Ders Adı İslam Kültürünün Temelleri
Ders Kodu ILA-543
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 5.Yarıyıl
AKTS 2
Dersi Veren(ler) Murat SARICIK
Dersin Yardımcıları -
Dersin Öğrenme Çıktıları -İslam kültürünün inanç ve ibadet temelleri, -islam kütlüründe manevi değerler, sosyal görevler ve haklar ve aile kurumu -İslamkültüründe yardımlaşma, merhamet, tebliğ ve cihad. -Hz. Muhammed'in örnek şahsiyeti ve özellikleri koularında bilgilenmek.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
- -
Dersin İçeriği İslam kültürünün inanç ve ibadet temelleri, İslam'da aile, İslam kültüründe iyi ve kötü hasletler, sosyal göreveler ve haklar, İslam'da merhamet ve yardımlaşma, İslam kültüründe cihad ve tebliğ, Hz. Muhammed'in örnek şahsiyeti ve özellikleri, İslam kültüründe misafirperverlik, İslam kültüründe öteki dünya.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri dersin amacının gerçekleştirilmesi
Dersin Amacı Dersin literatürünü vermek, İslam Kültürünün temelleri hakkında öğrencileri bilgilendirmek, İslam Kültürünün, dini, sosyal, kültürel ve iktisadi konularını ilgilendiren değerler hakkında öğrencilerin temel bilgilere sahip olmasını sağlamak, dersin problem alanlarını tanımak, İslam Kültürünün Temelleri dersinin temel kavramları ve amaçlarının kavranması, İslam Kültürü öğretiminde yeni yaklaşımları tanımak.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Kültür ve Medeniyet ne demektir?
  Ön Hazırlık: Turhan, Mümtaz, Kültür Değişmeleri, İstanbul 1987, s. 34 v; Sarıçam, İbrahim- Erşahin, Seyfettin, İslam medeniyeti Tarihi, Türkiye diyanet Vakfı yayın matbaacılık, s. 9- 31; ilgili ansiklopedi maddeleri
2 İslam kültürünün inanç temelleri
  Ön Hazırlık: Sarıçam, İbrahim- Erşahin, Seyfettin, İslam Medeniyeti Tarihi, Türkiye diyanet Vakfı yayın matbaacılık, s. 33-46; ilgili ansiklopedi maddeleri
3 İslam kültüründe ibadet konularını ilgilendiren yönler
  Ön Hazırlık: Sarıçam, İbrahim- Erşahin, Seyfettin, İslam medeniyeti Tarihi, Türkiye diyanet Vakfı yayın matbaacılık, s. 43-83; ilgili ansiklopedi maddeleri
4 İslam'da aile müessesesi ve kültürü
  Ön Hazırlık: Sarıçam, İbrahim- Erşahin, Seyfettin, İslam medeniyeti Tarihi, Türkiye diyanet Vakfı yayın matbaacılık, s. 74- 80; Debmağoğlu, Ahmet- Kara, İsmail, ansiklopedik Büyük İslam İlmihali, Dergah yayınları, İstanbul 1970, s. 32- 34. ilgili ansiklopedi maddeleri
5 İslam kültüründe manevi değerler
  Ön Hazırlık: Sarıçam, İbrahim- Erşahin, Seyfettin, İslam medeniyeti Tarihi, Türkiye diyanet Vakfı yayın matbaacılık, s. 53- 56; ilgili ansiklopedi maddeleri
6 İslam kültüründe sosyal görevler ve haklar
  Ön Hazırlık: Sarıçam, İbrahim- Erşahin, Seyfettin, İslam medeniyeti Tarihi, Türkiye diyanet Vakfı yayın matbaacılık, s. 964- 83; ilgili ansiklopedi maddeleri
7 İslam kültüründe iyi ve övülen hasletler
  Ön Hazırlık: Bilmen, Ömer Nasuhi, Büyük İslam ilmihali, Ravza Yayınları, İstanbul 2004, s. 480 vd.ilgili ansiklopedi maddeleri
8 Vize Sınavı
  Ön Hazırlık: Sınav çalışması
9 İslam kültüründe yasaklanan kötü hasletler
  Ön Hazırlık: Bilmen, Ömer Nasuhi, Büyük İslam ilmihali, Ravza Yayınları, İstanbul 2004, s. 481 vd. ilgili ansiklopedi maddeleri.
