Ders Adı İslam Medeniyeti
Ders Kodu ILA-409
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 7.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Murat SARICIK M. Sadık AKDEMİR
Dersin Yardımcıları -
Dersin Öğrenme Çıktıları Kültür ve medeniyet kavramları, İslam medeniyetinin kaynakları, tarihi gelişimi ve diğer medeniyetlerle olan etkileşimi ve etkileri İslam toplumlarının oluşturduğu siyasi ve idari kurumları, sosyal, idari, iktisadi ve askeri yapıları, ilmi ve dini düşünce alanındaki gelişmeleri hakkında bilgi edinme ve değerlendirme yapabilme kazanımları elde eder.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
- -
Dersin İçeriği Medeniyet ve kültür kavramları, İslam medeniyetin doğduğu ortam ve eski kültürlerle etkileşim. İslam medeniyetinin kaynakları, gelişim evreleri ve temel özellikleri; tercüme faaliyetleri, İslam medeniyetinde değerler. İslam toplumlarda sosyal hayat: sosyal ve dini gruplar, aile, giyim-kuşam, bayram ve şenlikler, sosyal dayanışma gelenekleri. Müslüman devletlerde siyasi ve idari kurumlar. Hilafet, vezirlik, katiplik, haciplik ve divan teşkilatlarının doğuşu ve işlevleri. Dini ve adli kurumlar: kadılık, şeyhulislamlık, nakibüleşraflık; İslam devletlerinde askeri yapı ve kurumlar, askeri araç ve gereçler. İslam toplumlarında iktisadi ve sanayi hayat: İslam devletlerinde mali yapı, para, ticaret ve sanayi, toprak düzeni, ikta ve tımar sistemi. Eğitim ve öğretim hayatı ve kurumları: suffe, küttab, medreseler; kadın eğitimi, ulemanın eğitimdeki yeri, eğitim metot ve anlayışları. Kadın eğitimi, ulemanın eğitimdeki yeri, eğitim metot ve anlayışları. Müslümanlarda sanat ve mimari: İslam sanatları ve çeşitleri, İslam mimarisi ve özellikleri, dinin mimari ve sanata etkileri.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Dersin program öğrenim çıktılarıyla ilişkisi konusunda belirlenen katkı düzeyinin gerçekleştirilmesi.
Dersin Amacı İslam medeniyetinin kaynaklarını, gelişimi ve temel özelliklerini, Müslüman toplumlardaki dini düşünce ve ilmi gelişmeleri, sosyal ve kültürel hayatı, kurumsal yapıyı, iktisadi ve askeri yapıyı ve İslam medeniyetinin Batı?ya etkilerini kavramak.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Medeniyet ve kültür kavramları, İslam medeniyetin doğduğu ortam ve eski kültürlerle etkileşim.
  Ön Hazırlık: 1. İbrahim Sarıçam - Seyfettin Erşahin, İslam Medeniyeti Tarihi, TDV Yayınları, Ankara 2006. 2. Cahid Baltacı, İslam Medeniyeti Tarihi, İFAV Yayınları, İstanbul 2005. İlgili Bölüm okuması
2 İslam medeniyetinin kaynakları, gelişim evreleri ve temel özellikleri; tercüme faaliyetleri, İslam medeniyetinde değerler.
  Ön Hazırlık: 1. İbrahim Sarıçam - Seyfettin Erşahin, İslam Medeniyeti Tarihi, TDV Yayınları, Ankara 2006. 2. Cahid Baltacı, İslam Medeniyeti Tarihi, İFAV Yayınları, İstanbul 2005. İlgili Bölüm okuması
3 İslam toplumlarda sosyal hayat: sosyal ve dini gruplar, aile, giyim-kuşam, bayram ve şenlikler, sosyal dayanışma gelenekleri.
