Ders Adı İslam Felsefesi
Ders Kodu ILA-318
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 6.Yarıyıl
AKTS 2
Dersi Veren(ler) Hatice Toksöz Salih Aydın
Dersin Yardımcıları yok
Dersin Öğrenme Çıktıları İslâm felsefesiyle ilgili temel kavramlarının, İslâm felsefesinin oluşum sürecinin ve kaynaklarının kavranılması
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Yok -
Dersin İçeriği İslâm felsefesinin konusu, alanı ve yöntemleri, temel kavramları, oluşumundaki temel kaynakları, başlıca ekol ve akımlar, ekol ve akımların metafizik, epistemolojik ve etik görüşleri incelenecektir
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Dersin program öğrenim çıktılarıyla ilişkisi konusunda belirlenen katkı düzeyinin gerçekleştirilmesi.
Dersin Amacı İslâm felsefesinin konusunu, alanını ve yöntemlerini, temel kavramlarını, oluşumundaki temel kaynaklarını, başlıca ekol ve akımları, ekol ve akımların metafizik, epistemolojik ve etik görüşlerini tanımak
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 İslâm Felsefesinin Tanımı
  Ön Hazırlık: (ed.) İsmail Erdoğan- Enver Demirpolat, İslam Felsefesi, Lisans Yayıncılık, İstanbul 2018. (ed. Bayram Ali Çetinkaya, İslam Felsefesi, Grafiker Yayınları, Ankara Salih Aydın, İslam Düşüncesi IV. Külliyat Yayınları.
2 İslâm Felsefesinin Kaynakları
  Ön Hazırlık: (ed.) İsmail Erdoğan- Enver Demirpolat, İslam Felsefesi, Lisans Yayıncılık, İstanbul 2018. (ed. Bayram Ali Çetinkaya, İslam Felsefesi, Grafiker Yayınları, Ankara Salih Aydın, İslam Düşüncesi IV. Külliyat Yayınları.
3 İslâm Felsefesinin yabancı kaynakları
  Ön Hazırlık: (ed.) İsmail Erdoğan- Enver Demirpolat, İslam Felsefesi, Lisans Yayıncılık, İstanbul 2018. (ed. Bayram Ali Çetinkaya, İslam Felsefesi, Grafiker Yayınları, Ankara Salih Aydın, İslam Düşüncesi IV. Külliyat Yayınları.
4 İslâm Felsefesinde ekoller: Meşşâî, İşrâkî, Naturalizm, Materyalizm
  Ön Hazırlık: (ed.) İsmail Erdoğan- Enver Demirpolat, İslam Felsefesi, Lisans Yayıncılık, İstanbul 2018. (ed. Bayram Ali Çetinkaya, İslam Felsefesi, Grafiker Yayınları, Ankara Salih Aydın, İslam Düşüncesi IV. Külliyat Yayınları.
5 Ebu Bekir Zekeriyya er-Râzî'nin hayatı ve felsefî Görüşleri
  Ön Hazırlık: (ed.) İsmail Erdoğan- Enver Demirpolat, İslam Felsefesi, Lisans Yayıncılık, İstanbul 2018. (ed. Bayram Ali Çetinkaya, İslam Felsefesi, Grafiker Yayınları, Ankara Salih Aydın, İslam Düşüncesi IV. Külliyat Yayınları.
6 İlk Meşşâî filozof: Kindî ve Felsefesi
  Ön Hazırlık: (ed.) İsmail Erdoğan- Enver Demirpolat, İslam Felsefesi, Lisans Yayıncılık, İstanbul 2018. (ed. Bayram Ali Çetinkaya, İslam Felsefesi, Grafiker Yayınları, Ankara Salih Aydın, İslam Düşüncesi IV. Külliyat Yayınları.
7 İhvân-ı Safa'nın felsefî görüşleri
  Ön Hazırlık: (ed.) İsmail Erdoğan- Enver Demirpolat, İslam Felsefesi, Lisans Yayıncılık, İstanbul 2018. (ed. Bayram Ali Çetinkaya, İslam Felsefesi, Grafiker Yayınları, Ankara Salih Aydın, İslam Düşüncesi IV. Külliyat Yayınları.
8 Vize
  Ön Hazırlık: (ed.) İsmail Erdoğan- Enver Demirpolat, İslam Felsefesi, Lisans Yayıncılık, İstanbul 2018. (ed. Bayram Ali Çetinkaya, İslam Felsefesi, Grafiker Yayınları, Ankara Salih Aydın, İslam Düşüncesi IV. Külliyat Yayınları.
9 Farabi ve Felsefesi
  Ön Hazırlık: (ed.) İsmail Erdoğan- Enver Demirpolat, İslam Felsefesi, Lisans Yayıncılık, İstanbul 2018. (ed. Bayram Ali Çetinkaya, İslam Felsefesi, Grafiker Yayınları, Ankara Salih Aydın, İslam Düşüncesi IV. Külliyat Yayınları.
10 Farabi'nin Tanrı-âlem görüşü
  Ön Hazırlık: (ed.) İsmail Erdoğan- Enver Demirpolat, İslam Felsefesi, Lisans Yayıncılık, İstanbul 2018. (ed. Bayram Ali Çetinkaya, İslam Felsefesi, Grafiker Yayınları, Ankara Salih Aydın, İslam Düşüncesi IV. Külliyat Yayınları.
