Ders Adı Hitabet ve Mesleki Uygulama
Ders Kodu ILA-410
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 8.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Prof. Dr. Ramazan BUYRUKÇU
Dersin Yardımcıları yok
Dersin Öğrenme Çıktıları Hitabet ve dini hitabetle ilgili temel kavramları öğrenir. Hitabetin bireysel ve toplumsal kazanımları hakkında bilgi edinir. Hitabet ve dini hitabet çeşitlerini tanır. Hutbe ve vaaz hazırlama ve sunum ilke ve tekniklerini öğrenir Hutbe ve vaaz hazırlama ve sunma becerisi kazanır.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
- -
Dersin İçeriği Hitabet ve mesleki uygulama ile ilgili temel kavramlar, Dinî hitabetin yeri, önemi, hitabette dil kullanımı, hitabetin etkili olmasını hazırlayan şartlar, Dini Hitabet çeşitleri (hutbe, vaaz dini sohbet vs). Hutbe. vaaz ve sohbet hazırlama ve sunum ilkeleri. Örnek Hutbe ve vaaz hazırlama ve sunumu. Öğrenci Etkinlikleri ve değerlendirilmesi.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Dersin program öğrenim çıktılarıyla ilişkisi konusunda belirlenen katkı düzeyinin gerçekleştirilmesi.
Dersin Amacı Hitabet ve dini hitabetle ilgili teorik bilgi kazanmak. Din Hizmetlerinde sık kullanılan hutbe ve vaaz hazırlama ve sunma ilkeleri hakkında bilgilenmek. Dini hitabet çeşitlerini uygulama becerilerini kazanmak.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Temel kavramların açıklanması
  Ön Hazırlık: Uludağ,S.,İslam'da İrşad, Marifet yayınları, 1984, İstanbul, Türkiye Çakan,İ.,L., Dini Hitabet,İFAV yayınları, İstanbul,2000
2 Temel kavramların açıklanması
  Ön Hazırlık: Çakan,İ.,L., Dini Hitabet,İFAV yayınları, İstanbul,2000,
3 Hitabette dil kullanımı
  Ön Hazırlık: Şenbay, N., Söz ve Diksiyon Sanatı, İSBN: 975-363-11-4X, 1994, İstanbul
4 Hitabet çeşitleri
  Ön Hazırlık: Çakan,İ.,L., Dini Hitabet,İFAV yayınları, İstanbul,2000
5 Dini Hitabet tanımı ve vasıtaları
  Ön Hazırlık: Çakan,İ.,L., Dini Hitabet,İFAV yayınları, İstanbul,2000
6 Hutbe hazırlama ve sunumunda dikkat edilmesi gereken ilkeler
  Ön Hazırlık: Çakan,İ.,L., Dini Hitabet,İFAV yayınları, İstanbul,2000
7 Vaaz hazırlama ve sunumunda dikkat edilmesi gereken ilkeler
  Ön Hazırlık: Çakan,İ.,L., Dini Hitabet,İFAV yayınları, İstanbul,2000
8 Vize
  Ön Hazırlık: Çakan,İ.,L., Dini Hitabet,İFAV yayınları, İstanbul,2000
9 Hz. Peygamberden hutbe örnekleri
  Ön Hazırlık: Çakan,İ.,L., Dini Hitabet,İFAV yayınları, İstanbul,2000
10 Öğrenci uygulamaları (Hutbe ve Vaaz) ve değerlendirilmesi
  Ön Hazırlık: Çakan,İ.,L., Dini Hitabet,İFAV yayınları, İstanbul,2000
11 Öğrenci uygulamaları (Hutbe ve Vaaz) ve değerlendirilmesi
  Ön Hazırlık: Çakan,İ.,L., Dini Hitabet,İFAV yayınları, İstanbul,2000
12 Öğrenci uygulamaları (Hutbe ve Vaaz) ve değerlendirilmesi
  Ön Hazırlık: Çakan,İ.,L., Dini Hitabet,İFAV yayınları, İstanbul,2000
13 Öğrenci uygulamaları (Hutbe ve Vaaz) ve değerlendirilmesi
  Ön Hazırlık: Çakan,İ.,L., Dini Hitabet,İFAV yayınları, İstanbul,2000
14 Hutbe ve Vaaz etkinliklerinin tartışılması ve genel değerlendirme
  Ön Hazırlık: Çakan,İ.,L., Dini Hitabet,İFAV yayınları, İstanbul,2000
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Toplumun din hizmeti ve din eğitimi ihtiyacına cevap verebilecek bilgi ve becerileri kazanır. 5
2 İslam dinini temel kaynaklarından araştırabilecek düzeyde Arapça bilgisine sahip olur. 3
3 Alanındaki bilimsel araştırmaları takip edip kullanabilecek ve meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dil (Batı dili) bilgisine sahip olur. 2
