Ders Adı Kur'an Semantiği
Ders Kodu ILA-505
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 5.Yarıyıl
AKTS 2
Dersi Veren(ler) Prof. Dr. Ali Galip GEZGİN
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersi alan öğrenci; 1- Kur?an?ı doğru anlama konusunda bilgilenir 2- Semantik metot hakkında bilgi edinir 3- Semantik metodun uygulanmasını öğrenir
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Anlam ve Anlama Nedir?, Kur?ân?da Anlama Kavramı İle İlgili Kelimeler, Doğru Anlama Nedir?, Semantik Nedir?,Semantiğin Tarihi ve Semantikle İlgili Olarak Yapılan Çalışmalar, Semantik Analiz Nedir?, Semantik Analizle İlgili Önemli Kavramlar, Synchronic ve Diachronic Semantik, Esas Mânâ, İzâfî Mânâ, Odak Kelime, Etimolojinin Semantik Analizdeki Önemi, Semantik İle İlgili Bilimler, Kelimelerde Anlam Değişmeleri, Anlam Daralması, Anlam Kayması, Anlam Genişlemesi, Çok Anlamlılık, Eş Anlamlılık, Cümle Semantiği Nedir? Semantik Metod İle Hermenötik Metodun Mukayesesi, Semantik Metodun Kur?ân?ın Tercüme ve Tefsirindeki Önemi.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Dersin program öğrenim çıktılarıyla ilişkisi konusunda belirlenen katkı düzeyinin gerçekleştirilmesi.
Dersin Amacı Öğrencinin; Kur'an'ı doğru anlama konusunda bilgilenmesi, semantik metot hakkında bilgi edinmesi, semantik metodun Kur'ın'ın doğru anlama konusundaki yerini ve önemini kavraması.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Kur'an'ı doğru anlama nedir?
  Ön Hazırlık: Gezgin, A.G., Tefsirde Semantik Metod ve Kur'ân'da 'Kavm' Kelimesinin Semantik Analizi, Rağbet Yayınevi, İstanbul 2015.
2 Kur'an'ı doğru anlama ve yorumlama metotları
  Ön Hazırlık: Gezgin, A.G., Tefsirde Semantik Metod ve Kur'ân'da 'Kavm' Kelimesinin Semantik Analizi, Rağbet Yayınevi, İstanbul 2015.
3 Kur'an ve semantik analiz
  Ön Hazırlık: Gezgin, A.G., Tefsirde Semantik Metod ve Kur'ân'da 'Kavm' Kelimesinin Semantik Analizi, Rağbet Yayınevi, İstanbul 2015.
4 Semantik analizin tarihçesi
  Ön Hazırlık: Gezgin, A.G., Tefsirde Semantik Metod ve Kur'ân'da 'Kavm' Kelimesinin Semantik Analizi, Rağbet Yayınevi, İstanbul 2015.
5 Semantik analiz nedir?
  Ön Hazırlık: Gezgin, A.G., Tefsirde Semantik Metod ve Kur'ân'da 'Kavm' Kelimesinin Semantik Analizi, Rağbet Yayınevi, İstanbul 2015.
6 Semantik analiz ile ilgili önemli kavramlar
  Ön Hazırlık: Gezgin, A.G., Tefsirde Semantik Metod ve Kur'ân'da 'Kavm' Kelimesinin Semantik Analizi, Rağbet Yayınevi, İstanbul 2015.
7 Semantik analiz ile ilgili önemli kavramlar
  Ön Hazırlık: Gezgin, A.G., Tefsirde Semantik Metod ve Kur'ân'da 'Kavm' Kelimesinin Semantik Analizi, Rağbet Yayınevi, İstanbul 2015.
8 Vize and Kur'ân'ı Anlamada Hermenötik Metod
  Ön Hazırlık: Gezgin, A.G., Tefsirde Semantik Metod ve Kur'ân'da 'Kavm' Kelimesinin Semantik Analizi, Rağbet Yayınevi, İstanbul 2015.
9 Semantik ile ilgili bilimler
  Ön Hazırlık: Gezgin, A.G., Tefsirde Semantik Metod ve Kur'ân'da 'Kavm' Kelimesinin Semantik Analizi, Rağbet Yayınevi, İstanbul 2015.
