Ders Adı Dini İlimlerde Mantıksal Tutarlılık
Ders Kodu ILA-531
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 5.Yarıyıl
AKTS 2
Dersi Veren(ler) Hülya Altunya
Dersin Yardımcıları -
Dersin Öğrenme Çıktıları Dersi alan öğrencinin günlük hayat ve dini yaşamda tutarlı düşünmesi söz konusudur. İnanç ve ibadet ile ilgili konularda tutarlığı sağlar. Bireysel karar alma ve analiz etme yetisini geliştirir.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
- -
Dersin İçeriği Bu dersin içeriği, bir konuyu ele alıp sistematik ve tutarlı bir şekilde onu araştırmaya dayanmaktadır.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Bu dersin temel hedefi, sistamaik düşünce ve tutarlı akletme koşullarını kavratmaktır.
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrenciye sistematik düşünce yetisi kazandırarak, dini argümanların ve konuların tutarlı bir şekilde kavramada yardımcı olmaktır.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Sistematik düşüncenin temel kavramları
  Ön Hazırlık: Critical Thinking, Brook Novel Moore, Richard Parker, 2014.
2 sistematik ve tutarlı düşünce tanımları ve metotları
  Ön Hazırlık: Critical Thinking, Brook Novel Moore, Richard Parker, 2014.
3 Analitik ve sentetik düşünce çeşitleri
  Ön Hazırlık: Critical Thinking, Brook Novel Moore, Richard Parker, 2014.
4 Örnek durum çalışması
  Ön Hazırlık: Critical Thinking, Brook Novel Moore, Richard Parker, 2014.
5 Systematik ve analitik düşüncede bulanık noktalar
  Ön Hazırlık: Critical Thinking, Brook Novel Moore, Richard Parker, 2014.
6 Modern arayışlar ve düşünce yapısındaki değişimler
  Ön Hazırlık: Critical Thinking, Brook Novel Moore, Richard Parker, 2014.
7 Model çalışması
  Ön Hazırlık: Critical Thinking, Brook Novel Moore, Richard Parker, 2014.
8 Model çalışmasına devam edilecek.
  Ön Hazırlık: Descartes, Metod Üzerine Konuşma
9 Tutarlı kritik edisyon
  Ön Hazırlık: Critical Thinking, Brook Novel Moore, Richard Parker, 2014.
10 Eleştiride makul risk sınırları belirleme
  Ön Hazırlık: Critical Thinking, Brook Novel Moore, Richard Parker, 2014.
11 Alternatif geliştirme denemeleri
  Ön Hazırlık: Critical Thinking, Brook Novel Moore, Richard Parker, 2014.
12 Objektifiğin ve genel kabulün sınırları
  Ön Hazırlık: Critical Thinking, Brook Novel Moore, Richard Parker, 2014.
13 Eleştirinin eleştirisi
  Ön Hazırlık: Critical Thinking, Brook Novel Moore, Richard Parker, 2014.
14 Genel Değerlendirme
  Ön Hazırlık: Critical Thinking, Brook Novel Moore, Richard Parker, 2014.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Toplumun din hizmeti ve din eğitimi ihtiyacına cevap verebilecek bilgi ve becerileri kazanır. 5
2 İslam dinini temel kaynaklarından araştırabilecek düzeyde Arapça bilgisine sahip olur. 3
3 Alanındaki bilimsel araştırmaları takip edip kullanabilecek ve meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dil (Batı dili) bilgisine sahip olur. 3
4 Din-birey-toplum ilişkilerini doğru bir şekilde anlama ve anlamlandırma yeteneği kazanır. 5
5 Toplumun dinî sosyal hizmet, dinî danışmanlık ve rehberlik ihtiyacına yönelik farkındalık, mesleki bilgi ve beceri sahibi olur. 5
6 Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme ihtiyaçlarını belirleyebilme ve öğrenme süreçlerini programlama ve yönlendirebilme bilgi ve becerisine sahip olur. 5
7 Teoloji ve din bilimleri alanındaki kavramları, düşünceleri, problemleri tanımlayabilme, bilimsel yöntemlerle araştırabilme, verileri sınıflandırma, değerlendirme, yorumlama ve analiz ederek bilimsel sonuçlara ulaşabilme becerisine sahip olur. 3
8 Aktüel dinî meselelere günümüz insanını tatmin edecek düzeyde çözüm üretebilecek bilgi ve becerilere sahip olur. 5
9 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olur. 5
10 Çeşitli boyutlarıyla din olgusu ve dinî hayata ilişkin konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; bilgi birikimini ve sorunların çözümüne ilişkin önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme yetisi kazanır. 3
11 Toplumumuzdaki mezhebî ve dinî farklılıklar karşısında birleştirici, uzlaştırıcı ve hoşgörü temelli bir tutuma sahip olur. 4
12 Günümüz dünyasında yaşanmakta olan dinler ve inanç sistemleri hakkında yeterli bilgi donanımına sahip olur. 4
13 İslam kültür ve medeniyeti hakkında diğer kültür ve medeniyetlerle mukayese edebilecek düzeyde bilgi birikimine sahip olur. 5
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 12 12
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 78    
Dersin Akts Kredisi 2    
Ders Notu Critical Thinking: 50 Best Strategies to Think Smart and Clear, Get Logical Thinking, and Improve Your Decision Making Skills, Christ Lewis,2011 Critical Thinking, Brook Novel Moore, Richard Parker, 2014.
Diğer Kaynaklar Critical Thinking: 50 Best Strategies to Think Smart and Clear, Get Logical Thinking, and Improve Your Decision Making Skills, Christ Lewis,2011 Critical Thinking, Brook Novel Moore, Richard Parker, 2014.
Materyal
Dökümanlar Critical Thinking: 50 Best Strategies to Think Smart and Clear, Get Logical Thinking, and Improve Your Decision Making Skills, Christ Lewis,2011 Critical Thinking, Brook Novel Moore, Richard Parker, 2014.
Ödevler makale analizi: "Gazali’nin Batıni Delillere Yönelik Polemikleri", Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, S. 51, 37-68."
Sınavlar Vize ve Final
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)