Ders Adı Fıkıh Usulü II
Ders Kodu ILA-408
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 8.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Prof. Dr. Adnan KOŞUM, Doç. Dr. Ünal YERLİKAYA Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Muhammet PEŞE Dr. Öğr. Üyesi Ömer Faruk ATAN
Dersin Yardımcıları Arş. Gör. Yıldız DEMİR Arş. Gör. Serap Nurhan ÇAM
Dersin Öğrenme Çıktıları 1. Hüküm ve çeşitlerini sıralayabilecek 2. İstinbât metotlarını açıklayabilecek 3. İslam hukukunun genel gayelerini öğrenebilecek 4. İctihâd yöntemleri, taklid ve fetva konularını izah edebilecek
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
YOk -
Dersin İçeriği 1. Hâkim, hüküm ve çeşitleri, mahkûm fîh, mahkûm aleyh 2. İstinbât metotları 3. İslam hukukunun genel gayeleri 4. İctihâd, taklid, fetva
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri İslam hukuk usûlü konularından şer'î hükümler, istinbât metotları ve ictihâd ve taklidin kavranması
Dersin Amacı Şer'î hükümler, istinbât metotları ve ictihâd ve taklid konularında genel bilgiler vermek
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Hüküm Konusuna Giriş
  Ön Hazırlık: Fıkıh Usulü El Kitabı, Grafiker Yayınları, Editör: Talip Türcan
2 Teklifî Hükümler
  Ön Hazırlık: Fıkıh Usulü El Kitabı, Grafiker Yayınları, Editör: Talip Türcan
3 Vad'î Hükümler
  Ön Hazırlık: Fıkıh Usulü El Kitabı, Grafiker Yayınları, Editör: Talip Türcan
4 Mahkum fih ve Mahkum aleyh
  Ön Hazırlık: Fıkıh Usulü El Kitabı, Grafiker Yayınları, Editör: Talip Türcan
5 İstinbat Yöntemleri: Lafız Çeşitleri
  Ön Hazırlık: Fıkıh Usulü El Kitabı, Grafiker Yayınları, Editör: Talip Türcan
6 Has Lafızlar
  Ön Hazırlık: Fıkıh Usulü El Kitabı, Grafiker Yayınları, Editör: Talip Türcan
7 Umum lafızlar
  Ön Hazırlık: Fıkıh Usulü El Kitabı, Grafiker Yayınları, Editör: Talip Türcan
8 Vize Sınavı
  Ön Hazırlık: Fıkıh Usulü El Kitabı, Grafiker Yayınları, Editör: Talip Türcan
9 Manası açık ve kapalı lafızlar
  Ön Hazırlık: Fıkıh Usulü El Kitabı, Grafiker Yayınları, Editör: Talip Türcan
10 Delalet yolları
  Ön Hazırlık: Fıkıh Usulü El Kitabı, Grafiker Yayınları, Editör: Talip Türcan
11 Beyan ve Nesh
  Ön Hazırlık: Fıkıh Usulü El Kitabı, Grafiker Yayınları, Editör: Talip Türcan
12 Şeriatin Maksadları
  Ön Hazırlık: Fıkıh Usulü El Kitabı, Grafiker Yayınları, Editör: Talip Türcan
13 Delillerin Çatışması
  Ön Hazırlık: Fıkıh Usulü El Kitabı, Grafiker Yayınları, Editör: Talip Türcan
14 İctihad, Fetva, Kaza
  Ön Hazırlık: Fıkıh Usulü El Kitabı, Grafiker Yayınları, Editör: Talip Türcan
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Toplumun din hizmeti ve din eğitimi ihtiyacına cevap verebilecek bilgi ve becerileri kazanır. 5
2 İslam dinini temel kaynaklarından araştırabilecek düzeyde Arapça bilgisine sahip olur. 5
3 Alanındaki bilimsel araştırmaları takip edip kullanabilecek ve meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dil (Batı dili) bilgisine sahip olur. 5
4 Din-birey-toplum ilişkilerini doğru bir şekilde anlama ve anlamlandırma yeteneği kazanır. 5
5 Toplumun dinî sosyal hizmet, dinî danışmanlık ve rehberlik ihtiyacına yönelik farkındalık, mesleki bilgi ve beceri sahibi olur. 5
6 Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme ihtiyaçlarını belirleyebilme ve öğrenme süreçlerini programlama ve yönlendirebilme bilgi ve becerisine sahip olur. 5
7 Teoloji ve din bilimleri alanındaki kavramları, düşünceleri, problemleri tanımlayabilme, bilimsel yöntemlerle araştırabilme, verileri sınıflandırma, değerlendirme, yorumlama ve analiz ederek bilimsel sonuçlara ulaşabilme becerisine sahip olur. 5
8 Aktüel dinî meselelere günümüz insanını tatmin edecek düzeyde çözüm üretebilecek bilgi ve becerilere sahip olur. 5
9 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olur. 5
10 Çeşitli boyutlarıyla din olgusu ve dinî hayata ilişkin konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; bilgi birikimini ve sorunların çözümüne ilişkin önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme yetisi kazanır. 5
11 Toplumumuzdaki mezhebî ve dinî farklılıklar karşısında birleştirici, uzlaştırıcı ve hoşgörü temelli bir tutuma sahip olur. 5
12 Günümüz dünyasında yaşanmakta olan dinler ve inanç sistemleri hakkında yeterli bilgi donanımına sahip olur. 5
13 İslam kültür ve medeniyeti hakkında diğer kültür ve medeniyetlerle mukayese edebilecek düzeyde bilgi birikimine sahip olur. 5
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 5 70
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 146    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu Fıkıh Usulü El Kitabı, Grafiker Yay. Edit: Talip Türcan
Diğer Kaynaklar Fıkıh Usulü El Kitabı, Grafiker Yay. Edit: Talip Türcan
Materyal
Dökümanlar Fıkıh Usulü El Kitabı, Grafiker Yay. Edit: Talip Türcan
Ödevler Fıkıh Usulü El Kitabı, Grafiker Yay. Edit: Talip Türcan
Sınavlar 1. Arasınav 2. Final
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)