Ders Adı Hadis V (Arapça)
Ders Kodu ILA-405
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 7.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Prof.Dr. Talat Sakallı Doç.Dr. Yusuf Açıkel
Dersin Yardımcıları Arş. Gör. Muhammed Furkan Taha DEMİRBAŞ
Dersin Öğrenme Çıktıları Öğrenci yüksek lisans ve doktora çalışmaları için ilmen ve ruhen hazır ve donanımlı olur. Mesleğini icrada özgüven sahibi olur. Sorumluluk bilinci kemal noktaya ulaşır, kendini hayata atılmaya hazır hisseder.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Aile hayatı, Çocuk ve çocuk terbiyesi, Ana baba ve hakları, Kadın ve kadın hakları, Yaşlılık, Engellilik, Komşuluk, Yetimler ve Yetim olma, Adalet ve haklara riayet, Yönetim ve yönetilme, Dünya ve dünyevileşme, âhiret ve Âhiret hayatı, günümüz açısından önemli olan evrensel mesajları, (Örnekler üzerinden değerlendirilecek).
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Öğrencinin mesleğini icra edebilecek kadar hadis bilgi donanımına sahip olması. Karşılaşacağı yeni problemlere sahih çözüm üretebilmesi. Akademik lisansüstü çalışmalar için bilgi altyapının hazır hale gelmesi.
Dersin Amacı Hadislerin klasik şerh yöntemlerinin öğrenilmesi, günümüz yorum yöntemleri ile mukayesesinin yapılması, kazanılmış meşru yorum bilgisiyle hadislere sahih anlam vermek, İslami ilimler arası çalışmaların yapılabilmesi.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Dersin işlenişi, Sınavların özellikleri ve Şerh ve yorum ile ilgili bilgiler. Niyet, İslam-İman, İslam'ın Temel Esasları
  Ön Hazırlık: Dr. Mustafa Dîb el-Buğâ ve Dr. Muhyiddîn Mestû, el-Vâfî fî Şerhı'l-Erbeîn en-Neveviyye, Dâru'l-Mustafâ,Dımeşk, 1431/2010; Komisyon, Hadislerle islam, 3. cilt, DİB. Yayınları. Kütüb-i Tis'a; Editörler: Ahmet Yıldırım-Selim Demirci, Bireysel ve Sosyal Hayatta Hadis II, Lisans Yayıncılık, Hadislerle İslam, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.
2 İnsanın Yaratılışı ve Sonu, Bid'at, Helal ve Haram
  Ön Hazırlık: Dr. Mustafa Dîb el-Buğâ ve Dr. Muhyiddîn Mestû, el-Vâfî fî Şerhı'l-Erbeîn en-Neveviyye, Dâru'l-Mustafâ,Dımeşk, 1431/2010; Komisyon, Hadislerle islam, 3. cilt, DİB. YayınlarıKütüb-i Tis'a; Editörler: Ahmet Yıldırım-Selim Demirci, Bireysel ve Sosyal Hayatta Hadis II,Lisans Yayıncılık, Hadislerle İslam, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.
3 Dinde Samimiyet (Nasihat), Müslümanın Dokunulmazlığı, Kolaylaştırıp Zorlaştırmama Prensib
  Ön Hazırlık: Dr. Mustafa Dîb el-Buğâ ve Dr. Muhyiddîn Mestû, el-Vâfî fî Şerhı'l-Erbeîn en-Neveviyye, Dâru'l-Mustafâ,Dımeşk, 1431/2010; Komisyon, Hadislerle islam, 3. cilt, DİB. YayınlarıKütüb-i Tis'a; Editörler: Ahmet Yıldırım-Selim Demirci, Bireysel ve Sosyal Hayatta Hadis II,Lisans Yayıncılık, Hadislerle İslam, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.
4 Helal ve Tayyib, Yakîn Olana Yapışıp Şüpheli olandan Sakınma, Faydalı Şeylerle Uğraşmak
  Ön Hazırlık: Dr. Mustafa Dîb el-Buğâ ve Dr. Muhyiddîn Mestû, el-Vâfî fî Şerhı'l-Erbeîn en-Neveviyye, Dâru'l-Mustafâ,Dımeşk, 1431/2010; Komisyon, Hadislerle islam, 3. cilt, DİB. Yayınları Kütüb-i Tis'a; Editörler: Ahmet Yıldırım-Selim Demirci, Bireysel ve Sosyal Hayatta Hadis II,Lisans Yayıncılık, Hadislerle İslam, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.
5 İslam Kardeşliği, Can Dokunulmazlığı, Komşu ve Misafir Hakkı
  Ön Hazırlık: Dr. Mustafa Dîb el-Buğâ ve Dr. Muhyiddîn Mestû, el-Vâfî fî Şerhı'l-Erbeîn en-Neveviyye, Dâru'l-Mustafâ,Dımeşk, 1431/2010; Komisyon, Hadislerle islam, 3. cilt, DİB. Yayınları,Kütüb-i Tis'a; Editörler: Ahmet Yıldırım-Selim Demirci, Bireysel ve Sosyal Hayatta Hadis II,Lisans Yayıncılık, Hadislerle İslam, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.
