Ders Adı Özel Öğretim Yöntemleri
Ders Kodu İEG-415
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 7.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Dr.Öğretim Üyesi Selim Sözer
Dersin Yardımcıları -
Dersin Öğrenme Çıktıları 1 Öğretim ilkelerini kavrar 2) Eğitim programları ile öğretim etkinlikleri arası ilişkileri kavrar 3) Öğretim faaliyetlerini planlama ve uygulama becerisi kazanır 4) Program geliştirme model ve teorilerini kavrar 5) Öğretme öğrenme model, yöntem ve teknikleri ile öğretim etkinliklerini uygular 6) Öğretim faaliyetlerine uygun öğretim araçlarını seçer ve kullanır 7) Öğrenme ve öğretme etkinliklerine farklı bakış açısı kazanır 8) Öğrenme öğretme faaliyetlerini değerlendirir 9) Ölçme sonuçlarına bağlı olarak istatistiksel işlemleri yapar ve sonuçları değerlendirir
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
- -
Dersin İçeriği Öğretim ilkeleri, Temel Kavramlar ve Program Geliştirme Süreci, Program Geliştirme Model ve Yaklaşımları, Eğitim Programı Öğeleri, Hedef ve Hedef Belirleme Süreci ve İçerik, Eğitim Durumları ve Değerlendirme, Öğretim Modelleri ve Stratejiler, Yöntem ve Teknikler, Öğretim Araç-Gereç ve Materyalleri, Öğretimi Planlama, Ölçme ve Değerlendirme ile İlgili Temel Kavramlar, Ölçme ve Değerlendirme Çeşitleri, Temel İstatistiksel Bilgiler, Eğitimde Kullanılan Sınavlar ve Alternatif Ölçme Araçları, Ölçme Araçlarının özellikleri.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1 Öğretim ilkelerini açıklamak 2) Eğitim programları ile öğretim etkinlikleri arası ilişkileri kavramak 3) Öğretim faaliyetlerini planlama ve uygulama becerisi kazanmak 4) Program geliştirme model ve teorilerini kavramak 5) Öğretme öğrenme model, yöntem ve teknikleri ile öğretim etkinliklerini uygulamak 6) Öğretim faaliyetlerine uygun öğretim araçlarını seçip ve kullanmak 7) Öğrenme ve öğretme etkinliklerine farklı bakış açısı kazanmak 8) Öğrenme öğretme faaliyetlerini değerlendirmek 9) Ölçme sonuçlarına bağlı olarak istatistiksel işlemleri yapıp sonuçları değerlendirmek
Dersin Amacı Eğitimde planlama ve değerlendirmenin bazı temel kavramlarını anlamak ve geliştirmek.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Özel öğretim yöntemleri ne demektir? Konunun önemi ve hedefleri.
  Ön Hazırlık: Ders izlencesinin temini ve açıklanması
2 Öğretmenlik ve din eğitimi
  Ön Hazırlık: Konuları araştırma ve inceleme
3 Çocuk ve gençlerde dini duygu ve düşüncenin gelişimi. Süreçlerde dini bilginin öğretimi.
  Ön Hazırlık: Uygulamada yer alan programları temin ve inceleme
4 Temel eğitim çağında din eğitimi
  Ön Hazırlık: Planlar ve kaynaklardaki yazılı amaçları inceleme
5 Gençlik çağında din eğitimi ve dini bilgilerin öğretimi
  Ön Hazırlık: Konuları araştırma ve inceleme
6 Öğretim Modelleri ve Stratejileri
  Ön Hazırlık: Konuları araştırma ve inceleme
7 Düşünme süreçleri. Analitik, yaratıcı, eleştirel ve yansıtıcı düşünme.
  Ön Hazırlık: Konuları araştırma ve inceleme
8 Öğretim yaklaşımları ve çoklu zeka kuramının din eğitiminde kullanımı
  Ön Hazırlık: Konuları araştırma ve inceleme
9 Öğretim yaklaşımları ve yapılandırmacı yaklaşımın din eğitim ve öğretiminde kullanılması
  Ön Hazırlık: Yapılmış öğretim planlarını inceleme ve sınıfa getirme
10 Öğretimde yöntem. Din eğitim ve öğretiminde kullanılabilecek başlıca yöntemler.
  Ön Hazırlık: Konuları araştırma ve inceleme
11 Yöntem ve teknikler 1: Takrir, soru cevap,ilmihal,tartışma, problem çözme, probleme dayalı öğretme ve münazara yöntemleri
  Ön Hazırlık: Konuları araştırma ve inceleme
12 Yöntem ve Teknikler 2: Balık kılçığı, altı şapkalı düşünme,drama, hikayeleştirme, örnek verme, örnek olay, fotoğraf ve filmokumaları ve kavram haritaları
  Ön Hazırlık: Konuları araştırma ve inceleme
13 Ödev; ödevlerin yeri ve önemi.
  Ön Hazırlık: Konuları araştırma ve inceleme
14 Din eğitimci ve öğretmenlerinin mesleki hayatlarına intibak dönemlerinde karşılaşabilecekleri muhtemel problemler ve alabilecekleri tedbirler
  Ön Hazırlık: Soru hazırlama
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Toplumun din hizmeti ve din eğitimi ihtiyacına cevap verebilecek bilgi ve becerileri kazanır. 5
2 İslam dinini temel kaynaklarından araştırabilecek düzeyde Arapça bilgisine sahip olur. 5
3 Alanındaki bilimsel araştırmaları takip edip kullanabilecek ve meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dil (Batı dili) bilgisine sahip olur. 4
4 Din-birey-toplum ilişkilerini doğru bir şekilde anlama ve anlamlandırma yeteneği kazanır. 4
5 Toplumun dinî sosyal hizmet, dinî danışmanlık ve rehberlik ihtiyacına yönelik farkındalık, mesleki bilgi ve beceri sahibi olur. 5
6 Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme ihtiyaçlarını belirleyebilme ve öğrenme süreçlerini programlama ve yönlendirebilme bilgi ve becerisine sahip olur. 3
7 Teoloji ve din bilimleri alanındaki kavramları, düşünceleri, problemleri tanımlayabilme, bilimsel yöntemlerle araştırabilme, verileri sınıflandırma, değerlendirme, yorumlama ve analiz ederek bilimsel sonuçlara ulaşabilme becerisine sahip olur. 4
8 Aktüel dinî meselelere günümüz insanını tatmin edecek düzeyde çözüm üretebilecek bilgi ve becerilere sahip olur. 5
9 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olur. 4
10 Çeşitli boyutlarıyla din olgusu ve dinî hayata ilişkin konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; bilgi birikimini ve sorunların çözümüne ilişkin önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme yetisi kazanır. 3
11 Toplumumuzdaki mezhebî ve dinî farklılıklar karşısında birleştirici, uzlaştırıcı ve hoşgörü temelli bir tutuma sahip olur. 4
12 Günümüz dünyasında yaşanmakta olan dinler ve inanç sistemleri hakkında yeterli bilgi donanımına sahip olur. 4
13 İslam kültür ve medeniyeti hakkında diğer kültür ve medeniyetlerle mukayese edebilecek düzeyde bilgi birikimine sahip olur. 5
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 50
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 30
Devam 1 10
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 90
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 1 5 5
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 95    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu 12 Öğretim elemanı slaytları
Diğer Kaynaklar 12 Öğretim elemanı slaytları
Materyal
Dökümanlar 12 Öğretim elemanı slaytları
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)