Ders Adı Sınıf Yönetimi
Ders Kodu İEG-319
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 5.Yarıyıl
AKTS 2
Dersi Veren(ler) Selim Sözer
Dersin Yardımcıları -
Dersin Öğrenme Çıktıları Sınıf yönetimi modellerini açıklayabilme. Sınıf yönetimini etkileyen etkenlerini kavrayabilme. Sınıf yönetimi süreçlerinin uygulanmasını analiz edebilme. Sınıf yönetimi teorilerini yorumlayabilme Sınıfta öğrenme-öğretme sürecinin yönetimini kavrayabilme. Sınıfta bir lider olarak öğretmenin görevlerini tanımlayabilme. Sınıf yönetiminde motivasyonunun öğrenciler üzerinde etkisini analiz edebilme Sınıfta karşılaşılabilecek sorunları analiz edebilme
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
- -
Dersin İçeriği Sınıf yönetimiyle ilgili temel kavramlar; sınıfın fiziksel, sosyal ve psikolojik boyutları; sınıf kuralları ve sınıfta disiplin; sınıf disiplini ve yönetimiyle ilgili modeller; sınıfta öğrenci davranışlarının yönetimi, sınıfta iletişim ve etkileşim süreci; sınıfta öğrenci motivasyonu; sınıfta zaman yönetimi; sınıfta bir öğretim lideri olarak öğretmen; öğretmen-veli görüşmelerinin yönetimi; olumlu sınıf ve öğrenme ikliminin oluşturulması; okul kademelerine göre sınıf yönetimiyle ilgili örnek olaylar.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri
Dersin Amacı Öğretmen adaylarına sınıf yönetiminin etkili öğrenme ortamının hazırlanmasındaki etkisi ve katkısını kavratmak, etkili sınıf yönetimi için gerekli temel bilgi ve becerileri kazandırmak.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Ders tanıtımı: Kapsamı, gerekçesi, önemi, beklentileri oluşturma, işleyişi ve değerlendirme ölçütlerini açıklama.
  Ön Hazırlık: AYDIN, Mustafa (1991) Eğitim Yönetimi, Ankara: Hatipoğlu Yayınevi (Üçüncü Baskı) -------- Prof dr. Münire Erdem, Sınıf Yönetimi, Arkadaş Yay. 2014 Ankara.
2 Sınıf yönetiminin temel kavramları
  Ön Hazırlık: AYDIN, Mustafa (1991) Eğitim Yönetimi, Ankara: Hatipoğlu Yayınevi (Üçüncü Baskı) -------- Prof dr. Münire Erdem, Sınıf Yönetimi, Arkadaş Yay. 2014 Ankara.
3 Sınıf yönetimi yaklaşımları
  Ön Hazırlık: AYDIN, Mustafa (1991) Eğitim Yönetimi, Ankara: Hatipoğlu Yayınevi (Üçüncü Baskı) -------- Prof dr. Münire Erdem, Sınıf Yönetimi, Arkadaş Yay. 2014 Ankara.
4 Sınıf yönetimini etkileyen faktörler-amaçlar- dış faktörler
  Ön Hazırlık: AYDIN, Mustafa (1991) Eğitim Yönetimi, Ankara: Hatipoğlu Yayınevi (Üçüncü Baskı) -------- Prof dr. Münire Erdem, Sınıf Yönetimi, Arkadaş Yay. 2014 Ankara.
5 Sınıf yönetimini etkileyen faktörler— iç faktörler
  Ön Hazırlık: AYDIN, Mustafa (1991) Eğitim Yönetimi, Ankara: Hatipoğlu Yayınevi (Üçüncü Baskı) -------- Prof dr. Münire Erdem, Sınıf Yönetimi, Arkadaş Yay. 2014 Ankara.
6 Sınıf içi iletişim ve etkileşim: Liderlik Grup sürcini etkileyen etmenler Grup içi iletişim ve akademik başarı
  Ön Hazırlık: AYDIN, Mustafa (1991) Eğitim Yönetimi, Ankara: Hatipoğlu Yayınevi (Üçüncü Baskı) -------- Prof dr. Münire Erdem, Sınıf Yönetimi, Arkadaş Yay. 2014 Ankara.
7 Sınıf içi iletişim ve etkileşim 2 İletişimin gücü
  Ön Hazırlık: AYDIN, Mustafa (1991) Eğitim Yönetimi, Ankara: Hatipoğlu Yayınevi (Üçüncü Baskı) -------- Prof dr. Münire Erdem, Sınıf Yönetimi, Arkadaş Yay. 2014 Ankara. Dr.Berna Bridge, Eğitimde İletişim, Beyaz Yay., '003, İstanbul.
8 Öğrenmeye uygun olumlu bir sınıf ortamı oluşturma 1: Güdüleme
  Ön Hazırlık: AYDIN, Mustafa (1991) Eğitim Yönetimi, Ankara: Hatipoğlu Yayınevi (Üçüncü Baskı) -------- Prof dr. Münire Erdem, Sınıf Yönetimi, Arkadaş Yay. 2014 Ankara.
