Ders Adı Din Sosyolojisi
Ders Kodu ILA-218
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 2
Dönem 4.Yarıyıl
AKTS 2
Dersi Veren(ler) 1-Ahmet Yılmaz Soyyer
Dersin Yardımcıları Muhammed ÖZDİL
Dersin Öğrenme Çıktıları Sosyoloji ve din sosyolojisi ile ilgili temel kavramların öğrenilmesi. Din sosyolojisinin konusu, muhtevası ve araştırma alanları. Din sosyolojisi metodolojisi hakkında bilgi. Din sosyolojisi tarihçesi. Din ve toplum arasındaki karşılıklı münasebetler, dini gruplar.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
yok -
Dersin İçeriği Sosyoloji ve din sosyolojisinin temel kavramları, araştırma alanları, yöntemi, tarihsel gelişimi, din ve toplum ilişkileri.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Dersin program öğrenim çıktılarıyla ilişkisi konusunda belirlenen katkı düzeyinin gerçekleştirilmesi
Dersin Amacı Din ve toplumun karşılıklı etkileşimi ve dine dayanan, dinden kaynaklanan sosyal grupların yapısı ile bunların ortaya çıkışına sebep olan sosyal ve dinî etmenler konusunda bilgi vererek, öğrencilere genel bir din sosyolojisi nosyonu kazandırmak.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Sosyolojinin Bölümleri ve Din Sosyolojisi
  Ön Hazırlık: Ünver Günay, Din Sosyolojisi, Mehmet Taplamacıoğlu, Din Sosyolojisi
2 Din Sosyolojisinin Konusu, Muhtevası ve Araştırma Alanları
  Ön Hazırlık: Ünver Günay, Din Sosyolojisi, Mehmet Taplamacıoğlu, Din Sosyolojisi
3 Din Sosyolojisinde Metot
  Ön Hazırlık: Ünver Günay, Din Sosyolojisi, Mehmet Taplamacıoğlu, Din Sosyolojisi
4 Din Sosyolojisinin Tarihçesi
  Ön Hazırlık: Ünver Günay, Din Sosyolojisi, Mehmet Taplamacıoğlu, Din Sosyolojisi
5 Günümüzde Din Sosyolojisi Alanında Ortaya Çıkan Başlıca Eğilimler
  Ön Hazırlık: Ünver Günay, Din Sosyolojisi, Mehmet Taplamacıoğlu, Din Sosyolojisi
6 Türkiye?de Din Sosyolojisi
  Ön Hazırlık: Ünver Günay, Din Sosyolojisi, Mehmet Taplamacıoğlu, Din Sosyolojisi
7 Sosyolojik Bakımdan Din ve Din-Toplum Münasebetleri
  Ön Hazırlık: Ünver Günay, Din Sosyolojisi, Mehmet Taplamacıoğlu, Din Sosyolojisi
8 Dinî Tecrübenin İfade Şekilleri
  Ön Hazırlık: Ünver Günay, Din Sosyolojisi, Mehmet Taplamacıoğlu, Din Sosyolojisi
9 Dinî Gruplar
  Ön Hazırlık: Ünver Günay, Din Sosyolojisi, Mehmet Taplamacıoğlu, Din Sosyolojisi
10 Din ve Sosyal Değişme
  Ön Hazırlık: Ünver Günay, Din Sosyolojisi, Mehmet Taplamacıoğlu, Din Sosyolojisi
11 Din ve Sosyal Farklılaşma ve Tabakalaşma
  Ön Hazırlık: Ünver Günay, Din Sosyolojisi, Mehmet Taplamacıoğlu, Din Sosyolojisi
12 Çeşitli Toplum Tiplerinde Din
  Ön Hazırlık: Ünver Günay, Din Sosyolojisi, Mehmet Taplamacıoğlu, Din Sosyolojisi
13 Dinin Diğer Toplumsal Kurum ve Olgularla İlişkileri
  Ön Hazırlık: Ünver Günay, Din Sosyolojisi, Mehmet Taplamacıoğlu, Din Sosyolojisi
14 Genel Değerlendirme
  Ön Hazırlık: Ünver Günay, Din Sosyolojisi, Mehmet Taplamacıoğlu, Din Sosyolojisi
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Toplumun din hizmeti ve din eğitimi ihtiyacına cevap verebilecek bilgi ve becerileri kazanır. 5
2 İslam dinini temel kaynaklarından araştırabilecek düzeyde Arapça bilgisine sahip olur. 1
3 Alanındaki bilimsel araştırmaları takip edip kullanabilecek ve meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dil (Batı dili) bilgisine sahip olur. 2
4 Din-birey-toplum ilişkilerini doğru bir şekilde anlama ve anlamlandırma yeteneği kazanır. 3
5 Toplumun dinî sosyal hizmet, dinî danışmanlık ve rehberlik ihtiyacına yönelik farkındalık, mesleki bilgi ve beceri sahibi olur. 5
6 Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme ihtiyaçlarını belirleyebilme ve öğrenme süreçlerini programlama ve yönlendirebilme bilgi ve becerisine sahip olur. 5
7 Teoloji ve din bilimleri alanındaki kavramları, düşünceleri, problemleri tanımlayabilme, bilimsel yöntemlerle araştırabilme, verileri sınıflandırma, değerlendirme, yorumlama ve analiz ederek bilimsel sonuçlara ulaşabilme becerisine sahip olur. 5
8 Aktüel dinî meselelere günümüz insanını tatmin edecek düzeyde çözüm üretebilecek bilgi ve becerilere sahip olur. 4
9 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olur. 5
10 Çeşitli boyutlarıyla din olgusu ve dinî hayata ilişkin konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; bilgi birikimini ve sorunların çözümüne ilişkin önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme yetisi kazanır. 5
11 Toplumumuzdaki mezhebî ve dinî farklılıklar karşısında birleştirici, uzlaştırıcı ve hoşgörü temelli bir tutuma sahip olur. 5
12 Günümüz dünyasında yaşanmakta olan dinler ve inanç sistemleri hakkında yeterli bilgi donanımına sahip olur. 4
13 İslam kültür ve medeniyeti hakkında diğer kültür ve medeniyetlerle mukayese edebilecek düzeyde bilgi birikimine sahip olur. 5
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 75
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 25
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 1 10 10
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 86    
Dersin Akts Kredisi 2    
Ders Notu Ünver Günay, Din Sosyolojisi, İnsan Yayınları. Mehmet Taplamacıoğlu, Din Sosyolojisi. Abdurrahman Kurt, Din Sosyolojisi
Diğer Kaynaklar Ünver Günay, Din Sosyolojisi, İnsan Yayınları. Mehmet Taplamacıoğlu, Din Sosyolojisi. Abdurrahman Kurt, Din Sosyolojisi
Materyal
Dökümanlar Ünver Günay, Din Sosyolojisi, İnsan Yayınları. Mehmet Taplamacıoğlu, Din Sosyolojisi. Abdurrahman Kurt, Din Sosyolojisi
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)