Ders Adı Kelam Tarihi
Ders Kodu ILA-214
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 2
Dönem 4.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) 1-Musa Koçar 2-Galip Türcan 3-H. Tevfik Marulcu
Dersin Yardımcıları E. Gülhan Gençdoğan Ayşe Turhan Fatmanur Ceran Köksal Emre Köksal
Dersin Öğrenme Çıktıları Kelâm ilminin konusu Kelâm ilminin doğuşu ve geçirdiği aşamalar Kelâm ilminin tarifi ve önemi
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
yok -
Dersin İçeriği Kelâm ilminin konusu, Kelâm ilminin doğuşu ve geçirdiği aşamalar; Kelâm ilminin tarifi ve önemi; Usûlu'd-din açısından günümüzde müslümanların dini hayatlarını etkileyen çeşitli faktörler; Sosyolojik faktörler, dini faktörler. Hükümler, deliller ve metotlar.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Dersin program öğrenim çıktılarıyla ilişkisi konusunda belirlenen katkı düzeyinin gerçekleştirilmesi.
Dersin Amacı Kelamın tarihi ve ekolleri konusunda bilgi vermek.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Kelamın Doğuşu.
  Ön Hazırlık: Kelam/Şerafettin, Gölcük,SüleymanToprak
2 Kelam İlminin Din Bilimleri Arasındaki Yeri.
  Ön Hazırlık: Kelam/Şerafettin, Gölcük,SüleymanToprak
3 İlk Kelami Tartışmalar.
  Ön Hazırlık: Kelam/Şerafettin, Gölcük,SüleymanToprak
4 İlk Dönem İtikadi Fırkalar.
  Ön Hazırlık: Kelam/Şerafettin, Gölcük,SüleymanToprak
5 Mu’tezile Kelamı.
  Ön Hazırlık: Kelam/Şerafettin, Gölcük,SüleymanToprak
6 Mu'tezile’nin Temel İlkeleri ve Mihne Olayı.
  Ön Hazırlık: Kelam/Şerafettin, Gölcük,SüleymanToprak
7 Ehl-i Sünnet Kelamı.
  Ön Hazırlık: Kelam/Şerafettin, Gölcük,SüleymanToprak
8 Vize Haftası
  Ön Hazırlık: Kelam/Şerafettin, Gölcük,SüleymanToprak
9 Eş'ariliğin Mutekaddimun Dönemi.
  Ön Hazırlık: Kelam/Şerafettin, Gölcük,SüleymanToprak
10 Eş’âriliğin Muteahhirun Dönemi.
  Ön Hazırlık: Kelam/Şerafettin, Gölcük,SüleymanToprak
11 Maturidilik ve Maveraunnehir Bölgesinin Fikri Yapısı
  Ön Hazırlık: Kelam/Şerafettin, Gölcük,SüleymanToprak
12 Maturidiliğin Önde Gelen Temsilcileri ve Kelami Görüşleri.
  Ön Hazırlık: Kelam/Şerafettin, Gölcük,SüleymanToprak
13 Yeni İlm-i Kelam Arayışları.
  Ön Hazırlık: Kelam/Şerafettin, Gölcük,SüleymanToprak
14 Genel Değerlendirme
  Ön Hazırlık: Kelam/Şerafettin, Gölcük,SüleymanToprak
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Toplumun din hizmeti ve din eğitimi ihtiyacına cevap verebilecek bilgi ve becerileri kazanır. 5
2 İslam dinini temel kaynaklarından araştırabilecek düzeyde Arapça bilgisine sahip olur. 5
3 Alanındaki bilimsel araştırmaları takip edip kullanabilecek ve meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dil (Batı dili) bilgisine sahip olur. 5
4 Din-birey-toplum ilişkilerini doğru bir şekilde anlama ve anlamlandırma yeteneği kazanır. 5
5 Toplumun dinî sosyal hizmet, dinî danışmanlık ve rehberlik ihtiyacına yönelik farkındalık, mesleki bilgi ve beceri sahibi olur. 5
6 Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme ihtiyaçlarını belirleyebilme ve öğrenme süreçlerini programlama ve yönlendirebilme bilgi ve becerisine sahip olur. 5
7 Teoloji ve din bilimleri alanındaki kavramları, düşünceleri, problemleri tanımlayabilme, bilimsel yöntemlerle araştırabilme, verileri sınıflandırma, değerlendirme, yorumlama ve analiz ederek bilimsel sonuçlara ulaşabilme becerisine sahip olur. 5
8 Aktüel dinî meselelere günümüz insanını tatmin edecek düzeyde çözüm üretebilecek bilgi ve becerilere sahip olur. 5
9 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olur. 5
10 Çeşitli boyutlarıyla din olgusu ve dinî hayata ilişkin konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; bilgi birikimini ve sorunların çözümüne ilişkin önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme yetisi kazanır. 5
11 Toplumumuzdaki mezhebî ve dinî farklılıklar karşısında birleştirici, uzlaştırıcı ve hoşgörü temelli bir tutuma sahip olur. 5
12 Günümüz dünyasında yaşanmakta olan dinler ve inanç sistemleri hakkında yeterli bilgi donanımına sahip olur. 4
13 İslam kültür ve medeniyeti hakkında diğer kültür ve medeniyetlerle mukayese edebilecek düzeyde bilgi birikimine sahip olur. 4
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 20
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 60
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 2 2
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 2 2
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 102    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu Kelam/Şerafettin, Gölcük,SüleymanToprak
Diğer Kaynaklar Kelam/Şerafettin, Gölcük,SüleymanToprak
Materyal
Dökümanlar Kelam/Şerafettin, Gölcük,SüleymanToprak
Ödevler Kelam/Şerafettin, Gölcük,SüleymanToprak
Sınavlar Ara Sınav Final
Materyal Diğer Kelam/Şerafettin, Gölcük,SüleymanToprak
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)