Ders Adı Hadis IV (Arapça)
Ders Kodu ILA-306
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 6.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Prof.Dr.Talat SAKALLI Doç. Dr.Yusuf AÇIKEL
Dersin Yardımcıları Arş. Gör. Muhammed Furkan Taha DEMİRBAŞ
Dersin Öğrenme Çıktıları Toplumda saygın bir birey olur. Genel bir ahlaka sahip olur ve sorumluluk bilinciyle hareket eder. Milli ve manevi değerlere saygılı olur. Hadis kaynaklı dini sorunlara sağlıklı ve meşru çözüm üretebilir.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
- -
Dersin İçeriği Ebu Davud ve Süneni hakkında genel bilgiler, vakar, öfke kontrolü, teşekkür edebilmek, meclis veya topluluk edepleri, koğuculuk, iki yüzlülük, kusur araştırmanın çirkinliği, dini kardeşlik hukuku, arabuluculuk, iyi düşünmek, asabiyyet, istişare, sünnet.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Öğrenciye örgün ve yaygın eğitimde mesleğini icra ederken İslam hakkında doğru bilgiyi aktarmasını sağlamak, Mesleğini icra edecek kadar hadis bilgi birikimi ve kültürünü kazandırmak, Sağlıklı bir peygamber ve sahabe algısına sahip kılmak.
Dersin Amacı Klasik Hadis kaynaklarının Hadis ilmine dair diğer kaynakların tanınması, Örnek Hadis metinlerinden hareketle hadisleri doğru (sahih) anlama ve meşru yorum becerisi kazandırmak, Sened ve metin tenkidine dair yöntem bilgisini kazandırmak.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Sünen-i Ebî Davud’un Mukaddimesi, Sünnet, Müellif ve Eseri.
  Ön Hazırlık: Ebû Davud, Kitabü'l-Edeb, Trc. ve Şerh, Ahmet Necati Yeniel, Hüseyin Kayapınar; Hadislerle İslam, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Kütüb-i Tis'a.
2 Ebû Davud’un Sünen ve Şerhlerinin Tanıtımı.
  Ön Hazırlık: Ebû Davud, Kitabü'l-Edeb, Trc. ve Şerh, Ahmet Necati Yeniel, Hüseyin Kayapınar; Hadislerle İslam, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Kütüb-i Tis'a.
3 Yumuşak Huyluluk, Vakar, Öfkesini Yenen Kimse, Öfkelenince Edilecek Dua, Affedici Olmak, İnsanlarla İyi Geçinmek ile ilgili hadisler.
  Ön Hazırlık: Ebû Davud, Kitabü'l-Edeb, Trc. ve Şerh, Ahmet Necati Yeniel, Hüseyin Kayapınar; Hadislerle İslam, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Kütüb-i Tis'a.
4 Haya Duygusu, Güzel Huy, Yüze Karşı Övmenin Çirkinliği, Yumuşak Huylu Olmak, İyiliğe Teşekkür Etmek, Yollarda Oturmak ile ilgili hadisler.
  Ön Hazırlık: Ebû Davud, Kitabü'l-Edeb, Trc. ve Şerh, Ahmet Necati Yeniel, Hüseyin Kayapınar; Hadislerle İslam, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Kütüb-i Tis'a.
5 Başkası İçin Yerinden Kalkma, Meclisinde Oturulması Tavsiye Edilen Kişiler, Münakaşanın Çirkinliği, Konuşma Üslubu, Hutbe, İnsanları Lâyık Olduğu Yere Oturtmak ile ilgili hadisler.
  Ön Hazırlık: Ebû Davud, Kitabü'l-Edeb, Trc. ve Şerh, Ahmet Necati Yeniel, Hüseyin Kayapınar; Hadislerle İslam, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Kütüb-i Tis'a.
6 İki Kişinin Arasına İzinsiz Oturma, Fısıldaşma, Laf Taşımak, İnsanların Zararlarından Sakınmak ile ilgili hadisler.
  Ön Hazırlık: Ebû Davud, Kitabü'l-Edeb, Trc. ve Şerh, Ahmet Necati Yeniel, Hüseyin Kayapınar; Hadislerle İslam, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Kütüb-i Tis'a.
7 Koğuculuk, İki Yüzlülük, Gıybet, Tecessüs Haramdır, Bir Müslümanın Ayıbını Örtmek, Din Kardeşliği ve Hased ile ilgili hadisler.
  Ön Hazırlık: Ebû Davud, Kitabü'l-Edeb, Trc. ve Şerh, Ahmet Necati Yeniel, Hüseyin Kayapınar; Hadislerle İslam, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Kütüb-i Tis'a.
8 Lânet Etmenin Hükmü, Kişinin Müslüman Kardeşine Küsmesinin Hükmü, Zan, Müslümanların Arasını Düzeltmek, Merhamet, Nasihat, Müslümana Yardım Etmenin Fazileti ile Lakaplar ile ilgili hadisler ve Ara Sınav (Vize).
  Ön Hazırlık: Ebû Davud, Kitabü'l-Edeb, Trc. ve Şerh, Ahmet Necati Yeniel, Hüseyin Kayapınar; Hadislerle İslam, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Kütüb-i Tis'a.
9 Ebü’l-Kasım Künyesini Vermenin Hükmü, Yatsı Namazı, Yalan Hakkında Gelen Şiddetli Tehditler, Hüsn-İ Zan, Şaka, Şiir ve Rüya ile ilgili hadisler.
