Ders Adı Ebru Sanatı II
Ders Kodu ILA-532
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 6.Yarıyıl
AKTS 2
Dersi Veren(ler) Bahattin YAMAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Tarihi kültüre sahip çıkma ve onları koruma bilinci Ebru sanatı ile ilgili genel kültür edinme Ebru Sanatı ile ilgili uygulama yeteneğinin kazandırılması
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Ebru Sanatının tarihçesi, kullanılan malzemeler, malzemelerin hazırlanması,akkase ebrunun uygulanışı, ebruda lalenin uygulanışı, karanfil ebrunun uygulanışı, gül ebrunun uygulanışı, papatya ebrunun uygulanışı.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Dersin program öğrenim çıktılarıyla ilişkisi konusunda belirlenen katkı düzeyinin gerçekleştirilmesi.
Dersin Amacı Geleneksel sanatlarımızdan Ebru Sanatı'nın tanıtımı ve bu sanat geleneğimizin devamını sağlamak.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Çok renk battal ebru uygulaması
  Ön Hazırlık: Uğur Derman, Türk Sanatında Ebru, Ahmet Çoktan, Türk Ebru Sanatı
2 Hatip ebru uygulaması
  Ön Hazırlık: Uğur Derman, Türk Sanatında Ebru, Ahmet Çoktan, Türk Ebru Sanatı
3 Ebru sanatında gelincik çiçeği uygulaması
  Ön Hazırlık: Uğur Derman, Türk Sanatında Ebru, Ahmet Çoktan, Türk Ebru Sanatı
4 Ebru sanatında papatya çiçeği uygulaması
  Ön Hazırlık: Uğur Derman, Türk Sanatında Ebru, Ahmet Çoktan, Türk Ebru Sanatı
5 Ebru sanatında lale çiçeği uygulaması
  Ön Hazırlık: Uğur Derman, Türk Sanatında Ebru, Ahmet Çoktan, Türk Ebru Sanatı
6 Ebru sanatında yaprak uygulaması
  Ön Hazırlık: Uğur Derman, Türk Sanatında Ebru, Ahmet Çoktan, Türk Ebru Sanatı
7 Ebru sanatında Arap zamkı ile yapılan uygulamalar
  Ön Hazırlık: Uğur Derman, Türk Sanatında Ebru, Ahmet Çoktan, Türk Ebru Sanatı
8 Akkase ebru uygulaması
  Ön Hazırlık: Uğur Derman, Türk Sanatında Ebru, Ahmet Çoktan, Türk Ebru Sanatı
9 Şal ebru üzerine lale çiçeğinin uygulanması
  Ön Hazırlık: Uğur Derman, Türk Sanatında Ebru, Ahmet Çoktan, Türk Ebru Sanatı
10 Taraklı ebru üzerine papatya çiçeği uygulaması
  Ön Hazırlık: Uğur Derman, Türk Sanatında Ebru, Ahmet Çoktan, Türk Ebru Sanatı
11 Şal ebru yapımı
  Ön Hazırlık: Uğur Derman, Türk Sanatında Ebru, Ahmet Çoktan, Türk Ebru Sanatı
12 Farklı stillerde şal ebru yapımı
  Ön Hazırlık: Uğur Derman, Türk Sanatında Ebru, Ahmet Çoktan, Türk Ebru Sanatı
13 Kumaş üzerine ebru çalışması
  Ön Hazırlık: Uğur Derman, Türk Sanatında Ebru, Ahmet Çoktan, Türk Ebru Sanatı
14 Serbest çalışma
  Ön Hazırlık: Uğur Derman, Türk Sanatında Ebru, Ahmet Çoktan, Türk Ebru Sanatı
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Toplumun din hizmeti ve din eğitimi ihtiyacına cevap verebilecek bilgi ve becerileri kazanır. 4
2 İslam dinini temel kaynaklarından araştırabilecek düzeyde Arapça bilgisine sahip olur. 5
3 Alanındaki bilimsel araştırmaları takip edip kullanabilecek ve meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dil (Batı dili) bilgisine sahip olur. 3
4 Din-birey-toplum ilişkilerini doğru bir şekilde anlama ve anlamlandırma yeteneği kazanır. 4
5 Toplumun dinî sosyal hizmet, dinî danışmanlık ve rehberlik ihtiyacına yönelik farkındalık, mesleki bilgi ve beceri sahibi olur. 5
6 Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme ihtiyaçlarını belirleyebilme ve öğrenme süreçlerini programlama ve yönlendirebilme bilgi ve becerisine sahip olur. 5
7 Teoloji ve din bilimleri alanındaki kavramları, düşünceleri, problemleri tanımlayabilme, bilimsel yöntemlerle araştırabilme, verileri sınıflandırma, değerlendirme, yorumlama ve analiz ederek bilimsel sonuçlara ulaşabilme becerisine sahip olur. 4
8 Aktüel dinî meselelere günümüz insanını tatmin edecek düzeyde çözüm üretebilecek bilgi ve becerilere sahip olur. 5
9 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olur. 4
10 Çeşitli boyutlarıyla din olgusu ve dinî hayata ilişkin konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; bilgi birikimini ve sorunların çözümüne ilişkin önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme yetisi kazanır. 5
11 Toplumumuzdaki mezhebî ve dinî farklılıklar karşısında birleştirici, uzlaştırıcı ve hoşgörü temelli bir tutuma sahip olur. 5
12 Günümüz dünyasında yaşanmakta olan dinler ve inanç sistemleri hakkında yeterli bilgi donanımına sahip olur. 4
13 İslam kültür ve medeniyeti hakkında diğer kültür ve medeniyetlerle mukayese edebilecek düzeyde bilgi birikimine sahip olur. 5
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 90
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 10
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 2 2
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 2 2
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 74    
Dersin Akts Kredisi 2    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar Uğur Derman, Türk Sanatında Ebru, Ahmet Çoktan, Türk Ebru Sanatı
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)