Ders Adı Dinler Tarihi
Ders Kodu ILA-411
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 7.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) 1-Nasuh GÜNAY 2-Azize UYGUN 3-Halit Ahmet ÇİFTÇİ
Dersin Yardımcıları Yok
Dersin Öğrenme Çıktıları Dinlerin kaynağı, lüzumu hakkında bilgi sahibi olur. Dinlerin inanç, ibadet, ahlak ve teşkilat yapıları hakkında bilgi sahibi olur Dinlerin misyon ve tebliğ metotlarını kavrar. Dinlerin ortak ve farklı yönlerini analiz edebilme bilgi ve becerisini kazanır Yeni dini hareketlerle ilgili bilgi sahibi olur.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Yok -
Dersin İçeriği Tarihte görülmüş ve sonradan ortadan kalkmış dinlerle, günümüzde varlığını devam ettiren dinlerin tarihi yönü, inanç, ibadet, ahlak, mezhep, teşkilat yapıları, misyon çalışmaları.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Dersin program öğrenim çıktılarıyla ilişkisi konusunda belirlenen katkı düzeyinin gerçekleştirilmesi.
Dersin Amacı Dinler hakkında bilgi sahibi olmak.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Kavram Olarak Dinler Tarihi, Lüzumu, Tarihi, Dinler Tarihi İle İlgili Kavramlar.
  Ön Hazırlık: Abdurrahman Küçük&Günay Tümer, Dinler Tarihi, Berikan Yayınları, Ankara 2013.
2 İlkel Kabile Dinleri
  Ön Hazırlık: Abdurrahman Küçük&Günay Tümer, Dinler Tarihi, Berikan Yayınları, Ankara 2013.
3 Geleneksel Türk Dini
  Ön Hazırlık: Abdurrahman Küçük&Günay Tümer, Dinler Tarihi, Berikan Yayınları, Ankara 2013.
4 Mecusilik.
  Ön Hazırlık: Abdurrahman Küçük&Günay Tümer, Dinler Tarihi, Berikan Yayınları, Ankara 2013.
5 Sabiilik..
  Ön Hazırlık: Abdurrahman Küçük&Günay Tümer, Dinler Tarihi, Berikan Yayınları, Ankara 2013.
6 Hinduizm ve Kısa Sınav
  Ön Hazırlık: Abdurrahman Küçük&Günay Tümer, Dinler Tarihi, Berikan Yayınları, Ankara 2013.
7 Caynizm, Sihizm ve Uzak Doğu Dinleri ve Ara Sınav
  Ön Hazırlık: Abdurrahman Küçük&Günay Tümer, Dinler Tarihi, Berikan Yayınları, Ankara 2013.
8 Budizm....
  Ön Hazırlık: Abdurrahman Küçük&Günay Tümer, Dinler Tarihi, Berikan Yayınları, Ankara 2013.
9 Yahudilik, Tarihi ve İnançları.
  Ön Hazırlık: Abdurrahman Küçük&Günay Tümer, Dinler Tarihi, Berikan Yayınları, Ankara 2013.
10 Yahudilik, İbadet ve Gelenekleri, Yahudi Mezhepleri
  Ön Hazırlık: Abdurrahman Küçük&Günay Tümer, Dinler Tarihi, Berikan Yayınları, Ankara 2013.
11 Hıristiyanlık Tarihi ve İnançları.
  Ön Hazırlık: Abdurrahman Küçük&Günay Tümer, Dinler Tarihi, Berikan Yayınları, Ankara 2013.
12 Hıristiyanlık, İbadet ve Gelenekleri, Hıristiyanlık Mezhepleri
  Ön Hazırlık: Abdurrahman Küçük&Günay Tümer, Dinler Tarihi, Berikan Yayınları, Ankara 2013.
13 Yeni Çağ İnançları
  Ön Hazırlık: Abdurrahman Küçük&Günay Tümer, Dinler Tarihi, Berikan Yayınları, Ankara 2013.
14 Misyonerlik Faaliyetleri
  Ön Hazırlık: Abdurrahman Küçük&Günay Tümer, Dinler Tarihi, Berikan Yayınları, Ankara 2013.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Toplumun din hizmeti ve din eğitimi ihtiyacına cevap verebilecek bilgi ve becerileri kazanır. 3
2 İslam dinini temel kaynaklarından araştırabilecek düzeyde Arapça bilgisine sahip olur. 3
3 Alanındaki bilimsel araştırmaları takip edip kullanabilecek ve meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dil (Batı dili) bilgisine sahip olur. 4
4 Din-birey-toplum ilişkilerini doğru bir şekilde anlama ve anlamlandırma yeteneği kazanır. 4
5 Toplumun dinî sosyal hizmet, dinî danışmanlık ve rehberlik ihtiyacına yönelik farkındalık, mesleki bilgi ve beceri sahibi olur. 4
6 Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme ihtiyaçlarını belirleyebilme ve öğrenme süreçlerini programlama ve yönlendirebilme bilgi ve becerisine sahip olur. 5
7 Teoloji ve din bilimleri alanındaki kavramları, düşünceleri, problemleri tanımlayabilme, bilimsel yöntemlerle araştırabilme, verileri sınıflandırma, değerlendirme, yorumlama ve analiz ederek bilimsel sonuçlara ulaşabilme becerisine sahip olur. 5
8 Aktüel dinî meselelere günümüz insanını tatmin edecek düzeyde çözüm üretebilecek bilgi ve becerilere sahip olur. 5
9 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olur. 5
10 Çeşitli boyutlarıyla din olgusu ve dinî hayata ilişkin konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; bilgi birikimini ve sorunların çözümüne ilişkin önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme yetisi kazanır. 4
11 Toplumumuzdaki mezhebî ve dinî farklılıklar karşısında birleştirici, uzlaştırıcı ve hoşgörü temelli bir tutuma sahip olur. 5
12 Günümüz dünyasında yaşanmakta olan dinler ve inanç sistemleri hakkında yeterli bilgi donanımına sahip olur. 4
13 İslam kültür ve medeniyeti hakkında diğer kültür ve medeniyetlerle mukayese edebilecek düzeyde bilgi birikimine sahip olur. 5
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 80
Kısa Sınav 2 20
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 2 2
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 2 2
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 116    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu Ali Osman Kurt&Dursun Ali Aykıt, Dinler Tarihi, Bilay Yayıncılık, Ankara 2019. Abdurrahman Küçük&Günay Tümer, Dinler Tarihi, Berikan Yayınları, Ankara 2013. Ekrem Sarıkçıoğlu, Başlangıçtan Günümüze Dinler Tarihi, Fakülte Kitabevi, Isparta 2018.
Diğer Kaynaklar Ali Osman Kurt&Dursun Ali Aykıt, Dinler Tarihi, Bilay Yayıncılık, Ankara 2019. Abdurrahman Küçük&Günay Tümer, Dinler Tarihi, Berikan Yayınları, Ankara 2013. Ekrem Sarıkçıoğlu, Başlangıçtan Günümüze Dinler Tarihi, Fakülte Kitabevi, Isparta 2018.
Materyal
Dökümanlar Ali Osman Kurt&Dursun Ali Aykıt, Dinler Tarihi, Bilay Yayıncılık, Ankara 2019. Abdurrahman Küçük&Günay Tümer, Dinler Tarihi, Berikan Yayınları, Ankara 2013. Ekrem Sarıkçıoğlu, Başlangıçtan Günümüze Dinler Tarihi, Fakülte Kitabevi, Isparta 2018.
Ödevler -
Sınavlar Ara Sınav. Final.
Materyal Diğer -
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)