  Ön Hazırlık: 1. İbrahim Sarıçam - Seyfettin Erşahin, İslam Medeniyeti Tarihi, TDV Yayınları, Ankara 2006. 2. Cahid Baltacı, İslam Medeniyeti Tarihi, İFAV Yayınları, İstanbul 2005. İlgili Bölüm okuması
4 Müslüman devletlerde siyasi ve idari kurumlar. Hilafet, vezirlik, katiplik, haciplik ve divan teşkilatlarının doğuşu ve işlevleri.
  Ön Hazırlık: 1. İbrahim Sarıçam - Seyfettin Erşahin, İslam Medeniyeti Tarihi, TDV Yayınları, Ankara 2006. 2. Cahid Baltacı, İslam Medeniyeti Tarihi, İFAV Yayınları, İstanbul 2005. İlgili Bölüm okuması
5 Dini ve adli kurumlar: kadılık, şeyhulislamlık, nakibüleşraflık; İslam devletlerinde askeri yapı ve kurumlar, askeri araç ve gereçler.
  Ön Hazırlık: 1. İbrahim Sarıçam - Seyfettin Erşahin, İslam Medeniyeti Tarihi, TDV Yayınları, Ankara 2006. 2. Cahid Baltacı, İslam Medeniyeti Tarihi, İFAV Yayınları, İstanbul 2005. İlgili Bölüm okuması
6 İslam toplumlarında iktisadi ve sanayi hayat: İslam devletlerinde mali yapı, para, ticaret ve sanayi, toprak düzeni, ikta ve tımar sistemi.
  Ön Hazırlık: 1. İbrahim Sarıçam - Seyfettin Erşahin, İslam Medeniyeti Tarihi, TDV Yayınları, Ankara 2006. 2. Cahid Baltacı, İslam Medeniyeti Tarihi, İFAV Yayınları, İstanbul 2005. İlgili Bölüm okuması Quiz
7 Eğitim ve öğretim hayatı ve kurumları: suffe, küttab, medreseler. Kadın eğitimi, ulemanın eğitimdeki yeri, eğitim metot ve anlayışları.
  Ön Hazırlık: 1. İbrahim Sarıçam - Seyfettin Erşahin, İslam Medeniyeti Tarihi, TDV Yayınları, Ankara 2006. 2. Cahid Baltacı, İslam Medeniyeti Tarihi, İFAV Yayınları, İstanbul 2005. İlgili Bölüm okuması
8 Yarıyıl Sınavı
  Ön Hazırlık: Sınav çalışması
9 Müslümanlarda ilmi gelişme: din, fen ve sosyal bilimlerin gelişimi ve yeni buluşlar, kütüphane ve rasathaneler.
  Ön Hazırlık: 1. İbrahim Sarıçam - Seyfettin Erşahin, İslam Medeniyeti Tarihi, TDV Yayınları, Ankara 2006. 2. Cahid Baltacı, İslam Medeniyeti Tarihi, İFAV Yayınları, İstanbul 2005. İlgili Bölüm okuması
10 Müslümanlarda sanat ve mimari: İslam sanatları ve çeşitleri, İslam mimarisi ve özellikleri, dinin mimari ve sanata etkileri.
  Ön Hazırlık: 1. İbrahim Sarıçam - Seyfettin Erşahin, İslam Medeniyeti Tarihi, TDV Yayınları, Ankara 2006. 2. Cahid Baltacı, İslam Medeniyeti Tarihi, İFAV Yayınları, İstanbul 2005. İlgili Bölüm okuması
11 Müslümanlarda şehircilik: ilk İslam şehirleri, İslam şehirlerinin fiziki özellikleri, Müslümanlarda şehircilik anlayışı ve şehir hayatı.
  Ön Hazırlık: 1. İbrahim Sarıçam - Seyfettin Erşahin, İslam Medeniyeti Tarihi, TDV Yayınları, Ankara 2006. 2. Cahid Baltacı, İslam Medeniyeti Tarihi, İFAV Yayınları, İstanbul 2005. İlgili Bölüm okuması
12 İslam medeniyetinde vakıflar: vakıfların idaresi, hizmet alanları ve vakıfla ilgili kavramlar; Türklerde vakıf anlayışı.
