Ders Adı Türkiye'de Dindarlık Algıları
Ders Kodu ILA-518
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 6.Yarıyıl
AKTS 2
Dersi Veren(ler) Kemaleddin TAŞ
Dersin Yardımcıları Muhammed ÖZDİL
Dersin Öğrenme Çıktıları Sosyolojik açıdan dindarlık kavramını ve Türk dindarlığının boyutlarını analiz etmek.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Dindarlık kavramı, dindarlığın boyutları ve Türkiye?de geliştirilen dindarlık ölçekleri, dindarlık tipolojileri.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Türk dindarlığı ve Türkiye?deki dindarlık tipolojileri hakkında detaylı bilgi edindirme.
Dersin Amacı Sosyolojik açıdan Türkiye?de dindarlık kavramını ve dindarlığın boyutlarını analiz etmek.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Giriş: Ders ve İçeriği Hakkında Genel Bilgi
  Ön Hazırlık: Ünver Günay vd., Dindarlığın Sosyo-Psikolojisi.
2 Sosyolojik Açıdan Dindarlık
  Ön Hazırlık: Ünver Günay vd., Dindarlığın Sosyo-Psikolojisi.
3 Dindarlığın Boyutları, Tpiolojisi ve Ölçülmesi
  Ön Hazırlık: Ünver Günay vd., Dindarlığın Sosyo-Psikolojisi.
4 Dindarlığa Etki Eden Faktörler
  Ön Hazırlık: Ünver Günay vd., Dindarlığın Sosyo-Psikolojisi.
5 Dindarlığın Subjektif ve Objektij Yönleri
  Ön Hazırlık: Ünver Günay vd., Dindarlığın Sosyo-Psikolojisi.
6 Türk Dindarlığının Ölçülmesi
  Ön Hazırlık: Kemaleddin Taş, Üniversite Gençliğinin Dindarlık Kirterleri.
7 Türk Dindarlığının Boyutları
  Ön Hazırlık: Kemaleddin Taş, Üniversite Gençliğinin Dindarlık Kirterleri.
8 Türk Dindarlık Tipolojileri
  Ön Hazırlık: Kemaleddin Taş, Üniversite Gençliğinin Dindarlık Kirterleri.
9 Geleneksel/İlmihalci Dindarlık
  Ön Hazırlık: Kemaleddin Taş, Üniversite Gençliğinin Dindarlık Kirterleri.
10 Modernist/Hümanist Dindarlık
  Ön Hazırlık: Kemaleddin Taş, Üniversite Gençliğinin Dindarlık Kirterleri.
11 Popüler/Hurafeci Dindarlık
  Ön Hazırlık: Kemaleddin Taş, Üniversite Gençliğinin Dindarlık Kirterleri.
12 Türkiye’de Dini Tecrübenin İfade Şekilleri Bağlamında Dini Hayat
  Ön Hazırlık: Ünver Günay vd., Dindarlığın Sosyo-Psikolojisi.
13 Türkiye’de Değişim ve Dindarlık
  Ön Hazırlık: Ünver Günay vd., Dindarlığın Sosyo-Psikolojisi.
14 Genel Değerlendirme
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Toplumun din hizmeti ve din eğitimi ihtiyacına cevap verebilecek bilgi ve becerileri kazanır. 4
2 İslam dinini temel kaynaklarından araştırabilecek düzeyde Arapça bilgisine sahip olur. 3
3 Alanındaki bilimsel araştırmaları takip edip kullanabilecek ve meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dil (Batı dili) bilgisine sahip olur. 4
4 Din-birey-toplum ilişkilerini doğru bir şekilde anlama ve anlamlandırma yeteneği kazanır. 4
5 Toplumun dinî sosyal hizmet, dinî danışmanlık ve rehberlik ihtiyacına yönelik farkındalık, mesleki bilgi ve beceri sahibi olur. 5
6 Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme ihtiyaçlarını belirleyebilme ve öğrenme süreçlerini programlama ve yönlendirebilme bilgi ve becerisine sahip olur. 4
7 Teoloji ve din bilimleri alanındaki kavramları, düşünceleri, problemleri tanımlayabilme, bilimsel yöntemlerle araştırabilme, verileri sınıflandırma, değerlendirme, yorumlama ve analiz ederek bilimsel sonuçlara ulaşabilme becerisine sahip olur. 4
8 Aktüel dinî meselelere günümüz insanını tatmin edecek düzeyde çözüm üretebilecek bilgi ve becerilere sahip olur. 5
9 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olur. 4
10 Çeşitli boyutlarıyla din olgusu ve dinî hayata ilişkin konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; bilgi birikimini ve sorunların çözümüne ilişkin önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme yetisi kazanır. 5
11 Toplumumuzdaki mezhebî ve dinî farklılıklar karşısında birleştirici, uzlaştırıcı ve hoşgörü temelli bir tutuma sahip olur. 5
12 Günümüz dünyasında yaşanmakta olan dinler ve inanç sistemleri hakkında yeterli bilgi donanımına sahip olur. 5
13 İslam kültür ve medeniyeti hakkında diğer kültür ve medeniyetlerle mukayese edebilecek düzeyde bilgi birikimine sahip olur. 5
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 2 10 20
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 2 2
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 2 2
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 80    
Dersin Akts Kredisi 2    
Ders Notu Ünver Günay vd., Dindarlığın Sosyo-Psikolojisi. Kemaleddin Taş, Üniversite Gençliğinin Dindarlık Kirterleri.
Diğer Kaynaklar Mustafa Aslan, Türk Popüler Dindarlığı. Ahmet Onay, Dindarlık Etkileşim ve Değişim, Dem Yayınları, İstanbul, 2004. İslamiyat, Türkiye Dindarlığı Sayısı.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)