Ders Adı İslami Türk Edebiyatı
Ders Kodu ILA-219
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 2
Dersi Veren(ler) Melek DİKMEN
Dersin Yardımcıları -
Dersin Öğrenme Çıktıları İslam öncesi dönemde oluşturulan destanî ve kahramanlık edebiyatının belli başlı unsurlarını öğrenci tanır; Tarihi seyir içinde edebiyat ürünlerinin gelişimini öğrenip, edebi türlerle ilgili metin çalışmalarını devam ettirir. Tevhid, naat, miraciyye, mevlid gibi dini edebiyatın temel konularının çıkış amaçlarını kavrar, Tasavvuf ve tekke edebiyatına dair edebi türleri ve bunun örneklerini uygulamalı bir şekilde inceler; Osmanlı nesiri ve şiiri hakkında kronolojik bilgiler öğrenir.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
- -
Dersin İçeriği Eski Türk Edebiyatı olarakta bilinen İslam sonrası Türk edebiyatında kronolojik sıra göz önüne alınmak suretiyle ilk dini edebiyat ürünlerinden başlayarak, Türklerin Orta Asya, Azeri ve Anadolu sahasında meydana getirdikleri edebi türler olan mevlid, tevhid, naat, miraciye, ilahi gibi eserlerin yanında tasavvuf önderleri tarafında ortaya konulan eserler de detaylı bir şekilde anlatılacaktır. Özellikle Anadolu’da verilen eserler üzerinde nazım ve nesir türleri dikkate alınarak titizlikle durulacaktır.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Dersin program öğrenim çıktılarıyla ilişkisi konusunda belirlenen katkı düzeyinin gerçekleştirilmesi.
Dersin Amacı Türklerin İslamiyet’e girişiyle birlikte oluşturdukları edebiyat birikimini ve bu edebi hayatın zaman içinde gelişimini, edebi türleri ve bu eserleri yaratan edebiyatçıları metinlerle birlikte öğrenmektir.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 İslam Öncesi Türk edebiyatına genel bir bakış yapılarak bu edebiyatın sözlü ve yazılı ürünleri
  Ön Hazırlık: Ali Yılmaz (editör), Türk İslam Edebiyatı El Kitabı, Grafiker Yay., Ankara, 2012; Mine Mengi, Eski Türk Edebiyatı, Akçağ Yay., Ankara 2000, 6. Baskı; H. İbrahim Şener- Alim Yıldız, İstanbul 2008, Bilal Kemikli, Türk İslam Edebiyatı Giriş, Emin Yay., Bursa, 2010.
2 Türk İslam Edebiyatının Kaynakları ve İslam kültürünün bilim dalları
  Ön Hazırlık: Ali Yılmaz (editör), Türk İslam Edebiyatı El Kitabı, Grafiker Yay., Ankara, 2012; Mine Mengi, Eski Türk Edebiyatı, Akçağ Yay., Ankara 2000, 6. Baskı; H. İbrahim Şener- Alim Yıldız, İstanbul 2008, Bilal Kemikli, Türk İslam Edebiyatı Giriş, Emin Yay., Bursa, 2010.
3 Orta Asya Türk Tasavvuf edebiyatı ve ilk Türk sufileri
  Ön Hazırlık: Ali Yılmaz (editör), Türk İslam Edebiyatı El Kitabı, Grafiker Yay., Ankara, 2012; Mine Mengi, Eski Türk Edebiyatı, Akçağ Yay., Ankara 2000, 6. Baskı; H. İbrahim Şener- Alim Yıldız, İstanbul 2008, Bilal Kemikli, Türk İslam Edebiyatı Giriş, Emin Yay., Bursa, 2010.
4 İslami Türk edebiyatının tarihi gelişimi ve Karahanlı dönemi edebiyatı ürünlerinden Kutadgu bilig ile Divanu Lugâti’t-Türk
  Ön Hazırlık: Ali Yılmaz (editör), Türk İslam Edebiyatı El Kitabı, Grafiker Yay., Ankara, 2012; Mine Mengi, Eski Türk Edebiyatı, Akçağ Yay., Ankara 2000, 6. Baskı; H. İbrahim Şener- Alim Yıldız, İstanbul 2008, Bilal Kemikli, Türk İslam Edebiyatı Giriş, Emin Yay., Bursa, 2010.