10 Kelimelerde anlam değişmeleri
  Ön Hazırlık: Gezgin, A.G., Tefsirde Semantik Metod ve Kur'ân'da 'Kavm' Kelimesinin Semantik Analizi, Rağbet Yayınevi, İstanbul 2015.
11 Cümle semantiği
  Ön Hazırlık: Gezgin, A.G., Tefsirde Semantik Metod ve Kur'ân'da 'Kavm' Kelimesinin Semantik Analizi, Rağbet Yayınevi, İstanbul 2015.
12 Semantik analiz ile diğer metotların mukayesesi
  Ön Hazırlık: Gezgin, A.G., Tefsirde Semantik Metod ve Kur'ân'da 'Kavm' Kelimesinin Semantik Analizi, Rağbet Yayınevi, İstanbul 2015.
13 Semantik analizin uygulama örnekleri I
  Ön Hazırlık: Gezgin, A.G., Tefsirde Semantik Metod ve Kur'ân'da 'Kavm' Kelimesinin Semantik Analizi, Rağbet Yayınevi, İstanbul 2015.
14 Semantik analizin uygulama örnekleri II
  Ön Hazırlık: Gezgin, A.G., Tefsirde Semantik Metod ve Kur'ân'da 'Kavm' Kelimesinin Semantik Analizi, Rağbet Yayınevi, İstanbul 2015.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Toplumun din hizmeti ve din eğitimi ihtiyacına cevap verebilecek bilgi ve becerileri kazanır. 5
2 İslam dinini temel kaynaklarından araştırabilecek düzeyde Arapça bilgisine sahip olur. 3
3 Alanındaki bilimsel araştırmaları takip edip kullanabilecek ve meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dil (Batı dili) bilgisine sahip olur. 3
4 Din-birey-toplum ilişkilerini doğru bir şekilde anlama ve anlamlandırma yeteneği kazanır. 3
5 Toplumun dinî sosyal hizmet, dinî danışmanlık ve rehberlik ihtiyacına yönelik farkındalık, mesleki bilgi ve beceri sahibi olur. 5
6 Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme ihtiyaçlarını belirleyebilme ve öğrenme süreçlerini programlama ve yönlendirebilme bilgi ve becerisine sahip olur. 5
7 Teoloji ve din bilimleri alanındaki kavramları, düşünceleri, problemleri tanımlayabilme, bilimsel yöntemlerle araştırabilme, verileri sınıflandırma, değerlendirme, yorumlama ve analiz ederek bilimsel sonuçlara ulaşabilme becerisine sahip olur. 4
8 Aktüel dinî meselelere günümüz insanını tatmin edecek düzeyde çözüm üretebilecek bilgi ve becerilere sahip olur. 5
9 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olur. 5
10 Çeşitli boyutlarıyla din olgusu ve dinî hayata ilişkin konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; bilgi birikimini ve sorunların çözümüne ilişkin önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme yetisi kazanır. 5
11 Toplumumuzdaki mezhebî ve dinî farklılıklar karşısında birleştirici, uzlaştırıcı ve hoşgörü temelli bir tutuma sahip olur. 4
12 Günümüz dünyasında yaşanmakta olan dinler ve inanç sistemleri hakkında yeterli bilgi donanımına sahip olur. 5
13 İslam kültür ve medeniyeti hakkında diğer kültür ve medeniyetlerle mukayese edebilecek düzeyde bilgi birikimine sahip olur. 4
14 3
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 2 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 1 14
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 8 8
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 60    
Dersin Akts Kredisi 2    
Ders Notu Gezgin, A.G., Tefsirde Semantik Metod ve Kur'ân'da 'Kavm' Kelimesinin Semantik Analizi, Rağbet Yayınevi, İstanbul 2015.
Diğer Kaynaklar Gezgin, A.G., Tefsirde Semantik Metod ve Kur'ân'da 'Kavm' Kelimesinin Semantik Analizi, Rağbet Yayınevi, İstanbul 2015.
Materyal
Dökümanlar Gezgin, A.G., Tefsirde Semantik Metod ve Kur'ân'da 'Kavm' Kelimesinin Semantik Analizi, Rağbet Yayınevi, İstanbul 2015.
Ödevler
Sınavlar 2 Quiz, 1 ara sınav ve 1 final sınavı
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)