Ders Adı Bilgi ve Hikmet
Ders Kodu ILA-536
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 6.Yarıyıl
AKTS 2
Dersi Veren(ler) Hülya ALTUNYA
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Bilgi ve hikmet bağlamında tartışmaları yapmak
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Bilginin neliği Bilginin hikmetle ilişkisi Bilgi ve hikmetin tarihsel tartışmaları
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri İslam düşüncesinde bilginin nasıl hikmet bağlamında nasıl tartışıldığını anlamak
Dersin Amacı Felsefi anlamda epistemolojik olarak bilgi ve hikmetin değerini kavramak
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Bilgi nedir
  Ön Hazırlık: İlim ve Hikmetin Aydınlığında İlhan Kutluer İz Yayınları
2 Hikmet nedir
  Ön Hazırlık: İlim ve Hikmetin Aydınlığında İlhan Kutluer İz Yayınları
3 Bilgi ilk çağda nasıl anlaşıldı
  Ön Hazırlık: İlim ve Hikmetin Aydınlığında İlhan Kutluer İz Yayınları
4 Bilgi ve varlık
  Ön Hazırlık: İlim ve Hikmetin Aydınlığında İlhan Kutluer İz Yayınları
5 Bilgi ve mahiyet
  Ön Hazırlık: İlim ve Hikmetin Aydınlığında İlhan Kutluer İz Yayınları
6 Bilgi ve etik
  Ön Hazırlık: İlim ve Hikmetin Aydınlığında İlhan Kutluer İz Yayınları
7 Bilgi ve etik uygulamalar
  Ön Hazırlık: İlim ve Hikmetin Aydınlığında İlhan Kutluer İz Yayınları
8 Bilgi ve estetik
  Ön Hazırlık: İlim ve Hikmetin Aydınlığında İlhan Kutluer İz Yayınları
9 Bilgi ve siyaset
  Ön Hazırlık: İlim ve Hikmetin Aydınlığında İlhan Kutluer İz Yayınları
10 Bilgi ve islam felsefesi
  Ön Hazırlık: İlim ve Hikmetin Aydınlığında İlhan Kutluer İz Yayınları
11 Bilgi ve ortaçağ batı
  Ön Hazırlık: İlim ve Hikmetin Aydınlığında İlhan Kutluer İz Yayınları
12 Bilgi ve Aydınlanma
  Ön Hazırlık: İlim ve Hikmetin Aydınlığında İlhan Kutluer İz Yayınları
13 Bilgi ve modern dönemler
  Ön Hazırlık: İlim ve Hikmetin Aydınlığında İlhan Kutluer İz Yayınları
14 Bilgi ve pratik uygulamaları
  Ön Hazırlık: İlim ve Hikmetin Aydınlığında İlhan Kutluer İz Yayınları
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Toplumun din hizmeti ve din eğitimi ihtiyacına cevap verebilecek bilgi ve becerileri kazanır. 5
2 İslam dinini temel kaynaklarından araştırabilecek düzeyde Arapça bilgisine sahip olur. 5
3 Alanındaki bilimsel araştırmaları takip edip kullanabilecek ve meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dil (Batı dili) bilgisine sahip olur. 5
4 Din-birey-toplum ilişkilerini doğru bir şekilde anlama ve anlamlandırma yeteneği kazanır. 5
5 Toplumun dinî sosyal hizmet, dinî danışmanlık ve rehberlik ihtiyacına yönelik farkındalık, mesleki bilgi ve beceri sahibi olur. 5
6 Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme ihtiyaçlarını belirleyebilme ve öğrenme süreçlerini programlama ve yönlendirebilme bilgi ve becerisine sahip olur. 5
7 Teoloji ve din bilimleri alanındaki kavramları, düşünceleri, problemleri tanımlayabilme, bilimsel yöntemlerle araştırabilme, verileri sınıflandırma, değerlendirme, yorumlama ve analiz ederek bilimsel sonuçlara ulaşabilme becerisine sahip olur. 5
8 Aktüel dinî meselelere günümüz insanını tatmin edecek düzeyde çözüm üretebilecek bilgi ve becerilere sahip olur. 5
9 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olur. 5
10 Çeşitli boyutlarıyla din olgusu ve dinî hayata ilişkin konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; bilgi birikimini ve sorunların çözümüne ilişkin önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme yetisi kazanır. 5
11 Toplumumuzdaki mezhebî ve dinî farklılıklar karşısında birleştirici, uzlaştırıcı ve hoşgörü temelli bir tutuma sahip olur. 5
12 Günümüz dünyasında yaşanmakta olan dinler ve inanç sistemleri hakkında yeterli bilgi donanımına sahip olur. 5
13 İslam kültür ve medeniyeti hakkında diğer kültür ve medeniyetlerle mukayese edebilecek düzeyde bilgi birikimine sahip olur. 5
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 1 60
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 2 2
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 2 2
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 74    
Dersin Akts Kredisi 2    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar Bilgi-bilim-ve-islam-1-2-ismail-kara, Ahmet Davutoğlu, Ahmet Kara, İlhan Kutluer, İsmail Kara, İsmet Özel, Mustafa Özel Ensar Neşriyat İlim ve Hikmetin Aydınlığında İlhan Kutluer İz Yayınları
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)