5 13. Yüzyılda Anadolu’da gelişen Türk Edebiyatı: Hacı Bektaş-ı Veli, Mevlana ve Yunus Emre
  Ön Hazırlık: Ali Yılmaz (editör), Türk İslam Edebiyatı El Kitabı, Grafiker Yay., Ankara, 2012; Mine Mengi, Eski Türk Edebiyatı, Akçağ Yay., Ankara 2000, 6. Baskı; H. İbrahim Şener- Alim Yıldız, İstanbul 2008, Bilal Kemikli, Türk İslam Edebiyatı Giriş, Emin Yay., Bursa, 2010.
6 13 ve 14. Yüzyıllarda Nazım ve Nesir örnekleri
  Ön Hazırlık: Ali Yılmaz (editör), Türk İslam Edebiyatı El Kitabı, Grafiker Yay., Ankara, 2012; Mine Mengi, Eski Türk Edebiyatı, Akçağ Yay., Ankara 2000, 6. Baskı; H. İbrahim Şener- Alim Yıldız, İstanbul 2008, Bilal Kemikli, Türk İslam Edebiyatı Giriş, Emin Yay., Bursa, 2010.
7 Türk İslam Edebiyatında dini konular: Esmaül- Hüsnalar, Tevhidler, Münacat, Naat, Siyer, Mevlidler, Kırk Hadisler
  Ön Hazırlık: Ali Yılmaz (editör), Türk İslam Edebiyatı El Kitabı, Grafiker Yay., Ankara, 2012; Mine Mengi, Eski Türk Edebiyatı, Akçağ Yay., Ankara 2000, 6. Baskı; H. İbrahim Şener- Alim Yıldız, İstanbul 2008, Bilal Kemikli, Türk İslam Edebiyatı Giriş, Emin Yay., Bursa, 2010.
8 Vize Sınavı
  Ön Hazırlık: Ali Yılmaz (editör), Türk İslam Edebiyatı El Kitabı, Grafiker Yay., Ankara, 2012; Mine Mengi, Eski Türk Edebiyatı, Akçağ Yay., Ankara 2000, 6. Baskı; H. İbrahim Şener- Alim Yıldız, İstanbul 2008, Bilal Kemikli, Türk İslam Edebiyatı Giriş, Emin Yay., Bursa, 2010.
9 Dini edebiyat nazım türleri: İlahi, nefes, devriye ve şathiyyeler
  Ön Hazırlık: Ali Yılmaz (editör), Türk İslam Edebiyatı El Kitabı, Grafiker Yay., Ankara, 2012; Mine Mengi, Eski Türk Edebiyatı, Akçağ Yay., Ankara 2000, 6. Baskı; H. İbrahim Şener- Alim Yıldız, İstanbul 2008, Bilal Kemikli, Türk İslam Edebiyatı Giriş, Emin Yay., Bursa, 2010.
10 Divan Edebiyatı, kaynakları ve tarihi gelişimi
  Ön Hazırlık: Ali Yılmaz (editör), Türk İslam Edebiyatı El Kitabı, Grafiker Yay., Ankara, 2012; Mine Mengi, Eski Türk Edebiyatı, Akçağ Yay., Ankara 2000, 6. Baskı; H. İbrahim Şener- Alim Yıldız, İstanbul 2008, Bilal Kemikli, Türk İslam Edebiyatı Giriş, Emin Yay., Bursa, 2010.
11 Divan Edebiyatında kullanılan edebi sanatlar, mazmunlar, ölçü birimleri ve edebi türler
  Ön Hazırlık: Ali Yılmaz (editör), Türk İslam Edebiyatı El Kitabı, Grafiker Yay., Ankara, 2012; Mine Mengi, Eski Türk Edebiyatı, Akçağ Yay., Ankara 2000, 6. Baskı; H. İbrahim Şener- Alim Yıldız, İstanbul 2008, Bilal Kemikli, Türk İslam Edebiyatı Giriş, Emin Yay., Bursa, 2010.
12 Tevhid ve Naat türünden eserlere ait metin şerhleri
  Ön Hazırlık: Ali Yılmaz (editör), Türk İslam Edebiyatı El Kitabı, Grafiker Yay., Ankara, 2012; Mine Mengi, Eski Türk Edebiyatı, Akçağ Yay., Ankara 2000, 6. Baskı; H. İbrahim Şener- Alim Yıldız, İstanbul 2008, Bilal Kemikli, Türk İslam Edebiyatı Giriş, Emin Yay., Bursa, 2010.
