Ders Adı İbadet Psikolojisi
Ders Kodu ILA-541
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 5.Yarıyıl
AKTS 2
Dersi Veren(ler) Prof. Dr. Hüseyin Certel
Dersin Yardımcıları yok
Dersin Öğrenme Çıktıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
yok -
Dersin İçeriği Dua, namaz, oruç, hac, zekat, kurban ibadetlerinin fenomenolojik ve psikolojik incelemesi
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri
Dersin Amacı Dini hayatın davranışsal boyutunu teşkil eden ibadet boyutunun psikolojik bakış açısı ve bilimsel yöntemlerle araştırıp değerlendirebilme bilgi ve becerisi kazandırmak.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Dini hayatta ibadetin yeri ve önemi
  Ön Hazırlık: Öğrenciler her bir konu ile ilgili makaleyi önceden okuyarak derse gelirler.
2 Dini hayatta ibadetin yeri ve önemi
  Ön Hazırlık: Öğrenciler her bir konu ile ilgili makaleyi önceden okuyarak derse gelirler.
3 Psikolojik Yaklaşımla Sözlü ve Fiilî Şart ve Sükûnlarıyla Namaz
  Ön Hazırlık: Öğrenciler her bir konu ile ilgili makaleyi önceden okuyarak derse gelirler.
4 Psikolojik Yaklaşımla Sözlü ve Fiilî Şart ve Sükûnlarıyla Namaz
  Ön Hazırlık: Öğrenciler her bir konu ile ilgili makaleyi önceden okuyarak derse gelirler.
5 Psikoloji açısından zekat ibadeti
  Ön Hazırlık: Öğrenciler her bir konu ile ilgili makaleyi önceden okuyarak derse gelirler.
6 Psikoloji açısından zekat ibadeti
  Ön Hazırlık: Öğrenciler her bir konu ile ilgili makaleyi önceden okuyarak derse gelirler.
7 Hac psikolojisi ve hac stresörleri
  Ön Hazırlık: Öğrenciler her bir konu ile ilgili makaleyi önceden okuyarak derse gelirler.
8 Hac psikolojisi ve hac stresörleri
  Ön Hazırlık: Öğrenciler her bir konu ile ilgili makaleyi önceden okuyarak derse gelirler.
9 Dua psikolojisi, duanın psikolojik etkileri
  Ön Hazırlık: Öğrenciler her bir konu ile ilgili makaleyi önceden okuyarak derse gelirler.
10 Dua psikolojisi, duanın psikolojik etkileri
  Ön Hazırlık: Öğrenciler her bir konu ile ilgili makaleyi önceden okuyarak derse gelirler.
11 Dua psikolojisi, duanın psikolojik etkileri
  Ön Hazırlık: Öğrenciler her bir konu ile ilgili kaynak makaleyi önceden okuyarak, akıllarına takılan soruları not ederek derse gelirler.
12 İslami ibadetlerin psikososyal işlevleri
  Ön Hazırlık: Öğrenciler her bir konu ile ilgili makaleyi önceden okuyarak derse gelirler.
13 İslami ibadetlerin psikososyal işlevleri
  Ön Hazırlık: Öğrenciler her bir konu ile ilgili makaleyi önceden okuyarak derse gelirler.
14 İslami ibadetlerin psikososyal işlevleri
  Ön Hazırlık: Öğrenciler her bir konu ile ilgili makaleyi önceden okuyarak derse gelirler.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Toplumun din hizmeti ve din eğitimi ihtiyacına cevap verebilecek bilgi ve becerileri kazanır. 4
2 İslam dinini temel kaynaklarından araştırabilecek düzeyde Arapça bilgisine sahip olur. 3
3 Alanındaki bilimsel araştırmaları takip edip kullanabilecek ve meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dil (Batı dili) bilgisine sahip olur. 4
4 Din-birey-toplum ilişkilerini doğru bir şekilde anlama ve anlamlandırma yeteneği kazanır. 5
5 Toplumun dinî sosyal hizmet, dinî danışmanlık ve rehberlik ihtiyacına yönelik farkındalık, mesleki bilgi ve beceri sahibi olur. 5
6 Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme ihtiyaçlarını belirleyebilme ve öğrenme süreçlerini programlama ve yönlendirebilme bilgi ve becerisine sahip olur. 5
7 Teoloji ve din bilimleri alanındaki kavramları, düşünceleri, problemleri tanımlayabilme, bilimsel yöntemlerle araştırabilme, verileri sınıflandırma, değerlendirme, yorumlama ve analiz ederek bilimsel sonuçlara ulaşabilme becerisine sahip olur. 4
8 Aktüel dinî meselelere günümüz insanını tatmin edecek düzeyde çözüm üretebilecek bilgi ve becerilere sahip olur. 5
