Ders Adı Kelam I
Ders Kodu ILA-313
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 5.Yarıyıl
AKTS 2
Dersi Veren(ler) 1-Musa KOÇAR 2-Galip TÜRCAN 3-Hasan Tevfik MARULCU
Dersin Yardımcıları Arş. Gör. Emre KÖKSAL
Dersin Öğrenme Çıktıları Allah'ın varlığı isbât-ı vâcip yolları Allah'ın sıfatları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Yok -
Dersin İçeriği Allah'ın varlığı, isbât-ı vâcip yolları, inkârcı akımlar, Allah'ın birliği, şirk, Allah'ın sıfatları, Allah'ın isimleri, kulların fiilleri, halk, kesb, istitaat, hidayet, dalâlet, salâh-aslah, hüsün-kubuh, rızık, ecel kavramlarının çeşitli kelam ekollerine göre açıklanması ve işlenmesi.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Dersin program öğrenim çıktılarıyla ilişkisi konusunda belirlenen katkı düzeyinin gerçekleştirilmesi.
Dersin Amacı Ders konuları hakkında bilgi vermek. Ateizm, Materyalizm, Septisizm, Agnostizm, Pozitivizm, Nihilizm, Evrimcilik gibi güncel akımlar karşısında donanımlı bir ilahiyatçı yetiştirmek.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Bilginin İmkanı, Tanımı.
  Ön Hazırlık: Kelam/Şerafettin,Gölcük,SüleymanToprak
2 Bilginin Kaynakları ve Çeşitleri.
  Ön Hazırlık: Kelam/Şerafettin,Gölcük,SüleymanToprak
3 Delil ve Çeşitleri İman ve Mahiyeti
  Ön Hazırlık: Kelam/Şerafettin,Gölcük,SüleymanToprak
4 Haber ve Bilgi Değeri
  Ön Hazırlık: Kelam/Şerafettin,Gölcük,SüleymanToprak
5 Allah'ın Varlığı Delilleri.
  Ön Hazırlık: Kelam/Şerafettin,Gölcük,SüleymanToprak
6 Hudus Delili, İmkan Delili.
  Ön Hazırlık: Kelam/Şerafettin,Gölcük,SüleymanToprak
7 Düzen Delili ve Diğer Deliller.
  Ön Hazırlık: Kelam/Şerafettin,Gölcük,SüleymanToprak
8 Vize sınavı
  Ön Hazırlık: Kelam/Şerafettin,Gölcük,SüleymanToprak
9 Husun-Kubuh.
  Ön Hazırlık: Kelam/Şerafettin,Gölcük,SüleymanToprak
10 Salah-Aslah.
  Ön Hazırlık: Kelam/Şerafettin,Gölcük,SüleymanToprak
11 İnsanın Fiilleri.
  Ön Hazırlık: Kelam/Şerafettin,Gölcük,SüleymanToprak
12 İnsanın Fiilleri ve Kazâ-Kader.
  Ön Hazırlık: Kelam/Şerafettin,Gölcük,SüleymanToprak
13 Rızık, Ecel.
  Ön Hazırlık: Kelam/Şerafettin,Gölcük,SüleymanToprak
14 Genel Değerlendirme
  Ön Hazırlık: Kelam/Şerafettin,Gölcük,SüleymanToprak
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Toplumun din hizmeti ve din eğitimi ihtiyacına cevap verebilecek bilgi ve becerileri kazanır. 3
2 İslam dinini temel kaynaklarından araştırabilecek düzeyde Arapça bilgisine sahip olur. 4
3 Alanındaki bilimsel araştırmaları takip edip kullanabilecek ve meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dil (Batı dili) bilgisine sahip olur. 4
4 Din-birey-toplum ilişkilerini doğru bir şekilde anlama ve anlamlandırma yeteneği kazanır. 4
5 Toplumun dinî sosyal hizmet, dinî danışmanlık ve rehberlik ihtiyacına yönelik farkındalık, mesleki bilgi ve beceri sahibi olur. 4
6 Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme ihtiyaçlarını belirleyebilme ve öğrenme süreçlerini programlama ve yönlendirebilme bilgi ve becerisine sahip olur. 3
7 Teoloji ve din bilimleri alanındaki kavramları, düşünceleri, problemleri tanımlayabilme, bilimsel yöntemlerle araştırabilme, verileri sınıflandırma, değerlendirme, yorumlama ve analiz ederek bilimsel sonuçlara ulaşabilme becerisine sahip olur. 3
8 Aktüel dinî meselelere günümüz insanını tatmin edecek düzeyde çözüm üretebilecek bilgi ve becerilere sahip olur. 4
9 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olur. 4
10 Çeşitli boyutlarıyla din olgusu ve dinî hayata ilişkin konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; bilgi birikimini ve sorunların çözümüne ilişkin önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme yetisi kazanır. 3
11 Toplumumuzdaki mezhebî ve dinî farklılıklar karşısında birleştirici, uzlaştırıcı ve hoşgörü temelli bir tutuma sahip olur. 3
12 Günümüz dünyasında yaşanmakta olan dinler ve inanç sistemleri hakkında yeterli bilgi donanımına sahip olur. 4
13 İslam kültür ve medeniyeti hakkında diğer kültür ve medeniyetlerle mukayese edebilecek düzeyde bilgi birikimine sahip olur. 3
14 3
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 2 2
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 2 2
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 60    
Dersin Akts Kredisi 2    
Ders Notu Kelam/Şerafettin,Gölcük,SüleymanToprak. Âyet ve hadislerle akaid-kelâm literatürü çerçevesinde, ayrıntılarla ilgili bazı görüş farklılıkları bir yana, bütün İslâm ümmeti ve genel olarak İslâm mezheplerince kabul ve tasdik edilen İslâm akaidini hakkında yeterli bilgi birikimi aktarılması hedeflenmiştir.
Diğer Kaynaklar Kelam/Şerafettin,Gölcük,SüleymanToprak. Âyet ve hadislerle akaid-kelâm literatürü çerçevesinde, ayrıntılarla ilgili bazı görüş farklılıkları bir yana, bütün İslâm ümmeti ve genel olarak İslâm mezheplerince kabul ve tasdik edilen İslâm akaidini hakkında yeterli bilgi birikimi aktarılması hedeflenmiştir.
Materyal
Dökümanlar Kelam/Şerafettin,Gölcük,SüleymanToprak. Âyet ve hadislerle akaid-kelâm literatürü çerçevesinde, ayrıntılarla ilgili bazı görüş farklılıkları bir yana, bütün İslâm ümmeti ve genel olarak İslâm mezheplerince kabul ve tasdik edilen İslâm akaidini hakkında yeterli bilgi birikimi aktarılması hedeflenmiştir.
Ödevler Kelam/Şerafettin,Gölcük,SüleymanToprak. Âyet ve hadislerle akaid-kelâm literatürü çerçevesinde, ayrıntılarla ilgili bazı görüş farklılıkları bir yana, bütün İslâm ümmeti ve genel olarak İslâm mezheplerince kabul ve tasdik edilen İslâm akaidini hakkında yeterli bilgi birikimi aktarılması hedeflenmiştir.
Sınavlar Klasik yazılı veya çevirimiçi test.
Materyal Diğer Klasik yazılı veya çevirimiçi test.
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)