşünce için gerekli temel araçları edinmek
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Dersin ön koşulu yoktur. -
Dersin İçeriği Mantık ile ilgili temel kavramlar, Mantığın düşüncedeki yeri, doğruluk, tutarlık ve geçerlilik tartışmalar, Felsefe-mantık ilişkisi, mantık ve diğer bilimler, Bilimsel düşünme metotları
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Dersin program öğrenim çıktılarıyla ilişkisi konusunda belirlenen katkı düzeyinin gerçekleştirilmesi.
Dersin Amacı Mantık yoluyla felsefi düşünceyi uygulamak her türlü düşünce için oldukça önemlidir. Bu ders mantıksal problemleri sorgulama, konuşma ve yazma yoluyla tartışmayı hedefler. Felsefe yapmada mantıksal düşünce denemeleri yapmak.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 MANTIK SÖZCÜĞÜNÜN ANLAMI MANTIĞIN MAHİYETİ MANTIĞIN KONUSU MANTIĞIN AMACI
  Ön Hazırlık: 1. Klasik Mantık, İbrahim Emiroğlu. 2. Örnekleriyle Mantık Sözlüğü, İbrahim Emiroğlu-Hülya Altunya
2 MANTIĞIN TARİHÇESİ ESKİ YUNAN DIŞINDAKİ MANTIK ÇALIŞMALARI ARİSTOTELES MANTIĞI A) ARİSTOTELES ÖNCESİ MANTIK B) ARİSTOTELES MANTIĞI C) ARİSTOTELES’İN MANTIK ESERLERİ
  Ön Hazırlık: 1. Klasik Mantık, İbrahim Emiroğlu. 2. Örnekleriyle Mantık Sözlüğü, İbrahim Emiroğlu-Hülya Altunya
3 ORTAÇAĞ’DA MANTIK A) BATI’DA MANTIK B) İSLAM DÜŞÜNCESİNDE MANTIK C) FARABİ MANTIĞI D) İBN SİNA MANTIĞI GAZALİ MANTIĞI GAZALİ SONRASI MANTIK OSMANLI’DA MANTIK ÇALIŞMALARI YENİÇAĞ’DA MANTIK
  Ön Hazırlık: 1. Klasik Mantık, İbrahim Emiroğlu. 2. Örnekleriyle Mantık Sözlüğü, İbrahim Emiroğlu-Hülya Altunya
4 MANTIĞIN PROBLEMLERİ A) DÜŞÜNMENİN İLKELERİ
  Ön Hazırlık: 1. Klasik Mantık, İbrahim Emiroğlu. 2. Örnekleriyle Mantık Sözlüğü, İbrahim Emiroğlu-Hülya Altunya
5 A)KAVRAM B)TERİM C)ÖNERME
  Ön Hazırlık: 1. Klasik Mantık, İbrahim Emiroğlu. 2. Örnekleriyle Mantık Sözlüğü, İbrahim Emiroğlu-Hülya Altunya
6 KAVRAMLARIN ÖZELLİKLERİ A) KAVRAMLARDA AÇIKLIK-SEÇİKLİK B) SOMUT VE SOYUT KAVRAMLAR C) NİCELİK BAKIMINDAN KAVRAMLAR D) KOLLEKTİF VE DİSTRİBÜTİF KAVRAMLAR E) MUTLAK VE İZAFİ KAVRAMLAR F) KAVRAMLARDA OLUMLULUK VE OLUMSUZLUK
  Ön Hazırlık: 1. Klasik Mantık, İbrahim Emiroğlu. 2. Örnekleriyle Mantık Sözlüğü, İbrahim Emiroğlu-Hülya Altunya
7 KAVRAMLARIN DELALETLERİ KAVRAMLAR ARASI İLİŞKİLER
  Ön Hazırlık: 1. Klasik Mantık, İbrahim Emiroğlu. 2. Örnekleriyle Mantık Sözlüğü, İbrahim Emiroğlu-Hülya Altunya