9 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olur. 5
10 Çeşitli boyutlarıyla din olgusu ve dinî hayata ilişkin konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; bilgi birikimini ve sorunların çözümüne ilişkin önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme yetisi kazanır. 4
11 Toplumumuzdaki mezhebî ve dinî farklılıklar karşısında birleştirici, uzlaştırıcı ve hoşgörü temelli bir tutuma sahip olur. 5
12 Günümüz dünyasında yaşanmakta olan dinler ve inanç sistemleri hakkında yeterli bilgi donanımına sahip olur. 5
13 İslam kültür ve medeniyeti hakkında diğer kültür ve medeniyetlerle mukayese edebilecek düzeyde bilgi birikimine sahip olur. 5
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 2 2
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 2 2
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 60    
Dersin Akts Kredisi 2    
Ders Notu -Certel, Hüseyin, 2010, Dinî Yaşantıda Kalite Sorunu, SDÜ İlâhiyat Fakültesi Dergisi,Sayı: XXIV, s.33-65, Isparta. -Certel, Hüseyin, 2003, "Ebû Tâlib el-Mekkî'de Namazın Psikolojisi", Tasavvuf Dergisi, Sayı: X, s.137-146, Ankara. -Certel, Hüseyin, 1999, "Dinî Hayatta İbadetin Yeri ve Önemi", Dini Araştırmalar, Sayı:IV, s.209-222, Ankara. -Certel,Hüseyin, 1998, "İslâmî İbadetlerin Psiko-sosyal İşlevleri", EKEV Akademi Dergisi, Erzurum 1998, Sayı: III, s. 147-156. -Certel, Hüseyin, 2003, "Hacda Strese Yol Açan Sebepler", Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi, sayı:XII, s. 199-213, İstanbul. -Certel, Hüseyin, 1997, "Psikolojik Bir Yaklaşımla Sözlü ve Fiilî Şart ve Rükunlarıyla Namaz", Atatürk Üniv. İlâhiyat Fakültesi Dergisi, Sayı: 13, s.329-345, Erzurum. -Certel, Hüseyin, 1997, "Psiko-Sosyal Açıdan Zekât," Atatürk Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, Sayı: 13, s.347-359, Erzurum.
Diğer Kaynaklar -Certel, Hüseyin, 2010, Dinî Yaşantıda Kalite Sorunu, SDÜ İlâhiyat Fakültesi Dergisi,Sayı: XXIV, s.33-65, Isparta. -Certel, Hüseyin, 2003, "Ebû Tâlib el-Mekkî'de Namazın Psikolojisi", Tasavvuf Dergisi, Sayı: X, s.137-146, Ankara. -Certel, Hüseyin, 1999, "Dinî Hayatta İbadetin Yeri ve Önemi", Dini Araştırmalar, Sayı:IV, s.209-222, Ankara. -Certel,Hüseyin, 1998, "İslâmî İbadetlerin Psiko-sosyal İşlevleri", EKEV Akademi Dergisi, Erzurum 1998, Sayı: III, s. 147-156. -Certel, Hüseyin, 2003, "Hacda Strese Yol Açan Sebepler", Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi, sayı:XII, s. 199-213, İstanbul. -Certel, Hüseyin, 1997, "Psikolojik Bir Yaklaşımla Sözlü ve Fiilî Şart ve Rükunlarıyla Namaz", Atatürk Üniv. İlâhiyat Fakültesi Dergisi, Sayı: 13, s.329-345, Erzurum. -Certel, Hüseyin, 1997, "Psiko-Sosyal Açıdan Zekât," Atatürk Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, Sayı: 13, s.347-359, Erzurum.
Materyal
Dökümanlar -Certel, Hüseyin, 2010, Dinî Yaşantıda Kalite Sorunu, SDÜ İlâhiyat Fakültesi Dergisi,Sayı: XXIV, s.33-65, Isparta. -Certel, Hüseyin, 2003, "Ebû Tâlib el-Mekkî'de Namazın Psikolojisi", Tasavvuf Dergisi, Sayı: X, s.137-146, Ankara. -Certel, Hüseyin, 1999, "Dinî Hayatta İbadetin Yeri ve Önemi", Dini Araştırmalar, Sayı:IV, s.209-222, Ankara. -Certel,Hüseyin, 1998, "İslâmî İbadetlerin Psiko-sosyal İşlevleri", EKEV Akademi Dergisi, Erzurum 1998, Sayı: III, s. 147-156. -Certel, Hüseyin, 2003, "Hacda Strese Yol Açan Sebepler", Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi, sayı:XII, s. 199-213, İstanbul. -Certel, Hüseyin, 1997, "Psikolojik Bir Yaklaşımla Sözlü ve Fiilî Şart ve Rükunlarıyla Namaz", Atatürk Üniv. İlâhiyat Fakültesi Dergisi, Sayı: 13, s.329-345, Erzurum. -Certel, Hüseyin, 1997, "Psiko-Sosyal Açıdan Zekât," Atatürk Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, Sayı: 13, s.347-359, Erzurum.
Ödevler
Sınavlar Dönem içinde bir ara sınav, dönem sonunda bir final sınavı yapılacaktır.
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)