Ders Adı Hadis ve Sünnette Çağdaş Yorumlar
Ders Kodu ILA-506
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 6.Yarıyıl
AKTS 2
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri
Dersin Amacı
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Batı?da Hadis ve Sünnet üzerine yapılan tartışmaların genel mahiyeti Modern zamanlarda Hadis ve Sünnet Tartışmaları
  Ön Hazırlık: İslam Geleneğinde ve Modern Dönemde Hadis ve Sünnet, Kuramer Yayınları.
2 İslam Dünyasında Hadis ve Sünnet üzerine yapılan tartışmaların genel mahiyeti Modern zamanlarda Hadis ve Sünnet Tartışmaları II
  Ön Hazırlık: İslam Geleneğinde ve Modern Dönemde Hadis ve Sünnet, Kuramer Yayınları.
3 Hadis Usulünün aktüel değeri bağlamında Hadis usulünün yeterliliği ve fonksiyonelliği üzerine
  Ön Hazırlık: İslam Geleneğinde ve Modern Dönemde Hadis ve Sünnet, Kuramer Yayınları.
4 Hadis kaynaklarının bilgisel değeri yönüyle Hadis Kaynaklarının güncel değeri
  Ön Hazırlık: İslam Geleneğinde ve Modern Dönemde Hadis ve Sünnet, Kuramer Yayınları.
5 Hadis kaynaklarının bilgisel değeri yönüyle Hadis Kaynaklarının güncel değeri II
  Ön Hazırlık: İslam Geleneğinde ve Modern Dönemde Hadis ve Sünnet, Kuramer Yayınları.
6 Hadis ve Sünnetin kültürel değeri Yönüyle Hadis ve Sünnetin kültürel anlamda icra ettiği fonksiyon ve neye tekabül ettiği
  Ön Hazırlık: İslam Geleneğinde ve Modern Dönemde Hadis ve Sünnet, Kuramer Yayınları.
7 Günümüzde Hadislerin anlaşılması ve yorumlanması sorunu ve Modern dönemde hadis metinlerine yaklaşım biçimi
  Ön Hazırlık: İslam Geleneğinde ve Modern Dönemde Hadis ve Sünnet, Kuramer Yayınları.
8 Vize
9 Tarihi rivayetler, Günümüzde, geçmişe ve geleceğe(gaybi) dair tarihsel rivayetlerin anlaşılma ve yorumlanması üzerine, Hukuki rivayetler, Hukuki rivayetlerin değeri, anlaşılma ve yorumlanması
  Ön Hazırlık: İslam Geleneğinde ve Modern Dönemde Hadis ve Sünnet, Kuramer Yayınları.
10 Tasavvufî rivayetler, Tasavvufî rivayetlerin değeri, anlaşılma ve yorumlanması
  Ön Hazırlık: İslam Geleneğinde ve Modern Dönemde Hadis ve Sünnet, Kuramer Yayınları.
11 Siyasi rivayetler, Siyasi rivayetlerin değeri, anlaşılma ve yorumlanması
  Ön Hazırlık: İslam Geleneğinde ve Modern Dönemde Hadis ve Sünnet, Kuramer Yayınları.
12 Kadınlarla ilgili rivayetler, Kadınlarla ilgili rivayetlerin değeri, anlaşılma ve yorumlanması.
  Ön Hazırlık: İslam Geleneğinde ve Modern Dönemde Hadis ve Sünnet, Kuramer Yayınları.
13 Bilimsel içerikli rivayetler, Bilimsel içerikli rivayetlerin değeri, anlaşılma ve yorumlanması
  Ön Hazırlık: İslam Geleneğinde ve Modern Dönemde Hadis ve Sünnet, Kuramer Yayınları.
14 final
  Ön Hazırlık: İslam Geleneğinde ve Modern Dönemde Hadis ve Sünnet, Kuramer Yayınları.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Toplumun din hizmeti ve din eğitimi ihtiyacına cevap verebilecek bilgi ve becerileri kazanır. 3
2 İslam dinini temel kaynaklarından araştırabilecek düzeyde Arapça bilgisine sahip olur. 3
3 Alanındaki bilimsel araştırmaları takip edip kullanabilecek ve meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dil (Batı dili) bilgisine sahip olur. 3
4 Din-birey-toplum ilişkilerini doğru bir şekilde anlama ve anlamlandırma yeteneği kazanır. 5
5 Toplumun dinî sosyal hizmet, dinî danışmanlık ve rehberlik ihtiyacına yönelik farkındalık, mesleki bilgi ve beceri sahibi olur. 4
6 Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme ihtiyaçlarını belirleyebilme ve öğrenme süreçlerini programlama ve yönlendirebilme bilgi ve becerisine sahip olur. 5
7 Teoloji ve din bilimleri alanındaki kavramları, düşünceleri, problemleri tanımlayabilme, bilimsel yöntemlerle araştırabilme, verileri sınıflandırma, değerlendirme, yorumlama ve analiz ederek bilimsel sonuçlara ulaşabilme becerisine sahip olur. 5
8 Aktüel dinî meselelere günümüz insanını tatmin edecek düzeyde çözüm üretebilecek bilgi ve becerilere sahip olur. 5
9 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olur. 5
10 Çeşitli boyutlarıyla din olgusu ve dinî hayata ilişkin konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; bilgi birikimini ve sorunların çözümüne ilişkin önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme yetisi kazanır. 4
11 Toplumumuzdaki mezhebî ve dinî farklılıklar karşısında birleştirici, uzlaştırıcı ve hoşgörü temelli bir tutuma sahip olur. 5
12 Günümüz dünyasında yaşanmakta olan dinler ve inanç sistemleri hakkında yeterli bilgi donanımına sahip olur. 4
13 İslam kültür ve medeniyeti hakkında diğer kültür ve medeniyetlerle mukayese edebilecek düzeyde bilgi birikimine sahip olur. 5
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 2 2
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 2 2
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 74    
Dersin Akts Kredisi 2    
Ders Notu İslam Geleneğinde ve Modern Dönemde Hadis ve Sünnet, Kuramer Yayınları.
Diğer Kaynaklar İslam Geleneğinde ve Modern Dönemde Hadis ve Sünnet, Kuramer Yayınları.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)