Ders Adı İslam Tarihi I
Ders Kodu ILA-211
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Prof. Dr. Murat Sarıcık Prof. Dr. İsmail Hakkı GÖKSOY
Dersin Yardımcıları -
Dersin Öğrenme Çıktıları 1. Dört Halife döneminde devlet başkanlığı seçimi, Hz. Ebu Bekir dönemi irtidat hareketleri ve dönemin önemli olayları hakkında bilgilenme. 2. Hz. Ömer’in halife olması, döneminde önemli olaylar, fetih hareketleri ve devlet yönetimi hakkında bilgilenme. 3. Hz. Osman dönemi olayları, ihtilal, Hz. Ali iç isyanlar ve Muaviye arasındaki mücadeleler konusunda bilgilenme. 4. Emevi Devleti’nin kuruluşu, siyasi tarihi, fetih hareketleri, devlet idaresi ve sosyal hayat hakkında bilgi sahibi olma. 5. Abbasi ihtilalı ve Emevilerin yıkılışı, Abbasilerin ilk dönem siyasi tarihi, sosyal ve kültürel gelişmeler konusunda bilgilenme.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
- -
Dersin İçeriği Raşit Halifeler devri siyasi, sosyal ve idari gelişmeler. Hz. Ebu Bekir’in hilafeti, irtidat hareketleri ve döneminin önemli olayları. Hz. Ömer dönemi fetih hareketleri ve devlet idaresi. Hz. Osman döneminin önemli olayları ve iç isyanlar. Hz. Ali ve Muaviye arasındaki mücadele. Emevi Devleti’nin kuruluşu ve siyasi ve kültürel tarihi. Emeviler döneminde fetih hareketleri, devlet idaresi ve sosyal hayatı. Abbasi ihtilalı ve Emevilerin yıkılışı. Endülüs Emevilerinin siyasi ve medeniyet tarihi
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Dersin program öğrenim çıktılarıyla ilişkisi konusunda belirlenen katkı düzeyinin gerçekleştirilmesi.
Dersin Amacı İçerikteki konuların anlaşılmasını sağlamak.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Dört Halife döneminde devlet başkanlığı ve yönetim anlayışı.
  Ön Hazırlık: İslam Tarihi El Kitabı (ed:Eyüp Baş), Grafiker Yayınları, Ankara 2016.
2 Hz. Ebu Bekir'in Halife seçilmesi ve bu konuda ortaya çıkan farklı görüşler.
  Ön Hazırlık: Hitti, P. K., Siyasi ve Kültürel İslam Tarihi, I- IV, çev., Salih Tuğ, Boğaziçi Yayınları İstanbul 1981. I, 209- 211; Sarıcık, Murat,, Dört Halife Dönemi, I, Nesil Yayınları, İstanbul 2002. s. 30- vd.
3 Hz. Ebu Bekir döneminde ortaya çıkan irtidat hareketleri ve döneminin diğer olayları.
  Ön Hazırlık: İslam Tarihi El Kitabı (ed:Eyüp Baş), Grafiker Yayınları, Ankara 2016.
4 Hz. Ömer'in halife olması, dönemindeki fetih hareketleri.
  Ön Hazırlık: Hitti, P. K., Siyasi ve Kültürel İslam Tarihi, I- IV, çev., Salih Tuğ, Boğaziçi Yayınları İstanbul 1981. I, 209- 211. I, 212-214; Sarıcık, Murat,, Dört Halife Dönemi, I, Nesil Yayınları, İstanbul 2002.s. 71- 132.
5 Hz. Ömer'in devlet idaresi ve diğer gelişmeler
  Ön Hazırlık: Hitti, P. K., Siyasi ve Kültürel İslam Tarihi, I- IV, çev., Salih Tuğ, Boğaziçi Yayınları İstanbul 1981. I, 215- 216; 223- 234; Sarıcık, Murat,, Dört Halife Dönemi, I, Nesil Yayınları, İstanbul 2002. I, 105- 129.
6 Hz. Osman'ın halifeliği ve dönemindeki fetihler, son altı yılda ortaya çıkan eleştiriler
  Ön Hazırlık: İslam Tarihi El Kitabı (ed:Eyüp Baş), Grafiker Yayınları, Ankara 2016.
7 Hz. Ali'nin halifeliği, Cemel ve Sıffin olayları, Hz. Ali ve Hz. Muaviye arasındaki mücadele
  Ön Hazırlık: İslam Tarihi El Kitabı (ed:Eyüp Baş), Grafiker Yayınları, Ankara 2016.
