Ders Adı Kur'anın Ana Konuları
Ders Kodu ILA-523
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 5.Yarıyıl
AKTS 2
Dersi Veren(ler) 1-Prof. Dr. A. Galip GEZGİN 2-Prof. Dr. İshak ÖZGEL 3-Doç. Dr. Ali BULUT 4-Dr. Öğr. Üyesi Celalettin Divlekci 5-Dr. Öğr. Üyesi M. Zeki SÜSLÜ
Dersin Yardımcıları -
Dersin Öğrenme Çıktıları Kur?an?ın ana konularını öğrenir Kur?an?ın içeriği hakkında bilgi edinir
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
- -
Dersin İçeriği Kur'an'ın ana konuları; Allah, insan, evren, ahiret, ibadet, inanç esasları, dini ve ahlâki kavramlar.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Dersin program öğrenim çıktılarıyla ilişkisi konusunda belirlenen katkı düzeyinin gerçekleştirilmesi.
Dersin Amacı Dersin genel amacı; öğrencinin Kur'an'ın temel konuları hakkında bilgi sahibi olmasını ve ana konularıyla Kur'ân'ı tanımasını sağlamaktır.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Kur'an hakkında genel bilgi
  Ön Hazırlık: Fazlurrahman, Ana Konularıyla Kur'an, Ankara Okulu Yayınları, Ankara, 2000.
2 Kur'an ve uluhiyet
  Ön Hazırlık: Fazlurrahman, Ana Konularıyla Kur'an, Ankara Okulu Yayınları, Ankara, 2000.
3 Nübüvvet ve vahiy peygamberlik
  Ön Hazırlık: Fazlurrahman, Ana Konularıyla Kur'an, Ankara Okulu Yayınları, Ankara, 2000.
4 İnsanın genel özellikleri
  Ön Hazırlık: Fazlurrahman, Ana Konularıyla Kur'an, Ankara Okulu Yayınları, Ankara, 2000.
5 İnsanın yaratılışı
  Ön Hazırlık: Fazlurrahman, Ana Konularıyla Kur'an, Ankara Okulu Yayınları, Ankara, 2000.
6 Özgürlüğü ve sorumluluğu
  Ön Hazırlık: Fazlurrahman, Ana Konularıyla Kur'an, Ankara Okulu Yayınları, Ankara, 2000.
7 Şeytan ve kötülük, Vize
  Ön Hazırlık: Fazlurrahman, Ana Konularıyla Kur'an, Ankara Okulu Yayınları, Ankara, 2000.
8 Toplum içinde insan
  Ön Hazırlık: Fazlurrahman, Ana Konularıyla Kur'an, Ankara Okulu Yayınları, Ankara, 2000.
9 Toplum içinde insan
  Ön Hazırlık: Fazlurrahman, Ana Konularıyla Kur'an, Ankara Okulu Yayınları, Ankara, 2000.
10 İbadet esasları
  Ön Hazırlık: Fazlurrahman, Ana Konularıyla Kur'an, Ankara Okulu Yayınları, Ankara, 2000.
11 Ahlaki ilkeler
  Ön Hazırlık: Fazlurrahman, Ana Konularıyla Kur'an, Ankara Okulu Yayınları, Ankara, 2000.
12 Toplumlararası ilişkiler
  Ön Hazırlık: Fazlurrahman, Ana Konularıyla Kur'an, Ankara Okulu Yayınları, Ankara, 2000.
13 Tabiatın yaratılış
  Ön Hazırlık: Fazlurrahman, Ana Konularıyla Kur'an, Ankara Okulu Yayınları, Ankara, 2000.
14 Ahiret inancı ve birey
  Ön Hazırlık: Fazlurrahman, Ana Konularıyla Kur'an, Ankara Okulu Yayınları, Ankara, 2000.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Toplumun din hizmeti ve din eğitimi ihtiyacına cevap verebilecek bilgi ve becerileri kazanır. 5
2 İslam dinini temel kaynaklarından araştırabilecek düzeyde Arapça bilgisine sahip olur. 4
3 Alanındaki bilimsel araştırmaları takip edip kullanabilecek ve meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dil (Batı dili) bilgisine sahip olur. 3
4 Din-birey-toplum ilişkilerini doğru bir şekilde anlama ve anlamlandırma yeteneği kazanır. 3
5 Toplumun dinî sosyal hizmet, dinî danışmanlık ve rehberlik ihtiyacına yönelik farkındalık, mesleki bilgi ve beceri sahibi olur. 5
6 Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme ihtiyaçlarını belirleyebilme ve öğrenme süreçlerini programlama ve yönlendirebilme bilgi ve becerisine sahip olur. 5
7 Teoloji ve din bilimleri alanındaki kavramları, düşünceleri, problemleri tanımlayabilme, bilimsel yöntemlerle araştırabilme, verileri sınıflandırma, değerlendirme, yorumlama ve analiz ederek bilimsel sonuçlara ulaşabilme becerisine sahip olur. 4
8 Aktüel dinî meselelere günümüz insanını tatmin edecek düzeyde çözüm üretebilecek bilgi ve becerilere sahip olur. 5
9 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olur. 5
10 Çeşitli boyutlarıyla din olgusu ve dinî hayata ilişkin konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; bilgi birikimini ve sorunların çözümüne ilişkin önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme yetisi kazanır. 4
11 Toplumumuzdaki mezhebî ve dinî farklılıklar karşısında birleştirici, uzlaştırıcı ve hoşgörü temelli bir tutuma sahip olur. 5
12 Günümüz dünyasında yaşanmakta olan dinler ve inanç sistemleri hakkında yeterli bilgi donanımına sahip olur. 5
13 İslam kültür ve medeniyeti hakkında diğer kültür ve medeniyetlerle mukayese edebilecek düzeyde bilgi birikimine sahip olur. 4
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 1 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 12 12
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 78    
Dersin Akts Kredisi 2    
Ders Notu Fazlurrahman, Ana Konularıyla Kur?an, Ankara Okulu Yayınları, Ankara, 2000.
Diğer Kaynaklar Fazlurrahman, Ana Konularıyla Kur?an, Ankara Okulu Yayınları, Ankara, 2000.
Materyal
Dökümanlar Fazlurrahman, Ana Konularıyla Kur?an, Ankara Okulu Yayınları, Ankara, 2000.
Ödevler -
Sınavlar Ara Sınav Yarıyıl Sonu Sınavı
Materyal Diğer -
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)