Ders Adı Anadolu'da Tasavvuf
Ders Kodu ILA-533
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 5.Yarıyıl
AKTS 2
Dersi Veren(ler) Prof. Dr. Rifat OKUDAN
Dersin Yardımcıları Muhammed UZUNYOL
Dersin Öğrenme Çıktıları Alana ait kuramsal ve uygulamaya dönük kapsamlı içerik bilgisine sahiptir. Alana ait formasyonu, uygulama alanına dönüştürebilir.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Tasavvufun Anadolu'daki alanı, sınırları, özellikleri, kaynakları, tarihi safhaları, ekolleri, temsilcileri ve temel meseleleri.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Dersin program öğrenim çıktılarıyla ilişkisi konusunda belirlenen katkı düzeyinin gerçekleştirilmesi.
Dersin Amacı Anadolu Tasavvuf Tarihi öncülerini bilmek ve bütün yönleriyle incelemek
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Anadolu'da Tasavvufî hayat
  Ön Hazırlık: Fuad KÖPRÜLÜ - İlk Mutasavvıflar, Selçuk ERAYDIN - Tasavvuf Tarikatlar
2 Anadolu’da Tasavvufun Teşekkülü ve Gelişmesi.
  Ön Hazırlık: Fuad KÖPRÜLÜ - İlk Mutasavvıflar, Selçuk ERAYDIN - Tasavvuf Tarikatlar
3 Anadoluda tasavvufi hareketlerin ortaya çıkması
  Ön Hazırlık: Fuad KÖPRÜLÜ - İlk Mutasavvıflar, Selçuk ERAYDIN - Tasavvuf Tarikatlar
4 Anadoluda Tasavvuf hakkında yazılan eserler. Tabakat, Teracim, Tezkireler ve Menakıbnameler.
  Ön Hazırlık: Fuad KÖPRÜLÜ - İlk Mutasavvıflar, Selçuk ERAYDIN - Tasavvuf Tarikatlar
5 Anadoluda ilim, kültür ve sanat hayatı.
  Ön Hazırlık: Fuad KÖPRÜLÜ - İlk Mutasavvıflar, Selçuk ERAYDIN - Tasavvuf Tarikatlar
6 Anadolu'da Tasavvuf kültürünü yayan tarikatlar
  Ön Hazırlık: Fuad KÖPRÜLÜ - İlk Mutasavvıflar, Selçuk ERAYDIN - Tasavvuf Tarikatlar
7 Anadolu'ya gelen ilk tarikatlar.
  Ön Hazırlık: Fuad KÖPRÜLÜ - İlk Mutasavvıflar, Selçuk ERAYDIN - Tasavvuf Tarikatlar
8 Yeseviyye Tarîkati ve Ahmet Yesevî
  Ön Hazırlık: Fuad KÖPRÜLÜ - İlk Mutasavvıflar, Selçuk ERAYDIN - Tasavvuf Tarikatlar
9 Yeseviyye Tarîkati'nin usul ve prensipleri
  Ön Hazırlık: Fuad KÖPRÜLÜ - İlk Mutasavvıflar, Selçuk ERAYDIN - Tasavvuf Tarikatlar
10 Anadolu'da Ahîlik
  Ön Hazırlık: Fuad KÖPRÜLÜ - İlk Mutasavvıflar, Selçuk ERAYDIN - Tasavvuf Tarikatlar
11 Mevleviyye Tarîkati ve Mevlana
  Ön Hazırlık: Fuad KÖPRÜLÜ - İlk Mutasavvıflar, Selçuk ERAYDIN - Tasavvuf Tarikatlar
12 Nakşibendiyye Tarîkati ve Bahâeddîn Nakşbend
  Ön Hazırlık: Fuad KÖPRÜLÜ - İlk Mutasavvıflar, Selçuk ERAYDIN - Tasavvuf Tarikatlar
13 Halvetiyye Tarîkati, kurucuları ve kolları
  Ön Hazırlık: Fuad KÖPRÜLÜ - İlk Mutasavvıflar, Selçuk ERAYDIN - Tasavvuf Tarikatlar
14 Diğer tarîkatler ve Anadolu'daki faaliyetleri
  Ön Hazırlık: Fuad KÖPRÜLÜ - İlk Mutasavvıflar, Selçuk ERAYDIN - Tasavvuf Tarikatlar
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Toplumun din hizmeti ve din eğitimi ihtiyacına cevap verebilecek bilgi ve becerileri kazanır. 5
2 İslam dinini temel kaynaklarından araştırabilecek düzeyde Arapça bilgisine sahip olur. 4
3 Alanındaki bilimsel araştırmaları takip edip kullanabilecek ve meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dil (Batı dili) bilgisine sahip olur. 5
4 Din-birey-toplum ilişkilerini doğru bir şekilde anlama ve anlamlandırma yeteneği kazanır. 5
5 Toplumun dinî sosyal hizmet, dinî danışmanlık ve rehberlik ihtiyacına yönelik farkındalık, mesleki bilgi ve beceri sahibi olur. 5
6 Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme ihtiyaçlarını belirleyebilme ve öğrenme süreçlerini programlama ve yönlendirebilme bilgi ve becerisine sahip olur. 4
7 Teoloji ve din bilimleri alanındaki kavramları, düşünceleri, problemleri tanımlayabilme, bilimsel yöntemlerle araştırabilme, verileri sınıflandırma, değerlendirme, yorumlama ve analiz ederek bilimsel sonuçlara ulaşabilme becerisine sahip olur. 5
8 Aktüel dinî meselelere günümüz insanını tatmin edecek düzeyde çözüm üretebilecek bilgi ve becerilere sahip olur. 4
9 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olur. 5
10 Çeşitli boyutlarıyla din olgusu ve dinî hayata ilişkin konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; bilgi birikimini ve sorunların çözümüne ilişkin önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme yetisi kazanır. 4
11 Toplumumuzdaki mezhebî ve dinî farklılıklar karşısında birleştirici, uzlaştırıcı ve hoşgörü temelli bir tutuma sahip olur. 5
12 Günümüz dünyasında yaşanmakta olan dinler ve inanç sistemleri hakkında yeterli bilgi donanımına sahip olur. 4
13 İslam kültür ve medeniyeti hakkında diğer kültür ve medeniyetlerle mukayese edebilecek düzeyde bilgi birikimine sahip olur. 5
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 50
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 50
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 1 10 10
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 5 5
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 81    
Dersin Akts Kredisi 2    
Ders Notu Konevi, Futuhat-ı Mekkiye, Serraç, Füsusu'l-Hikem
Diğer Kaynaklar İlgili kaynaklar ve ders notları.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)