9 Öğrenmeye uygun olumlu bir sınıf ortamı oluşturma 2:Fiziki Ortam ve sınıf kuralları geliştirme ve uygulama
  Ön Hazırlık: AYDIN, Mustafa (1991) Eğitim Yönetimi, Ankara: Hatipoğlu Yayınevi (Üçüncü Baskı) -------- Prof dr. Münire Erdem, Sınıf Yönetimi, Arkadaş Yay. 2014 Ankara.
10 Sınıfta Zaman Yönetimi
  Ön Hazırlık: AYDIN, Mustafa (1991) Eğitim Yönetimi, Ankara: Hatipoğlu Yayınevi (Üçüncü Baskı) -------- Prof dr. Münire Erdem, Sınıf Yönetimi, Arkadaş Yay. 2014 Ankara.
11 Sınıfta Olumsuz Davranışların Yönetimi 1. Olumsuz Davranışların durdurulması
  Ön Hazırlık: AYDIN, Mustafa (1991) Eğitim Yönetimi, Ankara: Hatipoğlu Yayınevi (Üçüncü Baskı) -------- Prof dr. Münire Erdem, Sınıf Yönetimi, Arkadaş Yay. 2014 Ankara.
12 Sınıfta Olumsuz Davranışların Yönetimi 2: Ceza
  Ön Hazırlık: AYDIN, Mustafa (1991) Eğitim Yönetimi, Ankara: Hatipoğlu Yayınevi (Üçüncü Baskı) -------- Prof dr. Münire Erdem, Sınıf Yönetimi, Arkadaş Yay. 2014 Ankara.
13 Sınıfta Olumsuz Davranışların Yönetimi 3: Olumsuz Davranışların Değiştirilmesi
  Ön Hazırlık: AYDIN, Mustafa (1991) Eğitim Yönetimi, Ankara: Hatipoğlu Yayınevi (Üçüncü Baskı) -------- Prof dr. Münire Erdem, Sınıf Yönetimi, Arkadaş Yay. 2014 Ankara.
14 Genel Tekrar ve sınıf yönetiminde dikkat edilmesi gereken hassas noktalar
  Ön Hazırlık: AYDIN, Mustafa (1991) Eğitim Yönetimi, Ankara: Hatipoğlu Yayınevi (Üçüncü Baskı) -------- Prof dr. Münire Erdem, Sınıf Yönetimi, Arkadaş Yay. 2014 Ankara.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Toplumun din hizmeti ve din eğitimi ihtiyacına cevap verebilecek bilgi ve becerileri kazanır. 2
2 İslam dinini temel kaynaklarından araştırabilecek düzeyde Arapça bilgisine sahip olur. 2
3 Alanındaki bilimsel araştırmaları takip edip kullanabilecek ve meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dil (Batı dili) bilgisine sahip olur. 2
4 Din-birey-toplum ilişkilerini doğru bir şekilde anlama ve anlamlandırma yeteneği kazanır. 2
5 Toplumun dinî sosyal hizmet, dinî danışmanlık ve rehberlik ihtiyacına yönelik farkındalık, mesleki bilgi ve beceri sahibi olur. 2
6 Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme ihtiyaçlarını belirleyebilme ve öğrenme süreçlerini programlama ve yönlendirebilme bilgi ve becerisine sahip olur. 2
7 Teoloji ve din bilimleri alanındaki kavramları, düşünceleri, problemleri tanımlayabilme, bilimsel yöntemlerle araştırabilme, verileri sınıflandırma, değerlendirme, yorumlama ve analiz ederek bilimsel sonuçlara ulaşabilme becerisine sahip olur. 2
8 Aktüel dinî meselelere günümüz insanını tatmin edecek düzeyde çözüm üretebilecek bilgi ve becerilere sahip olur. 2
9 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olur. 2
10 Çeşitli boyutlarıyla din olgusu ve dinî hayata ilişkin konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; bilgi birikimini ve sorunların çözümüne ilişkin önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme yetisi kazanır. 2
11 Toplumumuzdaki mezhebî ve dinî farklılıklar karşısında birleştirici, uzlaştırıcı ve hoşgörü temelli bir tutuma sahip olur. 2
12 Günümüz dünyasında yaşanmakta olan dinler ve inanç sistemleri hakkında yeterli bilgi donanımına sahip olur. 2
13 İslam kültür ve medeniyeti hakkında diğer kültür ve medeniyetlerle mukayese edebilecek düzeyde bilgi birikimine sahip olur. 2
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 50
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 40
Devam 1 10
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 7 1 7
Sunum 7 1 7
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 60    
Dersin Akts Kredisi 2    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar AYDIN, Mustafa (1991) Eğitim Yönetimi, Ankara: Hatipoğlu Yayınevi (Üçüncü Baskı) --------- (1993) Eğitim Yönetimi İçin Bir Değer Çerçevesi, (Ders Notları),Malatya: İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi AYTEKİN, Halil.(2000) Sınıf Yönetimi ve Disiplinle İlgili Kurallar Geliştirme ve Uygulama. KÜÇÜKAHMET, Leyla (Ed.), Sınıf Yönetimi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım, IV. Bölüm. BAŞAR, Hüseyin.(1999) Sınıf Yönetimi. İstanbul: M.E.B. Yayınları. BAŞARAN, İ.Ethem.(1988) Eğitim Yönetimi, Ankara: Sevinç Matbaası.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar Arasınav & Final Sınavı
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)