Ders Adı Ebru Sanatı I
Ders Kodu ILA-527
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 5.Yarıyıl
AKTS 2
Dersi Veren(ler) Bahattin YAMAN
Dersin Yardımcıları -
Dersin Öğrenme Çıktıları Tarihi kültüre sahip çıkma ve onları koruma bilinci Ebru sanatı ile ilgili genel kültür edinme Ebru Sanatı ile ilgili uygulama yeteneğinin kazandırılması
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
- -
Dersin İçeriği Ebru Sanatının tarihçesi, kullanılan malzemeler, malzemelerin hazırlanması, battal ebrunun uygulanışı, taraklı ebrunun uygulanışı, gelgit ebrunun uygulanışı, şal ebrunun uygulanışı, bülbül yuvası ebrunun uygulanışı.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Dersin program öğrenim çıktılarıyla ilişkisi konusunda belirlenen katkı düzeyinin gerçekleştirilmesi.
Dersin Amacı Geleneksel sanatlarımızdan Ebru Sanatı'nın tanıtımı ve bu sanat geleneğimizin devamını sağlamak.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Ebru Sanatının Tanıtımı
  Ön Hazırlık: Uğur Derman, Türk Sanatında Ebru, Ahmet Çoktan, Türk Ebru Sanatı
2 Ebru sanatında kullanılan malzemelerin tanıtılması
  Ön Hazırlık: Uğur Derman, Türk Sanatında Ebru, Ahmet Çoktan, Türk Ebru Sanatı
3 Ebru sanatında kullanılan boyaların hazırlanması
  Ön Hazırlık: Uğur Derman, Türk Sanatında Ebru, Ahmet Çoktan, Türk Ebru Sanatı
4 Kitrenin hazırlanması ve alternatif ebru suyu malzemeleri
  Ön Hazırlık: Uğur Derman, Türk Sanatında Ebru, Ahmet Çoktan, Türk Ebru Sanatı
5 İki renkli battal ebru yapılması
  Ön Hazırlık: Uğur Derman, Türk Sanatında Ebru, Ahmet Çoktan, Türk Ebru Sanatı
6 Üç renkli battal ebru yapılması
  Ön Hazırlık: Uğur Derman, Türk Sanatında Ebru, Ahmet Çoktan, Türk Ebru Sanatı
7 İki renkli gel-git ebru yapımı
  Ön Hazırlık: Uğur Derman, Türk Sanatında Ebru, Ahmet Çoktan, Türk Ebru Sanatı
8 Üç renkli gel-git ebru yapımı
  Ön Hazırlık: Uğur Derman, Türk Sanatında Ebru, Ahmet Çoktan, Türk Ebru Sanatı
9 Gel-git ebru üzerine taraklı ebru çalışması
  Ön Hazırlık: Uğur Derman, Türk Sanatında Ebru, Ahmet Çoktan, Türk Ebru Sanatı
10 Bülbül yuvası ebru yapımı
  Ön Hazırlık: Uğur Derman, Türk Sanatında Ebru, Ahmet Çoktan, Türk Ebru Sanatı
11 Şal ebru yapımı
  Ön Hazırlık: Uğur Derman, Türk Sanatında Ebru, Ahmet Çoktan, Türk Ebru Sanatı
12 Farklı stillerde şal ebru yapımı
  Ön Hazırlık: Uğur Derman, Türk Sanatında Ebru, Ahmet Çoktan, Türk Ebru Sanatı
13 Serbest çalışma
  Ön Hazırlık: Uğur Derman, Türk Sanatında Ebru, Ahmet Çoktan, Türk Ebru Sanatı
14 Serbest çalışma
  Ön Hazırlık: Uğur Derman, Türk Sanatında Ebru, Ahmet Çoktan, Türk Ebru Sanatı
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Toplumun din hizmeti ve din eğitimi ihtiyacına cevap verebilecek bilgi ve becerileri kazanır. 4
2 İslam dinini temel kaynaklarından araştırabilecek düzeyde Arapça bilgisine sahip olur. 5
3 Alanındaki bilimsel araştırmaları takip edip kullanabilecek ve meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dil (Batı dili) bilgisine sahip olur. 5
4 Din-birey-toplum ilişkilerini doğru bir şekilde anlama ve anlamlandırma yeteneği kazanır. 4
5 Toplumun dinî sosyal hizmet, dinî danışmanlık ve rehberlik ihtiyacına yönelik farkındalık, mesleki bilgi ve beceri sahibi olur. 5
6 Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme ihtiyaçlarını belirleyebilme ve öğrenme süreçlerini programlama ve yönlendirebilme bilgi ve becerisine sahip olur. 4
7 Teoloji ve din bilimleri alanındaki kavramları, düşünceleri, problemleri tanımlayabilme, bilimsel yöntemlerle araştırabilme, verileri sınıflandırma, değerlendirme, yorumlama ve analiz ederek bilimsel sonuçlara ulaşabilme becerisine sahip olur. 5
8 Aktüel dinî meselelere günümüz insanını tatmin edecek düzeyde çözüm üretebilecek bilgi ve becerilere sahip olur. 4
9 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olur. 4
10 Çeşitli boyutlarıyla din olgusu ve dinî hayata ilişkin konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; bilgi birikimini ve sorunların çözümüne ilişkin önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme yetisi kazanır. 5
11 Toplumumuzdaki mezhebî ve dinî farklılıklar karşısında birleştirici, uzlaştırıcı ve hoşgörü temelli bir tutuma sahip olur. 4
12 Günümüz dünyasında yaşanmakta olan dinler ve inanç sistemleri hakkında yeterli bilgi donanımına sahip olur. 4
13 İslam kültür ve medeniyeti hakkında diğer kültür ve medeniyetlerle mukayese edebilecek düzeyde bilgi birikimine sahip olur. 5
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 90
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 10
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 14 14
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 80    
Dersin Akts Kredisi 2    
Ders Notu Uğur Derman, Türk Sanatında Ebru, Ahmet Çoktan, Türk Ebru Sanatı
Diğer Kaynaklar Uğur Derman, Türk Sanatında Ebru, Ahmet Çoktan, Türk Ebru Sanatı
Materyal
Dökümanlar Uğur Derman, Türk Sanatında Ebru, Ahmet Çoktan, Türk Ebru Sanatı
Ödevler
Sınavlar Bir vize ve bir yarıyıl sonu sınavı
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)