11 Farabi'de psikoloji ve epistemoloji
  Ön Hazırlık: (ed.) İsmail Erdoğan- Enver Demirpolat, İslam Felsefesi, Lisans Yayıncılık, İstanbul 2018. (ed. Bayram Ali Çetinkaya, İslam Felsefesi, Grafiker Yayınları, Ankara Salih Aydın, İslam Düşüncesi IV. Külliyat Yayınları.
12 İbn Sina ve felsefesi
  Ön Hazırlık: (ed.) İsmail Erdoğan- Enver Demirpolat, İslam Felsefesi, Lisans Yayıncılık, İstanbul 2018. (ed. Bayram Ali Çetinkaya, İslam Felsefesi, Grafiker Yayınları, Ankara Salih Aydın, İslam Düşüncesi IV. Külliyat Yayınları.
13 Ibn Sina and philosophy
  Ön Hazırlık: (ed.) İsmail Erdoğan- Enver Demirpolat, İslam Felsefesi, Lisans Yayıncılık, İstanbul 2018. (ed. Bayram Ali Çetinkaya, İslam Felsefesi, Grafiker Yayınları, Ankara Salih Aydın, İslam Düşüncesi IV. Külliyat Yayınları.
14 İbn Sina'nın metafizik düşüncesi
  Ön Hazırlık: (ed.) İsmail Erdoğan- Enver Demirpolat, İslam Felsefesi, Lisans Yayıncılık, İstanbul 2018. (ed. Bayram Ali Çetinkaya, İslam Felsefesi, Grafiker Yayınları, Ankara Salih Aydın, İslam Düşüncesi IV. Külliyat Yayınları.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Toplumun din hizmeti ve din eğitimi ihtiyacına cevap verebilecek bilgi ve becerileri kazanır. 4
2 İslam dinini temel kaynaklarından araştırabilecek düzeyde Arapça bilgisine sahip olur. 3
3 Alanındaki bilimsel araştırmaları takip edip kullanabilecek ve meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dil (Batı dili) bilgisine sahip olur. 3
4 Din-birey-toplum ilişkilerini doğru bir şekilde anlama ve anlamlandırma yeteneği kazanır. 4
5 Toplumun dinî sosyal hizmet, dinî danışmanlık ve rehberlik ihtiyacına yönelik farkındalık, mesleki bilgi ve beceri sahibi olur. 4
6 Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme ihtiyaçlarını belirleyebilme ve öğrenme süreçlerini programlama ve yönlendirebilme bilgi ve becerisine sahip olur. 5
7 Teoloji ve din bilimleri alanındaki kavramları, düşünceleri, problemleri tanımlayabilme, bilimsel yöntemlerle araştırabilme, verileri sınıflandırma, değerlendirme, yorumlama ve analiz ederek bilimsel sonuçlara ulaşabilme becerisine sahip olur. 4
8 Aktüel dinî meselelere günümüz insanını tatmin edecek düzeyde çözüm üretebilecek bilgi ve becerilere sahip olur. 4
9 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olur. 4
10 Çeşitli boyutlarıyla din olgusu ve dinî hayata ilişkin konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; bilgi birikimini ve sorunların çözümüne ilişkin önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme yetisi kazanır. 5
11 Toplumumuzdaki mezhebî ve dinî farklılıklar karşısında birleştirici, uzlaştırıcı ve hoşgörü temelli bir tutuma sahip olur. 4
12 Günümüz dünyasında yaşanmakta olan dinler ve inanç sistemleri hakkında yeterli bilgi donanımına sahip olur. 5
13 İslam kültür ve medeniyeti hakkında diğer kültür ve medeniyetlerle mukayese edebilecek düzeyde bilgi birikimine sahip olur. 5
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 60
Kısa Sınav 0 0
Ödev 2 40
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 76    
Dersin Akts Kredisi 2    
Ders Notu (ed.) İsmail Erdoğan- Enver Demirpolat, İslam Felsefesi, Lisans Yayıncılık, İstanbul 2018. (ed. Bayram Ali Çetinkaya, İslam Felsefesi, Grafiker Yayınları, Ankara Salih Aydın, İslam Düşüncesi IV. Külliyat Yayınları.
Diğer Kaynaklar (ed.) İsmail Erdoğan- Enver Demirpolat, İslam Felsefesi, Lisans Yayıncılık, İstanbul 2018. (ed. Bayram Ali Çetinkaya, İslam Felsefesi, Grafiker Yayınları, Ankara Salih Aydın, İslam Düşüncesi IV. Külliyat Yayınları.
Materyal
Dökümanlar (ed.) İsmail Erdoğan- Enver Demirpolat, İslam Felsefesi, Lisans Yayıncılık, İstanbul 2018. (ed. Bayram Ali Çetinkaya, İslam Felsefesi, Grafiker Yayınları, Ankara Salih Aydın, İslam Düşüncesi IV. Külliyat Yayınları.
Ödevler Fârâbî, İhsâu'l-ulûm, trc. Ahmet Arslan, Divan Kitap, İstanbul 2014. İbn Sina, Metafizik I-II, nşr. ve trc. Ekrem Demirli-Ömer Türker, Litera Yayıncılık, İstanbul 2005.
Sınavlar Ara Sınav Final
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)