8 Vize Sınavı
  Ön Hazırlık: Sınav Çalışması
9 Emevi Devleti'nin kuruluşu, siyasi ve kültürel tarihi.
  Ön Hazırlık: Hitti, P. K., Siyasi ve Kültürel İslam Tarihi, I- IV, çev., Salih Tuğ, Boğaziçi Yayınları İstanbul 1981. II, 301- 325.
10 Emeviler döneminde fetih hareketleri, idari yapı ve sosyal hayat.
  Ön Hazırlık: Hitti, P. K., Siyasi ve Kültürel İslam Tarihi, I- IV, çev., Salih Tuğ, Boğaziçi Yayınları İstanbul 1981. II, 325- 377.
11 Abbasi ihtilalı ve Emevi Devletinin yıkılışı.
  Ön Hazırlık: Hitti, P. K., Siyasi ve Kültürel İslam Tarihi, I- IV, çev., Salih Tuğ, Boğaziçi Yayınları İstanbul 1981. II, 429- 455.
12 Endülüs Emevileri'nin siyasi tarihi
  Ön Hazırlık: İslam Tarihi El Kitabı (ed:Eyüp Baş), Grafiker Yayınları, Ankara 2016.
13 Endülüs'te sosyal ve kültürel hayat.
  Ön Hazırlık: İslam Tarihi El Kitabı (ed:Eyüp Baş), Grafiker Yayınları, Ankara 2016.
14 Genel Değerlendirme
  Ön Hazırlık: Sınav Çalışması
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Toplumun din hizmeti ve din eğitimi ihtiyacına cevap verebilecek bilgi ve becerileri kazanır. 5
2 İslam dinini temel kaynaklarından araştırabilecek düzeyde Arapça bilgisine sahip olur. 4
3 Alanındaki bilimsel araştırmaları takip edip kullanabilecek ve meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dil (Batı dili) bilgisine sahip olur. 4
4 Din-birey-toplum ilişkilerini doğru bir şekilde anlama ve anlamlandırma yeteneği kazanır. 4
5 Toplumun dinî sosyal hizmet, dinî danışmanlık ve rehberlik ihtiyacına yönelik farkındalık, mesleki bilgi ve beceri sahibi olur. 4
6 Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme ihtiyaçlarını belirleyebilme ve öğrenme süreçlerini programlama ve yönlendirebilme bilgi ve becerisine sahip olur. 4
7 Teoloji ve din bilimleri alanındaki kavramları, düşünceleri, problemleri tanımlayabilme, bilimsel yöntemlerle araştırabilme, verileri sınıflandırma, değerlendirme, yorumlama ve analiz ederek bilimsel sonuçlara ulaşabilme becerisine sahip olur. 5
8 Aktüel dinî meselelere günümüz insanını tatmin edecek düzeyde çözüm üretebilecek bilgi ve becerilere sahip olur. 4
9 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olur. 4
10 Çeşitli boyutlarıyla din olgusu ve dinî hayata ilişkin konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; bilgi birikimini ve sorunların çözümüne ilişkin önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme yetisi kazanır. 4
11 Toplumumuzdaki mezhebî ve dinî farklılıklar karşısında birleştirici, uzlaştırıcı ve hoşgörü temelli bir tutuma sahip olur. 4
12 Günümüz dünyasında yaşanmakta olan dinler ve inanç sistemleri hakkında yeterli bilgi donanımına sahip olur. 5
13 İslam kültür ve medeniyeti hakkında diğer kültür ve medeniyetlerle mukayese edebilecek düzeyde bilgi birikimine sahip olur. 4
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 1 10 10
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 110    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu İslam Tarihi El Kitabı (ed:Eyüp Baş), Grafiker Yayınları, Ankara 2016; Hitti, P. K., Siyasi ve Kültürel İslam Tarihi, I- IV, çev., Salih Tuğ, Boğaziçi Yayınları İstanbul 1981. Açık Öğretim İslam Tarihi ders kitapları
Diğer Kaynaklar İslam Tarihi El Kitabı (ed:Eyüp Baş), Grafiker Yayınları, Ankara 2016; Hitti, P. K., Siyasi ve Kültürel İslam Tarihi, I- IV, çev., Salih Tuğ, Boğaziçi Yayınları İstanbul 1981. Açık Öğretim İslam Tarihi ders kitapları
Materyal
Dökümanlar İslam Tarihi El Kitabı (ed:Eyüp Baş), Grafiker Yayınları, Ankara 2016; Hitti, P. K., Siyasi ve Kültürel İslam Tarihi, I- IV, çev., Salih Tuğ, Boğaziçi Yayınları İstanbul 1981. Açık Öğretim İslam Tarihi ders kitapları
Ödevler
Sınavlar Bir vize ve bir yarıyıl sonu sınavı
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)