13 Mevlid ve Miraciye türünden eserlere ait metin şerhleri
  Ön Hazırlık: Ali Yılmaz (editör), Türk İslam Edebiyatı El Kitabı, Grafiker Yay., Ankara, 2012; Mine Mengi, Eski Türk Edebiyatı, Akçağ Yay., Ankara 2000, 6. Baskı; H. İbrahim Şener- Alim Yıldız, İstanbul 2008, Bilal Kemikli, Türk İslam Edebiyatı Giriş, Emin Yay., Bursa, 2010.
14 Genel Değerlendirme
  Ön Hazırlık: Ali Yılmaz (editör), Türk İslam Edebiyatı El Kitabı, Grafiker Yay., Ankara, 2012; Mine Mengi, Eski Türk Edebiyatı, Akçağ Yay., Ankara 2000, 6. Baskı; H. İbrahim Şener- Alim Yıldız, İstanbul 2008, Bilal Kemikli, Türk İslam Edebiyatı Giriş, Emin Yay., Bursa, 2010.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Toplumun din hizmeti ve din eğitimi ihtiyacına cevap verebilecek bilgi ve becerileri kazanır. 5
2 İslam dinini temel kaynaklarından araştırabilecek düzeyde Arapça bilgisine sahip olur. 5
3 Alanındaki bilimsel araştırmaları takip edip kullanabilecek ve meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dil (Batı dili) bilgisine sahip olur. 5
4 Din-birey-toplum ilişkilerini doğru bir şekilde anlama ve anlamlandırma yeteneği kazanır. 5
5 Toplumun dinî sosyal hizmet, dinî danışmanlık ve rehberlik ihtiyacına yönelik farkındalık, mesleki bilgi ve beceri sahibi olur. 5
6 Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme ihtiyaçlarını belirleyebilme ve öğrenme süreçlerini programlama ve yönlendirebilme bilgi ve becerisine sahip olur. 5
7 Teoloji ve din bilimleri alanındaki kavramları, düşünceleri, problemleri tanımlayabilme, bilimsel yöntemlerle araştırabilme, verileri sınıflandırma, değerlendirme, yorumlama ve analiz ederek bilimsel sonuçlara ulaşabilme becerisine sahip olur. 5
8 Aktüel dinî meselelere günümüz insanını tatmin edecek düzeyde çözüm üretebilecek bilgi ve becerilere sahip olur. 5
9 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olur. 5
10 Çeşitli boyutlarıyla din olgusu ve dinî hayata ilişkin konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; bilgi birikimini ve sorunların çözümüne ilişkin önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme yetisi kazanır. 5
11 Toplumumuzdaki mezhebî ve dinî farklılıklar karşısında birleştirici, uzlaştırıcı ve hoşgörü temelli bir tutuma sahip olur. 5
12 Günümüz dünyasında yaşanmakta olan dinler ve inanç sistemleri hakkında yeterli bilgi donanımına sahip olur. 5
13 İslam kültür ve medeniyeti hakkında diğer kültür ve medeniyetlerle mukayese edebilecek düzeyde bilgi birikimine sahip olur. 5
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 76    
Dersin Akts Kredisi 2    
Ders Notu 1. Mine Mengi, Eski Türk Edebiyatı, Akçağ Yay., Ankara 2000. 2. H. İbrahim Şener- Alim Yıldız, Türk İslam Edebiyatı, Rağbet Yayınları, İstanbul 2008, 2. Baskı 3. Agah Sırrı Levend, Türk Edebiyatı Tarihi, TTK Yay., Ankara 1988. 4. Ansiklopediler (İlgili maddeler)
Diğer Kaynaklar 1. Mine Mengi, Eski Türk Edebiyatı, Akçağ Yay., Ankara 2000. 2. H. İbrahim Şener- Alim Yıldız, Türk İslam Edebiyatı, Rağbet Yayınları, İstanbul 2008, 2. Baskı 3. Agah Sırrı Levend, Türk Edebiyatı Tarihi, TTK Yay., Ankara 1988. 4. Ansiklopediler (İlgili maddeler)
Materyal
Dökümanlar 1. Mine Mengi, Eski Türk Edebiyatı, Akçağ Yay., Ankara 2000. 2. H. İbrahim Şener- Alim Yıldız, Türk İslam Edebiyatı, Rağbet Yayınları, İstanbul 2008, 2. Baskı 3. Agah Sırrı Levend, Türk Edebiyatı Tarihi, TTK Yay., Ankara 1988. 4. Ansiklopediler (İlgili maddeler)
Ödevler
Sınavlar Bir vize ve bir yarıyıl sonu sınavı
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)