4 Din-birey-toplum ilişkilerini doğru bir şekilde anlama ve anlamlandırma yeteneği kazanır. 4
5 Toplumun dinî sosyal hizmet, dinî danışmanlık ve rehberlik ihtiyacına yönelik farkındalık, mesleki bilgi ve beceri sahibi olur. 5
6 Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme ihtiyaçlarını belirleyebilme ve öğrenme süreçlerini programlama ve yönlendirebilme bilgi ve becerisine sahip olur. 5
7 Teoloji ve din bilimleri alanındaki kavramları, düşünceleri, problemleri tanımlayabilme, bilimsel yöntemlerle araştırabilme, verileri sınıflandırma, değerlendirme, yorumlama ve analiz ederek bilimsel sonuçlara ulaşabilme becerisine sahip olur. 5
8 Aktüel dinî meselelere günümüz insanını tatmin edecek düzeyde çözüm üretebilecek bilgi ve becerilere sahip olur. 5
9 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olur. 5
10 Çeşitli boyutlarıyla din olgusu ve dinî hayata ilişkin konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; bilgi birikimini ve sorunların çözümüne ilişkin önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme yetisi kazanır. 5
11 Toplumumuzdaki mezhebî ve dinî farklılıklar karşısında birleştirici, uzlaştırıcı ve hoşgörü temelli bir tutuma sahip olur. 5
12 Günümüz dünyasında yaşanmakta olan dinler ve inanç sistemleri hakkında yeterli bilgi donanımına sahip olur. 5
13 İslam kültür ve medeniyeti hakkında diğer kültür ve medeniyetlerle mukayese edebilecek düzeyde bilgi birikimine sahip olur. 4
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 30
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 1 70
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 1 10 10
Sunum 2 5 10
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 2 2
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 2 2
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 136    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu 1. Şenbay N., Söz ve Diksiyon Sanatı, İSBN: 975-363-11-4X, 1994, İstanbul , Türkiye 2. Çakan,İ.,L., Dini Hitabet,İFAV yayınları, İstanbul,2000 3. Bayraktar. M.F., Türkiye'de Vaizlik Eğitimi, İSBN:975-548-112-5, İFAV yayınları, 1997, İstanbul Türkiye 4. Uludağ,S.,İslam'da İrşad, Marifet yayınları, 1984, İstanbul, Türkiye 5. Cemal Tosun/ Recai Doğan,Hitabet ve Mesleki uygulama,MEB Yayınları,Ankara 6. Akyürek, Süleyman, Hitabet ve Mesleki Uygulama, Kayseri
Diğer Kaynaklar 1. Şenbay N., Söz ve Diksiyon Sanatı, İSBN: 975-363-11-4X, 1994, İstanbul , Türkiye 2. Çakan,İ.,L., Dini Hitabet,İFAV yayınları, İstanbul,2000 3. Bayraktar. M.F., Türkiye'de Vaizlik Eğitimi, İSBN:975-548-112-5, İFAV yayınları, 1997, İstanbul Türkiye 4. Uludağ,S.,İslam'da İrşad, Marifet yayınları, 1984, İstanbul, Türkiye 5. Cemal Tosun/ Recai Doğan,Hitabet ve Mesleki uygulama,MEB Yayınları,Ankara 6. Akyürek, Süleyman, Hitabet ve Mesleki Uygulama, Kayseri
Materyal
Dökümanlar 1. Şenbay N., Söz ve Diksiyon Sanatı, İSBN: 975-363-11-4X, 1994, İstanbul , Türkiye 2. Çakan,İ.,L., Dini Hitabet,İFAV yayınları, İstanbul,2000 3. Bayraktar. M.F., Türkiye'de Vaizlik Eğitimi, İSBN:975-548-112-5, İFAV yayınları, 1997, İstanbul Türkiye 4. Uludağ,S.,İslam'da İrşad, Marifet yayınları, 1984, İstanbul, Türkiye 5. Cemal Tosun/ Recai Doğan,Hitabet ve Mesleki uygulama,MEB Yayınları,Ankara 6. Akyürek, Süleyman, Hitabet ve Mesleki Uygulama, Kayseri
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)