  Ön Hazırlık: 1. İbrahim Sarıçam - Seyfettin Erşahin, İslam Medeniyeti Tarihi, TDV Yayınları, Ankara 2006. 2. Cahid Baltacı, İslam Medeniyeti Tarihi, İFAV Yayınları, İstanbul 2005. İlgili Bölüm okuması
13 İslam medeniyetinde Türklerin yeri: Türklerin İslam medeniyetine katkıları, fütüvvet ve ahilik kurumları ve işlevleri
  Ön Hazırlık: 1. İbrahim Sarıçam - Seyfettin Erşahin, İslam Medeniyeti Tarihi, TDV Yayınları, Ankara 2006. 2. Cahid Baltacı, İslam Medeniyeti Tarihi, İFAV Yayınları, İstanbul 2005. İlgili Bölüm okuması
14 Genel Değerlendirme
  Ön Hazırlık: Sınav Çalışması
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Toplumun din hizmeti ve din eğitimi ihtiyacına cevap verebilecek bilgi ve becerileri kazanır. 4
2 İslam dinini temel kaynaklarından araştırabilecek düzeyde Arapça bilgisine sahip olur. 4
3 Alanındaki bilimsel araştırmaları takip edip kullanabilecek ve meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dil (Batı dili) bilgisine sahip olur. 4
4 Din-birey-toplum ilişkilerini doğru bir şekilde anlama ve anlamlandırma yeteneği kazanır. 4
5 Toplumun dinî sosyal hizmet, dinî danışmanlık ve rehberlik ihtiyacına yönelik farkındalık, mesleki bilgi ve beceri sahibi olur. 4
6 Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme ihtiyaçlarını belirleyebilme ve öğrenme süreçlerini programlama ve yönlendirebilme bilgi ve becerisine sahip olur. 4
7 Teoloji ve din bilimleri alanındaki kavramları, düşünceleri, problemleri tanımlayabilme, bilimsel yöntemlerle araştırabilme, verileri sınıflandırma, değerlendirme, yorumlama ve analiz ederek bilimsel sonuçlara ulaşabilme becerisine sahip olur. 4
8 Aktüel dinî meselelere günümüz insanını tatmin edecek düzeyde çözüm üretebilecek bilgi ve becerilere sahip olur. 4
9 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olur. 4
10 Çeşitli boyutlarıyla din olgusu ve dinî hayata ilişkin konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; bilgi birikimini ve sorunların çözümüne ilişkin önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme yetisi kazanır. 5
11 Toplumumuzdaki mezhebî ve dinî farklılıklar karşısında birleştirici, uzlaştırıcı ve hoşgörü temelli bir tutuma sahip olur. 4
12 Günümüz dünyasında yaşanmakta olan dinler ve inanç sistemleri hakkında yeterli bilgi donanımına sahip olur. 5
13 İslam kültür ve medeniyeti hakkında diğer kültür ve medeniyetlerle mukayese edebilecek düzeyde bilgi birikimine sahip olur. 5
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 60
Kısa Sınav 2 40
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 5 70
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 2 2
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 2 2
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 130    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu 1. İbrahim Sarıçam - Seyfettin Erşahin, İslam Medeniyeti Tarihi, TDV Yayınları, Ankara 2006. 2. Cahid Baltacı, İslam Medeniyeti Tarihi, İFAV Yayınları, İstanbul 2005.
Diğer Kaynaklar 1. İbrahim Sarıçam - Seyfettin Erşahin, İslam Medeniyeti Tarihi, TDV Yayınları, Ankara 2006. 2. Cahid Baltacı, İslam Medeniyeti Tarihi, İFAV Yayınları, İstanbul 2005.
Materyal
Dökümanlar 1. İbrahim Sarıçam - Seyfettin Erşahin, İslam Medeniyeti Tarihi, TDV Yayınları, Ankara 2006. 2. Cahid Baltacı, İslam Medeniyeti Tarihi, İFAV Yayınları, İstanbul 2005.
Ödevler
Sınavlar Bir vize ve bir yarıyıl sonu sınavı
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)