Ders Adı Din ve Felsefe Bağlamında Sinema
Ders Kodu ILA-547
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 5.Yarıyıl
AKTS 2
Dersi Veren(ler) Doç. Dr. Hülya Altunya
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları ....................
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Sinema ve din ilişkisine dair konular
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri ....................
Dersin Amacı Modern dünyada dinî ve kültürel fikirlerin oluşumunda sinemanın etkili dilinin öğretilmesi
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Estetik nedir?
  Ön Hazırlık: Din ve Estetik, Aydın Işık
2 Sinema nedir?
  Ön Hazırlık: Sinema ve Din Eğitimi, Bilal Yorulmaz
3 Antik Yunan'da tragedya ve katarsis
  Ön Hazırlık: Ünlü Filozofların Yaşamları ve Öğretileri, Diogenes Laertios
4 Sokrates ve Platon'da diyalektik yöntem
  Ön Hazırlık: Devlet, Platon
5 Platon ve oyun teorisi
  Ön Hazırlık: Sofist, Plato
6 Sinemanın Ortaya Çıkışı
  Ön Hazırlık: Sinemanın Doğuşu ve Tarihi, Burak Kutlu
7 Modern Dönemde Sinemanın Dili
  Ön Hazırlık: Sinemanın Felsefesi, Özcan Yılmaz Sütçü
8 Din ve Sinema
  Ön Hazırlık: Sinema ve Din Eğitimi, Bilal Yorulmaz
9 Çağrı filminin analizi
  Ön Hazırlık: Çağrı filminin izlenmesi
10 Modern Türkiye'de din ve sinema
  Ön Hazırlık: Sinema ve Din Eğitimi, Bilal Yorulmaz
11 Sinema dünyasında İslâm Dini
  Ön Hazırlık: Sinema ve Din Eğitimi, Bilal Yorulmaz
12 Dini ve Ahlakî İlkelerin Öğretiminde Sinemanın Rolü
  Ön Hazırlık: Sinema ve Din Eğitimi, Bilal Yorulmaz
13 Sinemanın Çocuklar Üzerindeki Etkisi
  Ön Hazırlık: Sinema ve Din Eğitimi, Bilal Yorulmaz
14 Çocuklara ahlakî kuralların öğretilmesinde sinemanın konumu ve önemi
  Ön Hazırlık: Sinema ve Din Eğitimi, Bilal Yorulmaz
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Toplumun din hizmeti ve din eğitimi ihtiyacına cevap verebilecek bilgi ve becerileri kazanır. 5
2 İslam dinini temel kaynaklarından araştırabilecek düzeyde Arapça bilgisine sahip olur. 4
3 Alanındaki bilimsel araştırmaları takip edip kullanabilecek ve meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dil (Batı dili) bilgisine sahip olur. 4
4 Din-birey-toplum ilişkilerini doğru bir şekilde anlama ve anlamlandırma yeteneği kazanır. 4
5 Toplumun dinî sosyal hizmet, dinî danışmanlık ve rehberlik ihtiyacına yönelik farkındalık, mesleki bilgi ve beceri sahibi olur. 5
6 Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme ihtiyaçlarını belirleyebilme ve öğrenme süreçlerini programlama ve yönlendirebilme bilgi ve becerisine sahip olur. 5
7 Teoloji ve din bilimleri alanındaki kavramları, düşünceleri, problemleri tanımlayabilme, bilimsel yöntemlerle araştırabilme, verileri sınıflandırma, değerlendirme, yorumlama ve analiz ederek bilimsel sonuçlara ulaşabilme becerisine sahip olur. 5
8 Aktüel dinî meselelere günümüz insanını tatmin edecek düzeyde çözüm üretebilecek bilgi ve becerilere sahip olur. 5
9 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olur. 5
10 Çeşitli boyutlarıyla din olgusu ve dinî hayata ilişkin konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; bilgi birikimini ve sorunların çözümüne ilişkin önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme yetisi kazanır. 4
11 Toplumumuzdaki mezhebî ve dinî farklılıklar karşısında birleştirici, uzlaştırıcı ve hoşgörü temelli bir tutuma sahip olur. 5
12 Günümüz dünyasında yaşanmakta olan dinler ve inanç sistemleri hakkında yeterli bilgi donanımına sahip olur. 5
13 İslam kültür ve medeniyeti hakkında diğer kültür ve medeniyetlerle mukayese edebilecek düzeyde bilgi birikimine sahip olur. 5
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 2 2
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 2 2
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 60    
Dersin Akts Kredisi 2    
Ders Notu Sinema ve Din Eğitimi, Bilal Yorulmaz Hülya Altunya, "Eşikte Varoluş Ya Da İnsanın Hakikati Sorusu ", Sabah Ülkesi Dergisi, S. 57, Ekim 2018, s. 100-104, ISSN: 9772195 645007 57 . Hülya Altunya, Sanatsal Muhayyilenin Arabuluculuğunda Akli ve Duyusal Gerçekliğin Dönüşümü," Sabah Ülkesi, S: 52, Temmuz-2017, s.48-51.
Diğer Kaynaklar Sinema ve Din Eğitimi, Bilal Yorulmaz Hülya Altunya, "Eşikte Varoluş Ya Da İnsanın Hakikati Sorusu ", Sabah Ülkesi Dergisi, S. 57, Ekim 2018, s. 100-104, ISSN: 9772195 645007 57 . Hülya Altunya, Sanatsal Muhayyilenin Arabuluculuğunda Akli ve Duyusal Gerçekliğin Dönüşümü," Sabah Ülkesi, S: 52, Temmuz-2017, s.48-51.
Materyal
Dökümanlar Sinema ve Din Eğitimi, Bilal Yorulmaz Hülya Altunya, "Eşikte Varoluş Ya Da İnsanın Hakikati Sorusu ", Sabah Ülkesi Dergisi, S. 57, Ekim 2018, s. 100-104, ISSN: 9772195 645007 57 . Hülya Altunya, Sanatsal Muhayyilenin Arabuluculuğunda Akli ve Duyusal Gerçekliğin Dönüşümü," Sabah Ülkesi, S: 52, Temmuz-2017, s.48-51.
Ödevler Sinema ve Din Eğitimi, Bilal Yorulmaz Hülya Altunya, "Eşikte Varoluş Ya Da İnsanın Hakikati Sorusu ", Sabah Ülkesi Dergisi, S. 57, Ekim 2018, s. 100-104, ISSN: 9772195 645007 57 . Hülya Altunya, Sanatsal Muhayyilenin Arabuluculuğunda Akli ve Duyusal Gerçekliğin Dönüşümü," Sabah Ülkesi, S: 52, Temmuz-2017, s.48-51.
Sınavlar article analysis: "Sezai Karakoç’ta Poetik Düşüncenin Mantığı", Üniversite Araştırmaları Dergisi, c.1, S. 2, Ekim 2018, s. 52-57. DOİ: 10.26701/uad.488266
Materyal Diğer mid exam and final exam
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)