Ders Adı Dini ve Ahlaki Gelişim Psikolojisi
Ders Kodu ILA-509
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 5.Yarıyıl
AKTS 2
Dersi Veren(ler) Prof. Dr. Hüseyin CERTEL
Dersin Yardımcıları yok
Dersin Öğrenme Çıktıları -Her gelişim dönemindeki insanın dini gelişim özelliklerini bilir. -Farklı gelişim evrelerindeki bireylerin dinî eğitiminde yöntem ve içerik seçimi konusunda yeterlilik kazanır. -Farklı gelişim evrelerindeki bireylere din hizmeti sunma konusunda yeterlilik kazanır.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
yok -
Dersin İçeriği Gelişim psikolojisi ile ilgili temel kavramlar, Gelişimin temel ilkeleri, Gelişim dönemleri, Gelişime yön veren kuramlar, Gelişim alanları, Dini gelişim kuramları, Ahlak gelişim kuramları, Gelişim dönmeleri ve din.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1) Öğrencilerin Din hizmetleri mesleğine hazırlaması 2) Öğrencilerin Din Kültürü Öğretmenliği mesleğine hazırlaması
Dersin Amacı Bireylerin dini gelişim süreci ve bunun diğer gelişim alanları ile ilişkisinin kavranması.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Temel kavramlar: öğrenme, büyüme, hazır bulunuşluk, kalıtım, çevre, büyüme, olgunlaşma, gelişim, evre, gelişim ödevleri.
  Ön Hazırlık: Öğrenciler ilgili kaynakları okuyarak ön hazırlık yapmış olarak derse gelir.
2 Gelişimin temel kanunları ve gelişim evreleri
  Ön Hazırlık: Öğrenciler ders notu ve farklı kaynaklardan konuyu okuyarak ön hazırlık yapmış olarak derse gelir.
3 Gelişim psikolojisine yön veren kuramlar: Freud'un Psikoseksüel Gelişim Kuramı,Eriksonun psikososyal gelişim kuramı
  Ön Hazırlık: Öğrenciler ders notu ve farklı kaynaklardan konuyu okuyarak ön hazırlık yapmış olarak derse gelir.
4 Jean Piage'nin bilişsel gelişim kuramı
  Ön Hazırlık: Öğrenciler ders notu ve farklı kaynaklardan konuyu okuyarak ön hazırlık yapmış olarak derse gelir.
5 Dini gelişimin diğer gelişim alanlarıyla ilişkisi
  Ön Hazırlık: Öğrenciler ders notu ve farklı kaynaklardan konuyu okuyarak ön hazırlık yapmış olarak derse gelir.
6 Dini gelişim kuramları: Harms, Baldwin ve Elkind teorileri.
  Ön Hazırlık: Öğrenciler ders notu ve farklı kaynaklardan konuyu okuyarak ön hazırlık yapmış olarak derse gelir.
7 Goldman ve Dinî Düşünce Gelişimi Teorisi
  Ön Hazırlık: Öğrenciler ders notu ve farklı kaynaklardan konuyu okuyarak ön hazırlık yapmış olarak derse gelir.
8 Werner Gruehn'in Teorisi, Jean Paul Deconchy’nin Teorisi
  Ön Hazırlık: Öğrenciler ders notu ve farklı kaynaklardan konuyu okuyarak ön hazırlık yapmış olarak derse gelir.
9 James Fowler ve İnanç Gelişimi Teorisi
  Ön Hazırlık: Öğrenciler ders notu ve farklı kaynaklardan konuyu okuyarak ön hazırlık yapmış olarak derse gelir.
10 Ahlak ve ahlak gelişimi ne demektir? John Dewey’e Göre Ahlâkî Gelişim Evreleri Jean Piaeget’nin Ahlâk Gelişimine İlişkin Görüşleri
  Ön Hazırlık: Öğrenciler ders notu ve farklı kaynaklardan konuyu okuyarak ön hazırlık yapmış olarak derse gelir.
11 Lawrence Kohlberg’in Ahlak Gelişimi Teorisi Carol Gilligan’ın Ahlâki Gelişim Kuramı
  Ön Hazırlık: Öğrenciler ders notu ve farklı kaynaklardan konuyu okuyarak ön hazırlık yapmış olarak derse gelir.
12 Gelişim dönemleri ve din: İlk Çocukluk Dönemi, Son Çocukluk Dönemi
  Ön Hazırlık: Öğrenciler ders notu ve farklı kaynaklardan konuyu okuyarak ön hazırlık yapmış olarak derse gelir.
13 İlk Ergenlik Dönemi, Son Ergenlik Dönemi
  Ön Hazırlık: Öğrenciler ders notu ve farklı kaynaklardan konuyu okuyarak ön hazırlık yapmış olarak derse gelir.
14 Orta Yaş Dönemi, Yaşlılık Dönemi
  Ön Hazırlık: Öğrenciler ders notu ve farklı kaynaklardan konuyu okuyarak ön hazırlık yapmış olarak derse gelir.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Toplumun din hizmeti ve din eğitimi ihtiyacına cevap verebilecek bilgi ve becerileri kazanır. 5
2 İslam dinini temel kaynaklarından araştırabilecek düzeyde Arapça bilgisine sahip olur. 4
3 Alanındaki bilimsel araştırmaları takip edip kullanabilecek ve meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dil (Batı dili) bilgisine sahip olur. 5
4 Din-birey-toplum ilişkilerini doğru bir şekilde anlama ve anlamlandırma yeteneği kazanır. 4
5 Toplumun dinî sosyal hizmet, dinî danışmanlık ve rehberlik ihtiyacına yönelik farkındalık, mesleki bilgi ve beceri sahibi olur. 5
6 Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme ihtiyaçlarını belirleyebilme ve öğrenme süreçlerini programlama ve yönlendirebilme bilgi ve becerisine sahip olur. 4
7 Teoloji ve din bilimleri alanındaki kavramları, düşünceleri, problemleri tanımlayabilme, bilimsel yöntemlerle araştırabilme, verileri sınıflandırma, değerlendirme, yorumlama ve analiz ederek bilimsel sonuçlara ulaşabilme becerisine sahip olur. 5
8 Aktüel dinî meselelere günümüz insanını tatmin edecek düzeyde çözüm üretebilecek bilgi ve becerilere sahip olur. 4
9 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olur. 5
10 Çeşitli boyutlarıyla din olgusu ve dinî hayata ilişkin konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; bilgi birikimini ve sorunların çözümüne ilişkin önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme yetisi kazanır. 5
11 Toplumumuzdaki mezhebî ve dinî farklılıklar karşısında birleştirici, uzlaştırıcı ve hoşgörü temelli bir tutuma sahip olur. 5
12 Günümüz dünyasında yaşanmakta olan dinler ve inanç sistemleri hakkında yeterli bilgi donanımına sahip olur. 5
13 İslam kültür ve medeniyeti hakkında diğer kültür ve medeniyetlerle mukayese edebilecek düzeyde bilgi birikimine sahip olur. 5
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 12 12
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 78    
Dersin Akts Kredisi 2    
Ders Notu Hüseyin Certel, Dinî ve Ahlakî Gelişim Psikolojisi Ders Notu
Diğer Kaynaklar Hüseyin Certel, Dinî ve Ahlakî Gelişim Psikolojisi Ders Notu
Materyal
Dökümanlar Hüseyin Certel, Dinî ve Ahlakî Gelişim Psikolojisi Ders Notu
Ödevler
Sınavlar Bir ara sınav ve bir final sınavı yapılır.
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)