10 İslam'da Savaş ve cihad kültürü
  Ön Hazırlık: Sarıcık, Murat, Bütün Yönleriyle Dört Halife Dönemi, Nesil yayınları, İstanbul 2010, s. 107- 140; ilgili ansiklopedi maddeleri.
11 İslam kültüründe yardımlaşma, merhamet ve misafirperverlik.
  Ön Hazırlık: Sarıçam, İbrahim- Erşahin, Seyfettin, İslam medeniyeti Tarihi, Türkiye diyanet Vakfı yayın matbaacılık, s. 80- 85; ilgili ansiklopedi maddeleri
12 İslam Kültüründe Tebliğ ve İslam'ı tanıtım faaliyetleri
  Ön Hazırlık: Sarıcık, Murat, Bütün Yönleriyle Dört Halife Dönemi, Nesil yayınları, İstanbul 2010, s. 107- 140; ilgili ansiklopedi maddeleri.
13 Hz. Muhammed'in örnek şahsiyeti, İslam kültürü açısından önemli özellikleri ve aile hayatı
  Ön Hazırlık: Sarıçam, İbrahim, Hz. Muhammed'in Evrensel Mesajı, Diyanet işleri başkanlığı yayınları, ankara 2004, s. 263- 291; ilgili ansiklopedi maddeleri.
14 Genel Değerlendirme
  Ön Hazırlık: Sınav Çalışması
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Toplumun din hizmeti ve din eğitimi ihtiyacına cevap verebilecek bilgi ve becerileri kazanır. 5
2 İslam dinini temel kaynaklarından araştırabilecek düzeyde Arapça bilgisine sahip olur. 4
3 Alanındaki bilimsel araştırmaları takip edip kullanabilecek ve meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dil (Batı dili) bilgisine sahip olur. 4
4 Din-birey-toplum ilişkilerini doğru bir şekilde anlama ve anlamlandırma yeteneği kazanır. 5
5 Toplumun dinî sosyal hizmet, dinî danışmanlık ve rehberlik ihtiyacına yönelik farkındalık, mesleki bilgi ve beceri sahibi olur. 5
6 Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme ihtiyaçlarını belirleyebilme ve öğrenme süreçlerini programlama ve yönlendirebilme bilgi ve becerisine sahip olur. 4
7 Teoloji ve din bilimleri alanındaki kavramları, düşünceleri, problemleri tanımlayabilme, bilimsel yöntemlerle araştırabilme, verileri sınıflandırma, değerlendirme, yorumlama ve analiz ederek bilimsel sonuçlara ulaşabilme becerisine sahip olur. 4
8 Aktüel dinî meselelere günümüz insanını tatmin edecek düzeyde çözüm üretebilecek bilgi ve becerilere sahip olur. 4
9 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olur. 4
10 Çeşitli boyutlarıyla din olgusu ve dinî hayata ilişkin konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; bilgi birikimini ve sorunların çözümüne ilişkin önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme yetisi kazanır. 5
11 Toplumumuzdaki mezhebî ve dinî farklılıklar karşısında birleştirici, uzlaştırıcı ve hoşgörü temelli bir tutuma sahip olur. 5
12 Günümüz dünyasında yaşanmakta olan dinler ve inanç sistemleri hakkında yeterli bilgi donanımına sahip olur. 4
13 İslam kültür ve medeniyeti hakkında diğer kültür ve medeniyetlerle mukayese edebilecek düzeyde bilgi birikimine sahip olur. 5
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 76    
Dersin Akts Kredisi 2    
Ders Notu Turhan, Mümtaz, Kültür Değişmeleri, İstanbul 1987; Sarıçam, İbrahim- Erşahin, Seyfettin, İslam Medeniyeti Tarihi, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları; ilgili ansiklopedi maddeleri
Diğer Kaynaklar Turhan, Mümtaz, Kültür Değişmeleri, İstanbul 1987; Sarıçam, İbrahim- Erşahin, Seyfettin, İslam Medeniyeti Tarihi, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları; ilgili ansiklopedi maddeleri
Materyal
Dökümanlar Turhan, Mümtaz, Kültür Değişmeleri, İstanbul 1987; Sarıçam, İbrahim- Erşahin, Seyfettin, İslam Medeniyeti Tarihi, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları; ilgili ansiklopedi maddeleri
Ödevler
Sınavlar Bir vize ve bir yarıyıl sonu sınavı
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)