Ders Adı Din Psikolojisi
Ders Kodu ILA-213
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 2
Dersi Veren(ler) Prof. Dr. Hüseyin CERTEL
Dersin Yardımcıları yok
Dersin Öğrenme Çıktıları 1. Din olgusunu psikolojik bakış açısıyla inceleme becerisi kazanır 2. Farklı gelişim dönemlerinde bulunan insanlara hizmet sunmasına yardım edecek iletişim becerisi kazanır.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Yok -
Dersin İçeriği Bilim olarak din psikolojisi, teoriler, Freud ve Jung?un din psikolojileri, ibadet, ritüel ve inancın psikolojisi
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1. Dersin öğrenme çıktılarının gerçekleştirilmesi 2. Dersin program öğrenme çıktılarına katkılarının gerçekleştirilmesi
Dersin Amacı Din Psikolojisi dersinin amacı, bir bilimsel disiplin olarak din psikolojisinin tarihi, tanımı, konuları, amaçları, metotları, teorileri ve temel konuları hakkında bilgi vermek ve öğrencinin dini olgulara psikolojik bir perspektifle yaklaşmasını sağlamaktır.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Psikoloji bilimi hakkında genel bilgi: Konusu, amacı, tarihçesi, diğer disiplinlerle ilişkisi, ekolleri ve alt dalları
  Ön Hazırlık: Öğrenciler ilgili kaynakları okuyarak ön hazırlık yapmış olarak derse gelir.
2 Din Psikolojisinin konusu, amacı, önem ve gereği, ilkeleri, tarihçesi, diğer bilimlerle ilişkisi
  Ön Hazırlık: Öğrenciler, Kerim Yavuz'un "Günümüzde Din Psikolojisi" adlı makalesini okuyarak derse geleceklerdir.(Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, sayı:8)
3 Batıda, İslam dünyasında ve Türkiye'de din psikolojisi
  Ön Hazırlık: Öğrenciler ilgili kaynakları okuyarak ön hazırlık yapmış olarak derse gelir.
4 Din Psikolojisinin Araştırma alanları
  Ön Hazırlık: Öğrenciler "Din Psikolojisinin Araştırma Alanları" adlı makaleyi okumuş olarak derse gelecektir.Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, syı:5
5 Din Psikolojisinde araştırma yöntem ve teknikleri
  Ön Hazırlık: Kerim Yavuz'a ait "Din Psikolojisinde Metod Meselesi" adlı makale okunmuş olarak derse gelinecek. Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, sayı:7
6 Dini Yaşantının Unsurları: Dini İnanç
  Ön Hazırlık: Öğrenciler ilgili kaynakları okuyarak ön hazırlık yapmış olarak derse gelir.
7 Dini düşünce, dini şüphe ve dini tasavvur
  Ön Hazırlık: Öğrenciler ilgili kaynakları okuyarak ön hazırlık yapmış olarak derse gelir.
8 Duygunun tanımı, tasnifi,dini duygu
  Ön Hazırlık: Öğrenciler ilgili kaynakları okuyarak ön hazırlık yapmış olarak derse gelir.
9 İbadet ve dua psikolojisi
  Ön Hazırlık: Öğrenciler ilgili kaynakları okuyarak ön hazırlık yapmış olarak derse gelir.
10 Dini irade, günahkarlık duygusu ve manevi arınma ihtiyacı, tevbe
  Ön Hazırlık: Öğrenciler ilgili kaynakları okuyarak ön hazırlık yapmış olarak derse gelir.
11 Dini şahsiyet
  Ön Hazırlık: Öğrenciler ilgili kaynakları okuyarak ön hazırlık yapmış olarak derse gelir.
12 Tutum kavramının tanımı, tutum ögeleri, Dini tutum
  Ön Hazırlık: Öğrenciler ilgili kaynakları okuyarak ön hazırlık yapmış olarak derse gelir.
13 Gelişim dönemleri ve din
  Ön Hazırlık: Öğrenciler ilgili kaynakları okuyarak ön hazırlık yapmış olarak derse gelir.
14 Tasavvuf psikolojisi
  Ön Hazırlık: Öğrenciler ilgili kaynakları okuyarak ön hazırlık yapmış olarak derse gelir.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Toplumun din hizmeti ve din eğitimi ihtiyacına cevap verebilecek bilgi ve becerileri kazanır. 5
2 İslam dinini temel kaynaklarından araştırabilecek düzeyde Arapça bilgisine sahip olur. 4
3 Alanındaki bilimsel araştırmaları takip edip kullanabilecek ve meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dil (Batı dili) bilgisine sahip olur. 5
4 Din-birey-toplum ilişkilerini doğru bir şekilde anlama ve anlamlandırma yeteneği kazanır. 5
5 Toplumun dinî sosyal hizmet, dinî danışmanlık ve rehberlik ihtiyacına yönelik farkındalık, mesleki bilgi ve beceri sahibi olur. 5
6 Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme ihtiyaçlarını belirleyebilme ve öğrenme süreçlerini programlama ve yönlendirebilme bilgi ve becerisine sahip olur. 5
7 Teoloji ve din bilimleri alanındaki kavramları, düşünceleri, problemleri tanımlayabilme, bilimsel yöntemlerle araştırabilme, verileri sınıflandırma, değerlendirme, yorumlama ve analiz ederek bilimsel sonuçlara ulaşabilme becerisine sahip olur. 5
8 Aktüel dinî meselelere günümüz insanını tatmin edecek düzeyde çözüm üretebilecek bilgi ve becerilere sahip olur. 5
9 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olur. 4
10 Çeşitli boyutlarıyla din olgusu ve dinî hayata ilişkin konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; bilgi birikimini ve sorunların çözümüne ilişkin önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme yetisi kazanır. 4
11 Toplumumuzdaki mezhebî ve dinî farklılıklar karşısında birleştirici, uzlaştırıcı ve hoşgörü temelli bir tutuma sahip olur. 5
12 Günümüz dünyasında yaşanmakta olan dinler ve inanç sistemleri hakkında yeterli bilgi donanımına sahip olur. 4
13 İslam kültür ve medeniyeti hakkında diğer kültür ve medeniyetlerle mukayese edebilecek düzeyde bilgi birikimine sahip olur. 5
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 1 10 10
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 8 8
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 12 12
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 86    
Dersin Akts Kredisi 2    
Ders Notu Hüseyin Certel, Din Psikolojisi Ders Kitabı
Diğer Kaynaklar Hüseyin Certel, Din Psikolojisi Ders Kitabı
Materyal
Dökümanlar Hüseyin Certel, Din Psikolojisi Ders Kitabı
Ödevler
Sınavlar Her yarı yılda bir ara sınav ve bir final sınavı yapılır.
Materyal Diğer Gerek görülmesi ve şartlar elvermesi durumunda ödev verilebilir.
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)