  Ön Hazırlık: Ebû Davud, Kitabü'l-Edeb, Trc. ve Şerh, Ahmet Necati Yeniel, Hüseyin Kayapınar; Hadislerle İslam, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Kütüb-i Tis'a.
10 Kuşkunun Önlenmesi, Soy-Sop İle Övünme, Asabiyyet, Kişinin Sevdiği Bir Kimseye Sevdiğini Bildirmesi, İstişare Etmek, Hayra Klavuzluk Etmek ve Şefaat ile ilgili hadisler.
  Ön Hazırlık: Ebû Davud, Kitabü'l-Edeb, Trc. ve Şerh, Ahmet Necati Yeniel, Hüseyin Kayapınar; Hadislerle İslam, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Kütüb-i Tis'a.
11 Yetimi Bağrına Basmanın Fazileti, Komşu Hakkı, Kölelerin Hakları, İzin İsteme, İzin İstemede Selam Verme, Kapıyı Çalarak İzin İstemenin Hükmü ve Selamı Yayma ile ilgili hadisler.
  Ön Hazırlık: Ebû Davud, Kitabü'l-Edeb, Trc. ve Şerh, Ahmet Necati Yeniel, Hüseyin Kayapınar; Hadislerle İslam, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Kütüb-i Tis'a.
12 Selam, Musafaha ve Kucaklaşma ile ilgili hadisler.
  Ön Hazırlık: Ebû Davud, Kitabü'l-Edeb, Trc. ve Şerh, Ahmet Necati Yeniel, Hüseyin Kayapınar; Hadislerle İslam, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Kütüb-i Tis'a.
13 Ayağa Kalkma, Çocuğunu Öpmenin Hükmü, Vücudu Öpmenin Hükmü, Yoldan Engelleri Kaldırmanın Fazileti ve Geceleyin Evlerde Yanan Ateşleri Söndürme ile ilgili hadisler.
  Ön Hazırlık: Ebû Davud, Kitabü'l-Edeb, Trc. ve Şerh, Ahmet Necati Yeniel, Hüseyin Kayapınar; Hadislerle İslam, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Kütüb-i Tis'a.
14 Hayvanları ve haşaratı öldürmeme, hakaret etmeme ve onların haklarıyla ilgili hadisler.Yarı Yıl Sonu sınavı
  Ön Hazırlık: Ebû Davud, Kitabü'l-Edeb, Trc. ve Şerh, Ahmet Necati Yeniel, Hüseyin Kayapınar; Hadislerle İslam, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Kütüb-i Tis'a.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Toplumun din hizmeti ve din eğitimi ihtiyacına cevap verebilecek bilgi ve becerileri kazanır. 5
2 İslam dinini temel kaynaklarından araştırabilecek düzeyde Arapça bilgisine sahip olur. 5
3 Alanındaki bilimsel araştırmaları takip edip kullanabilecek ve meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dil (Batı dili) bilgisine sahip olur. 5
4 Din-birey-toplum ilişkilerini doğru bir şekilde anlama ve anlamlandırma yeteneği kazanır. 5
5 Toplumun dinî sosyal hizmet, dinî danışmanlık ve rehberlik ihtiyacına yönelik farkındalık, mesleki bilgi ve beceri sahibi olur. 5
6 Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme ihtiyaçlarını belirleyebilme ve öğrenme süreçlerini programlama ve yönlendirebilme bilgi ve becerisine sahip olur. 5
7 Teoloji ve din bilimleri alanındaki kavramları, düşünceleri, problemleri tanımlayabilme, bilimsel yöntemlerle araştırabilme, verileri sınıflandırma, değerlendirme, yorumlama ve analiz ederek bilimsel sonuçlara ulaşabilme becerisine sahip olur. 5
8 Aktüel dinî meselelere günümüz insanını tatmin edecek düzeyde çözüm üretebilecek bilgi ve becerilere sahip olur. 5
9 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olur. 5
10 Çeşitli boyutlarıyla din olgusu ve dinî hayata ilişkin konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; bilgi birikimini ve sorunların çözümüne ilişkin önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme yetisi kazanır. 5
11 Toplumumuzdaki mezhebî ve dinî farklılıklar karşısında birleştirici, uzlaştırıcı ve hoşgörü temelli bir tutuma sahip olur. 5
12 Günümüz dünyasında yaşanmakta olan dinler ve inanç sistemleri hakkında yeterli bilgi donanımına sahip olur. 5
13 İslam kültür ve medeniyeti hakkında diğer kültür ve medeniyetlerle mukayese edebilecek düzeyde bilgi birikimine sahip olur. 5
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 1 1
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 1 1
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 114    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu Ebû Davud, Kitabü'l-Edeb, Trc. ve Şerh, Ahmet Necati Yeniel, Hüseyin Kayapınar; Hadislerle İslam, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Kütüb-i Tis'a.
Diğer Kaynaklar Ebû Davud, Kitabü'l-Edeb, Trc. ve Şerh, Ahmet Necati Yeniel, Hüseyin Kayapınar; Hadislerle İslam, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Kütüb-i Tis'a.
Materyal
Dökümanlar Ebû Davud, Kitabü'l-Edeb, Trc. ve Şerh, Ahmet Necati Yeniel, Hüseyin Kayapınar; Hadislerle İslam, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Kütüb-i Tis'a.
Ödevler Ebû Davud, Kitabü'l-Edeb, Trc. ve Şerh, Ahmet Necati Yeniel, Hüseyin Kayapınar; Hadislerle İslam, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Kütüb-i Tis'a.
Sınavlar Ara Sınav (Vize) Final Sınavı
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)