8 ARASINAV YAPILACAKTIR.
  Ön Hazırlık: 1. Klasik Mantık, İbrahim Emiroğlu. 2. Örnekleriyle Mantık Sözlüğü, İbrahim Emiroğlu-Hülya Altunya
9 KAVRAMLARIN DELALETLERİ KAVRAMLAR ARASI İLİŞKİLER
  Ön Hazırlık: 1. Klasik Mantık, İbrahim Emiroğlu. 2. Örnekleriyle Mantık Sözlüğü, İbrahim Emiroğlu-Hülya Altunya
10 A) KATEGORİLER B) KATEGORİ ÜZERİNE TARTIŞMALAR C) KANT SİSTEMİNDE KATEGORİLER D) BEŞ TÜMEL
  Ön Hazırlık: 1. Klasik Mantık, İbrahim Emiroğlu. 2. Örnekleriyle Mantık Sözlüğü, İbrahim Emiroğlu-Hülya Altunya
11 A) TARİF (TANIM)-BÖLME VE SINIFLAMA B) TARİFİN ÇEŞİTLERİ C) TARİFİN ŞARTLARI D) TARİF EDİLEMEZLER E) BÖLME (TAKSİM) F) SINIFLAMA (TASNİF) G) SINIFLAMANIN ŞARTLARI
  Ön Hazırlık: 1. Klasik Mantık, İbrahim Emiroğlu. 2. Örnekleriyle Mantık Sözlüğü, İbrahim Emiroğlu-Hülya Altunya
12 A) ÖNERME B) ÖNERMENİN TANIMI C) ÖNERMENİN UNSURLARI D) ÖNERMELERDE ANLAMLILIK VE DOĞRULUK E) ÖNERMELERİN NİTELİK VE NİCELİĞİ F) ÖNERME ÇEŞİTLERİ I) EPİSTEMOLOJİK DEĞERİ BAKIMINDAN II) YAPILARI BAKIMINDAN III) MODALİTE (KİPLİK) BAKIMINDAN
  Ön Hazırlık: 1. Klasik Mantık, İbrahim Emiroğlu. 2. Örnekleriyle Mantık Sözlüğü, İbrahim Emiroğlu-Hülya Altunya
13 A. AKIL YÜRÜTME (İSTİDLAL) TANIMI, KURALLARI VE ÇEŞİTLERİ
  Ön Hazırlık: 1. Klasik Mantık, İbrahim Emiroğlu. 2. Örnekleriyle Mantık Sözlüğü, İbrahim Emiroğlu-Hülya Altunya
14 BEŞ SANAT A) BURHAN B) CEDEL C) HİTABET D) ŞİİR E) MUGALATA
  Ön Hazırlık: 1. Klasik Mantık, İbrahim Emiroğlu. 2. Örnekleriyle Mantık Sözlüğü, İbrahim Emiroğlu-Hülya Altunya
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Toplumun din hizmeti ve din eğitimi ihtiyacına cevap verebilecek bilgi ve becerileri kazanır. 5
2 İslam dinini temel kaynaklarından araştırabilecek düzeyde Arapça bilgisine sahip olur. 5
3 Alanındaki bilimsel araştırmaları takip edip kullanabilecek ve meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dil (Batı dili) bilgisine sahip olur. 5
4 Din-birey-toplum ilişkilerini doğru bir şekilde anlama ve anlamlandırma yeteneği kazanır. 5
5 Toplumun dinî sosyal hizmet, dinî danışmanlık ve rehberlik ihtiyacına yönelik farkındalık, mesleki bilgi ve beceri sahibi olur. 4
6 Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme ihtiyaçlarını belirleyebilme ve öğrenme süreçlerini programlama ve yönlendirebilme bilgi ve becerisine sahip olur. 5
7 Teoloji ve din bilimleri alanındaki kavramları, düşünceleri, problemleri tanımlayabilme, bilimsel yöntemlerle araştırabilme, verileri sınıflandırma, değerlendirme, yorumlama ve analiz ederek bilimsel sonuçlara ulaşabilme becerisine sahip olur. 5
8 Aktüel dinî meselelere günümüz insanını tatmin edecek düzeyde çözüm üretebilecek bilgi ve becerilere sahip olur. 3
9 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olur. 5
10 Çeşitli boyutlarıyla din olgusu ve dinî hayata ilişkin konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; bilgi birikimini ve sorunların çözümüne ilişkin önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme yetisi kazanır. 5
11 Toplumumuzdaki mezhebî ve dinî farklılıklar karşısında birleştirici, uzlaştırıcı ve hoşgörü temelli bir tutuma sahip olur. 3
12 Günümüz dünyasında yaşanmakta olan dinler ve inanç sistemleri hakkında yeterli bilgi donanımına sahip olur. 3
13 İslam kültür ve medeniyeti hakkında diğer kültür ve medeniyetlerle mukayese edebilecek düzeyde bilgi birikimine sahip olur. 5
14 5
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 1 14
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 1 10 10
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 15 15
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 82    
Dersin Akts Kredisi 2    
Ders Notu 1)Emiroğlu, İbrahim, Mantık, Asa, 1999. 2)Özlem, Doğan, Mantık, Anahtar Kitaplar,1996. 3)Çüçen, A.Kadir, Asa, 1999. 4) Ural, Şafak, Temel Mantık, Çantay Kitabevi. 5) Öner, Necati, Mantık, Ankara 6)Shaw, Patrick, Logic and Its Limits, Pan Boks, 1981.
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)