Ders Adı Bilim ve Etik
Ders Kodu ILA-513
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 5.Yarıyıl
AKTS 2
Dersi Veren(ler) Prof. Dr Nejdet Durak
Dersin Yardımcıları -
Dersin Öğrenme Çıktıları Bilimsel araştırmanın safhalarını kavrar ve nasıl yapılacağı becerisini kazanır. Bilimsel araştırmanın metotlarını kavrar ve uygulayabilme becerisini kazanır Bilimsel araştırmanın ilkelerini kavrar Bilimsel araştırmaya başlama ve sonuçlandırma yeteneğini kazanır. Bilimsel araştırmanın ne olduğunu kavrar, bilimsel konuları analiz etme becerisi kazanır. Bilim ve Etik ilişkisini, Kavramlarını öğrenir
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
- -
Dersin İçeriği Bu derste etik kavramı ve etik kuramları, araştırma etiği ve yayın etiği, etik dışı davranışlar vurgulanacaktır. En sık görülen araştırma ve yayın etiği ihlalleri ve bunları önleme yöntemleri, ihlal tespiti durumunda izlenecek yolların neler olduğu hakkında bilgi ve farkındalık kazandırmaktır.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Dersin program öğrenim çıktılarıyla ilişkisi konusunda belirlenen katkı düzeyinin gerçekleştirilmesi.
Dersin Amacı Etik kavramı ve etik kuramları, araştırma etiği ve yayın etiği, etik dışı davranışları açıklayabilmek. Bilimsel metinleri okuma, anlama ve veri analizi yapabilme, bilimsel etik konularında bilgi sahibi olma ve etik dışı davranışları önleme, araştırma raporu hazırlamayı öğrenmeyi kavrayabilme.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Bilim Yöntemi, Bilim Nedir
  Ön Hazırlık: Nejdet Durak, Bilim ve Etik Ders notları 2019, İnayet Aydın, Akademik Etik. Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara 2019
2 Etik ve meslek kavramı, Etik kuramları
  Ön Hazırlık: Nejdet Durak, Bilim ve Etik Ders notları 2019, İnayet Aydın, Akademik Etik. Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara 2019
3 Bilimde etik dışı davranışlar ve nedenleri, önleme yolları.
  Ön Hazırlık: Nejdet Durak, Bilim ve Etik Ders notları 2019
4 Araştırma etiği kavramı ve temel ilkeleri
  Ön Hazırlık: Nejdet Durak, Bilim ve Etik Ders notları 2019, İnayet Aydın, Akademik Etik. Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara 2019
5 Araştırma sürecinde etik dışı davranışlar ve etik ihlalleri
  Ön Hazırlık: Nejdet Durak, Bilim ve Etik Ders notları 2019
6 Yayın etiği ve temel ilkeleri
  Ön Hazırlık: Nejdet Durak, Bilim ve Etik Ders notları 2019
7 Yayın sürecinde etik dışı davranışlar ve etik ihlalleri
  Ön Hazırlık: Nejdet Durak, Bilim ve Etik Ders notları 2019, İnayet Aydın, Akademik Etik. Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara 2019
8 Vize sınavı
  Ön Hazırlık: Nejdet Durak, Bilim ve Etik Ders notları 2019
9 Araştırma ve yayın etiği ile ilgili yasal mevzuatın değerlendirilmesi ve tartışılması
  Ön Hazırlık: Nejdet Durak, Bilim ve Etik Ders notları 2019, İnayet Aydın, Akademik Etik. Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara 2019
10 Bilimsel Bilgiye Erişim: Kütüphane, Dijital Kütüphane,Veritabanları
  Ön Hazırlık: Nejdet Durak, Bilim ve Etik Ders notları 2019
11 Araştırma Türleri ve Veri toplama Yöntemleri
  Ön Hazırlık: Nejdet Durak, Bilim ve Etik Ders notları 2019
12 Araştırma Raporlarının biçimsel Yapısı
  Ön Hazırlık: Nejdet Durak, Bilim ve Etik Ders notları 2019
13 Bilimsel Araştırmanın Safhaları (Bilimsel Araştırma Nasıl Yapılır)
  Ön Hazırlık: Nejdet Durak, Bilim ve Etik Ders notları 2019
14 Kaynak Gösterme Çeşitleri
  Ön Hazırlık: Nejdet Durak, Bilim ve Etik Ders notları 2019
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Toplumun din hizmeti ve din eğitimi ihtiyacına cevap verebilecek bilgi ve becerileri kazanır. 5
2 İslam dinini temel kaynaklarından araştırabilecek düzeyde Arapça bilgisine sahip olur. 5
3 Alanındaki bilimsel araştırmaları takip edip kullanabilecek ve meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dil (Batı dili) bilgisine sahip olur. 5
4 Din-birey-toplum ilişkilerini doğru bir şekilde anlama ve anlamlandırma yeteneği kazanır. 4
5 Toplumun dinî sosyal hizmet, dinî danışmanlık ve rehberlik ihtiyacına yönelik farkındalık, mesleki bilgi ve beceri sahibi olur. 5
6 Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme ihtiyaçlarını belirleyebilme ve öğrenme süreçlerini programlama ve yönlendirebilme bilgi ve becerisine sahip olur. 4
7 Teoloji ve din bilimleri alanındaki kavramları, düşünceleri, problemleri tanımlayabilme, bilimsel yöntemlerle araştırabilme, verileri sınıflandırma, değerlendirme, yorumlama ve analiz ederek bilimsel sonuçlara ulaşabilme becerisine sahip olur. 5
8 Aktüel dinî meselelere günümüz insanını tatmin edecek düzeyde çözüm üretebilecek bilgi ve becerilere sahip olur. 5
9 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olur. 5
10 Çeşitli boyutlarıyla din olgusu ve dinî hayata ilişkin konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; bilgi birikimini ve sorunların çözümüne ilişkin önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme yetisi kazanır. 5
11 Toplumumuzdaki mezhebî ve dinî farklılıklar karşısında birleştirici, uzlaştırıcı ve hoşgörü temelli bir tutuma sahip olur. 5
12 Günümüz dünyasında yaşanmakta olan dinler ve inanç sistemleri hakkında yeterli bilgi donanımına sahip olur. 5
13 İslam kültür ve medeniyeti hakkında diğer kültür ve medeniyetlerle mukayese edebilecek düzeyde bilgi birikimine sahip olur. 5
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 80
Kısa Sınav 2 20
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 15 15
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 81    
Dersin Akts Kredisi 2    
Ders Notu Nejdet Durak, Bilim ve Etik Ders notları 2019
Diğer Kaynaklar Nejdet Durak, Bilim ve Etik Ders notları 2019
Materyal
Dökümanlar Nejdet Durak, Bilim ve Etik Ders notları 2019
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)