Ders Adı Günümüz İslam Ülkeleri II
Ders Kodu ILA-520
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 6.Yarıyıl
AKTS 2
Dersi Veren(ler) Prof. Dr. İsmail Hakkı Göksoy
Dersin Yardımcıları -
Dersin Öğrenme Çıktıları Öğrenciler günümüz İslam ülkelerinin durumunu tanır
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği İran ve Afganistan, Orta Asya Türk cumhuriyetleri, Kaflaslar'daki müslüman topluluklar, Hint altkıtası (Pakistan, bangladeş ve Hindistan), Güneydoğu Asya (Endonezya ve Malezya), Siyah Afrika islam ülkeleri (Sudan, Somali, Eritre, Mali, Moritanya, Senegal, Nijerya, Nijer, Çad ve diğerleri gibi İslam ülkelerinin siyasi, ekonomik, sosyal, kültürel ve dini durumları
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Günümüz İslam ülkelerinin yakın dönem tarihini ve bugünkü durumu öğrenmek
Dersin Amacı Günümüz İslam Ülkelerini tanımak
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 İran
2 İran
3 Afganistan
4 Orta Asya Türk cumhuriyetleri, Kaflaslar'daki müslüman topluluklar
5 Orta Asya Türk cumhuriyetleri, Kaflaslar'daki müslüman topluluklar
6 Hint altkıtası (Pakistan, bangladeş ve Hindistan)
7 Hint altkıtası (Pakistan, bangladeş ve Hindistan)
8 Yarıyıl Sınavı
9 Hint altkıtası (Pakistan, Bangladeş ve Hindistan)
10 Güneydoğu Asya (Endonezya ve Malezya)
11 Güneydoğu Asya (Endonezya ve Malezya)
12 Doğu Afrika Siyah İslam ülkeleri (Sudan, Somali, Eritre)
13 Batı Afrika Siyah İslam ülkeleri (Mali, Moritanya, Senegal, Nijerya, Nijer, Çad ve diğerleri)
14 Batı Afrika Siyah İslam ülkeleri (Mali, Moritanya, Senegal, Nijerya, Nijer, Çad ve diğerleri)
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Toplumun din hizmeti ve din eğitimi ihtiyacına cevap verebilecek bilgi ve becerileri kazanır. 3
2 İslam dinini temel kaynaklarından araştırabilecek düzeyde Arapça bilgisine sahip olur. 4
3 Alanındaki bilimsel araştırmaları takip edip kullanabilecek ve meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dil (Batı dili) bilgisine sahip olur. 3
4 Din-birey-toplum ilişkilerini doğru bir şekilde anlama ve anlamlandırma yeteneği kazanır. 4
5 Toplumun dinî sosyal hizmet, dinî danışmanlık ve rehberlik ihtiyacına yönelik farkındalık, mesleki bilgi ve beceri sahibi olur. 4
6 Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme ihtiyaçlarını belirleyebilme ve öğrenme süreçlerini programlama ve yönlendirebilme bilgi ve becerisine sahip olur. 3
7 Teoloji ve din bilimleri alanındaki kavramları, düşünceleri, problemleri tanımlayabilme, bilimsel yöntemlerle araştırabilme, verileri sınıflandırma, değerlendirme, yorumlama ve analiz ederek bilimsel sonuçlara ulaşabilme becerisine sahip olur. 4
8 Aktüel dinî meselelere günümüz insanını tatmin edecek düzeyde çözüm üretebilecek bilgi ve becerilere sahip olur. 5
9 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olur. 4
10 Çeşitli boyutlarıyla din olgusu ve dinî hayata ilişkin konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; bilgi birikimini ve sorunların çözümüne ilişkin önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme yetisi kazanır. 4
11 Toplumumuzdaki mezhebî ve dinî farklılıklar karşısında birleştirici, uzlaştırıcı ve hoşgörü temelli bir tutuma sahip olur. 5
12 Günümüz dünyasında yaşanmakta olan dinler ve inanç sistemleri hakkında yeterli bilgi donanımına sahip olur. 5
13 İslam kültür ve medeniyeti hakkında diğer kültür ve medeniyetlerle mukayese edebilecek düzeyde bilgi birikimine sahip olur. 4
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 2 2
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 2 2
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 74    
Dersin Akts Kredisi 2    
Ders Notu İsmail Hakkı Göksoy, Çağdaş İslam Ülkeleri Tarihi, Fakülte Kitabevi Yayınları, Isparta 2007
Diğer Kaynaklar Ansiklopedi Maddeleri İnternet kaynakları Resimler
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar 1 yarıyıl ve 1 final sınavı
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)