6 Öfke Kontrolü, İhsan, Takva ve Güzel Ahlak
  Ön Hazırlık: Dr. Mustafa Dîb el-Buğâ ve Dr. Muhyiddîn Mestû, el-Vâfî fî Şerhı'l-Erbeîn en-Neveviyye, Dâru'l-Mustafâ,Dımeşk, 1431/2010; Komisyon, Hadislerle islam, 3. cilt, DİB. Yayınları, Kütüb-i Tis'a; Editörler: Ahmet Yıldırım-Selim Demirci, Bireysel ve Sosyal Hayatta Hadis II,Lisans Yayıncılık, Hadislerle İslam, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.
7 Allah'ın (C.C.) Kuluna Yardım ve Desteği, Haya Duygusu, istikamet Üzere olmak
  Ön Hazırlık: Dr. Mustafa Dîb el-Buğâ ve Dr. Muhyiddîn Mestû, el-Vâfî fî Şerhı'l-Erbeîn en-Neveviyye, Dâru'l-Mustafâ,Dımeşk, 1431/2010; Komisyon, Hadislerle islam, 3. cilt, DİB. Yayınları,Kütüb-i Tis'a; Editörler: Ahmet Yıldırım-Selim Demirci, Bireysel ve Sosyal Hayatta Hadis II,Lisans Yayıncılık, Hadislerle İslam, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.
8 Allah'ın Rahmeti, İnsanların Arasını Bulmak (Barıştırmak), İyilik ve Günah-Kötülük Ara Sınavı (Vize).
  Ön Hazırlık: Dr. Mustafa Dîb el-Buğâ ve Dr. Muhyiddîn Mestû, el-Vâfî fî Şerhı'l-Erbeîn en-Neveviyye, Dâru'l-Mustafâ,Dımeşk, 1431/2010; Komisyon, Hadislerle islam, 3. cilt, DİB. Yayınları, Kütüb-i Tis'a; Editörler: Ahmet Yıldırım-Selim Demirci, Bireysel ve Sosyal Hayatta Hadis II,Lisans Yayıncılık, Hadislerle İslam, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.
9 Sünnete Sarılmak, Hayır ve Hidayet, Allah'ın Koyduğu Sınırları Aşmamak
  Ön Hazırlık: Dr. Mustafa Dîb el-Buğâ ve Dr. Muhyiddîn Mestû, el-Vâfî fî Şerhı'l-Erbeîn en-Neveviyye, Dâru'l-Mustafâ,Dımeşk, 1431/2010; Komisyon, Hadislerle islam, 3. cilt, DİB. Yayınları, Kütüb-i Tis'a; Editörler: Ahmet Yıldırım-Selim Demirci, Bireysel ve Sosyal Hayatta Hadis II,Lisans Yayıncılık, Hadislerle İslam, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.
10 Sünnete Sarılmak, Hayır ve Hidayet, Allah'ın Koyduğu Sınırları Aşmamak
  Ön Hazırlık: Dr. Mustafa Dîb el-Buğâ ve Dr. Muhyiddîn Mestû, el-Vâfî fî Şerhı'l-Erbeîn en-Neveviyye, Dâru'l-Mustafâ,Dımeşk, 1431/2010; Komisyon, Hadislerle islam, 3. cilt, DİB. Yayınları, Kütüb-i Tis'a; Editörler: Ahmet Yıldırım-Selim Demirci, Bireysel ve Sosyal Hayatta Hadis II,Lisans Yayıncılık, Hadislerle İslam, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.
11 Zühd, Zarara Engel Olmak, İslamda Yargı Prensipleri, Adalet ve Haklara Riayet ile ilgili hadisler.
  Ön Hazırlık: Dr. Mustafa Dîb el-Buğâ ve Dr. Muhyiddîn Mestû, el-Vâfî fî Şerhı'l-Erbeîn en-Neveviyye, Dâru'l-Mustafâ,Dımeşk, 1431/2010; Komisyon, Hadislerle islam, 3. cilt, DİB. Yayınları, Kütüb-i Tis'a; Editörler: Ahmet Yıldırım-Selim Demirci, Bireysel ve Sosyal Hayatta Hadis II,Lisans Yayıncılık, Hadislerle İslam, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.
12 Kötülüğe Engel olma ve Kaldırma, Müslümanın Müslüman Üzerindeki Hakları, İyilik
  Ön Hazırlık: Dr. Mustafa Dîb el-Buğâ ve Dr. Muhyiddîn Mestû, el-Vâfî fî Şerhı'l-Erbeîn en-Neveviyye, Dâru'l-Mustafâ,Dımeşk, 1431/2010; Komisyon, Hadislerle islam, 3. cilt, DİB. Yayınları, Kütüb-i Tis'a; Editörler: Ahmet Yıldırım-Selim Demirci, Bireysel ve Sosyal Hayatta Hadis II,Lisans Yayıncılık, Hadislerle İslam, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.
13 Allah'ın (C.C.) Kudreti ve Adaleti, O'nun Sevgisini Kazanmak; Güçleştirmemek
  Ön Hazırlık: Dr. Mustafa Dîb el-Buğâ ve Dr. Muhyiddîn Mestû, el-Vâfî fî Şerhı'l-Erbeîn en-Neveviyye, Dâru'l-Mustafâ,Dımeşk, 1431/2010; Komisyon, Hadislerle islam, 3. cilt, DİB. Yayınları, Kütüb-i Tis'a; Editörler: Ahmet Yıldırım-Selim Demirci, Bireysel ve Sosyal Hayatta Hadis II,Lisans Yayıncılık, Hadislerle İslam, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.
14 Dünya Ahiretin Tarlasıdır, İmanın Temel Esasları, Allah'ın (C.C.) Mağfiretiile ilgili hadisler ve Final Sınavı.
  Ön Hazırlık: Dr. Mustafa Dîb el-Buğâ ve Dr. Muhyiddîn Mestû, el-Vâfî fî Şerhı'l-Erbeîn en-Neveviyye, Dâru'l-Mustafâ,Dımeşk, 1431/2010; Komisyon, Hadislerle islam, 3. cilt, DİB. Yayınları, Kütüb-i Tis'a; Editörler: Ahmet Yıldırım-Selim Demirci, Bireysel ve Sosyal Hayatta Hadis II,Lisans Yayıncılık, Hadislerle İslam, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Toplumun din hizmeti ve din eğitimi ihtiyacına cevap verebilecek bilgi ve becerileri kazanır. 5
2 İslam dinini temel kaynaklarından araştırabilecek düzeyde Arapça bilgisine sahip olur. 5
3 Alanındaki bilimsel araştırmaları takip edip kullanabilecek ve meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dil (Batı dili) bilgisine sahip olur. 5
4 Din-birey-toplum ilişkilerini doğru bir şekilde anlama ve anlamlandırma yeteneği kazanır. 5
5 Toplumun dinî sosyal hizmet, dinî danışmanlık ve rehberlik ihtiyacına yönelik farkındalık, mesleki bilgi ve beceri sahibi olur. 5
6 Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme ihtiyaçlarını belirleyebilme ve öğrenme süreçlerini programlama ve yönlendirebilme bilgi ve becerisine sahip olur. 5
7 Teoloji ve din bilimleri alanındaki kavramları, düşünceleri, problemleri tanımlayabilme, bilimsel yöntemlerle araştırabilme, verileri sınıflandırma, değerlendirme, yorumlama ve analiz ederek bilimsel sonuçlara ulaşabilme becerisine sahip olur. 5
8 Aktüel dinî meselelere günümüz insanını tatmin edecek düzeyde çözüm üretebilecek bilgi ve becerilere sahip olur. 5
9 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olur. 5
10 Çeşitli boyutlarıyla din olgusu ve dinî hayata ilişkin konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; bilgi birikimini ve sorunların çözümüne ilişkin önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme yetisi kazanır. 5
11 Toplumumuzdaki mezhebî ve dinî farklılıklar karşısında birleştirici, uzlaştırıcı ve hoşgörü temelli bir tutuma sahip olur. 5
12 Günümüz dünyasında yaşanmakta olan dinler ve inanç sistemleri hakkında yeterli bilgi donanımına sahip olur. 5
13 İslam kültür ve medeniyeti hakkında diğer kültür ve medeniyetlerle mukayese edebilecek düzeyde bilgi birikimine sahip olur. 5
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 6 84
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 1 1
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 2 2
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 143    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu Kütüb-i Tis'a; Editörler: Ahmet Yıldırım-Selim Demirci, Bireysel ve Sosyal Hayatta Hadis II,Lisans Yayıncılık, Hadislerle İslam, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.
Diğer Kaynaklar Kütüb-i Tis'a; Editörler: Ahmet Yıldırım-Selim Demirci, Bireysel ve Sosyal Hayatta Hadis II,Lisans Yayıncılık, Hadislerle İslam, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.
Materyal
Dökümanlar Kütüb-i Tis'a; Editörler: Ahmet Yıldırım-Selim Demirci, Bireysel ve Sosyal Hayatta Hadis II,Lisans Yayıncılık, Hadislerle İslam, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.
Ödevler Kütüb-i Tis'a; Editörler: Ahmet Yıldırım-Selim Demirci, Bireysel ve Sosyal Hayatta Hadis II,Lisans Yayıncılık, Hadislerle İslam, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.
Sınavlar Ara Sınav (Vize) Final Sınavı
Materyal Diğer Her haftanın konusuyla alakalı hadisleri, Türkçe hadis şerhlerinden okuyarak değerlendirilmesi
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)