Ders Adı İbadetler Fıkhı
Ders Kodu ILA-548
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 6.Yarıyıl
AKTS 2
Dersi Veren(ler) 1-Adnan KOŞUM 3-Ünal YERLİKAYA
Dersin Yardımcıları 7-Yıldız DEMİR 7-Ahmet Muhammet PEŞE 7-Serap Nurhan ÇAM
Dersin Öğrenme Çıktıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği İslâm?da ibadetlerin yeri ve önemi, İbadetlerle ilgili temel kavramlar ve temel hükümler, İbadetlerle ilgili temel konularda fıkıh mezhepleri arasındaki görüş ayrılıkları
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri
Dersin Amacı İbadetlerle ilgili konuları sahih kaynaklardan öğretip mezhepler arasında mukayese yapabilme yetisini kazandırmak.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 İbadetlerle İlgili Temel Kaynakları tanıtma, İbadetin Yeri ve Önemini gösterme
  Ön Hazırlık: Talip Türcan (ed.), İslam İbadet Esasları, Grafiker yayınları
2 İbadetlerle İlgili Temel Kavramların Tanımlanması
  Ön Hazırlık: Talip Türcan (ed.), İslam İbadet Esasları, Grafiker yayınları
3 Taharet
  Ön Hazırlık: Talip Türcan (ed.), İslam İbadet Esasları, Grafiker yayınları
4 Namaz vakitleri ve Namazın Kılınma Şekli
  Ön Hazırlık: Talip Türcan (ed.), İslam İbadet Esasları, Grafiker yayınları
5 Cemaat, Cuma ve Bayram Namazları
  Ön Hazırlık: Talip Türcan (ed.), İslam İbadet Esasları, Grafiker yayınları
6 Nafile Namazlar ve Sefer Konusu
  Ön Hazırlık: Talip Türcan (ed.), İslam İbadet Esasları, Grafiker yayınları
7 Cenaze Namazı ve Techiz Tekfin İşlemleri
  Ön Hazırlık: Talip Türcan (ed.), İslam İbadet Esasları, Grafiker yayınları
8 Vize
  Ön Hazırlık: Talip Türcan (ed.), İslam İbadet Esasları, Grafiker yayınları
9 Orucun hükmü ve çeşitleri
  Ön Hazırlık: Talip Türcan (ed.), İslam İbadet Esasları, Grafiker yayınları
10 Orucu bozan ve bozmayan durumlar
  Ön Hazırlık: Talip Türcan (ed.), İslam İbadet Esasları, Grafiker yayınları
11 Kaza ve keffaret oruçları ile ilgili hükümler
  Ön Hazırlık: Talip Türcan (ed.), İslam İbadet Esasları, Grafiker yayınları
12 Zekatın hükmü ve zekata tabi mallar
  Ön Hazırlık: Talip Türcan (ed.), İslam İbadet Esasları, Grafiker yayınları
13 Zekat verilen yerler
  Ön Hazırlık: Talip Türcan (ed.), İslam İbadet Esasları, Grafiker yayınları
14 Fıtır sadakası
  Ön Hazırlık: Talip Türcan (ed.), İslam İbadet Esasları, Grafiker yayınları
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Toplumun din hizmeti ve din eğitimi ihtiyacına cevap verebilecek bilgi ve becerileri kazanır. 3
2 İslam dinini temel kaynaklarından araştırabilecek düzeyde Arapça bilgisine sahip olur. 4
3 Alanındaki bilimsel araştırmaları takip edip kullanabilecek ve meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dil (Batı dili) bilgisine sahip olur. 5
4 Din-birey-toplum ilişkilerini doğru bir şekilde anlama ve anlamlandırma yeteneği kazanır. 4
5 Toplumun dinî sosyal hizmet, dinî danışmanlık ve rehberlik ihtiyacına yönelik farkındalık, mesleki bilgi ve beceri sahibi olur. 5
6 Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme ihtiyaçlarını belirleyebilme ve öğrenme süreçlerini programlama ve yönlendirebilme bilgi ve becerisine sahip olur. 5
7 Teoloji ve din bilimleri alanındaki kavramları, düşünceleri, problemleri tanımlayabilme, bilimsel yöntemlerle araştırabilme, verileri sınıflandırma, değerlendirme, yorumlama ve analiz ederek bilimsel sonuçlara ulaşabilme becerisine sahip olur. 5
8 Aktüel dinî meselelere günümüz insanını tatmin edecek düzeyde çözüm üretebilecek bilgi ve becerilere sahip olur. 5
9 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olur. 5
10 Çeşitli boyutlarıyla din olgusu ve dinî hayata ilişkin konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; bilgi birikimini ve sorunların çözümüne ilişkin önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme yetisi kazanır. 5
11 Toplumumuzdaki mezhebî ve dinî farklılıklar karşısında birleştirici, uzlaştırıcı ve hoşgörü temelli bir tutuma sahip olur. 5
12 Günümüz dünyasında yaşanmakta olan dinler ve inanç sistemleri hakkında yeterli bilgi donanımına sahip olur. 4
13 İslam kültür ve medeniyeti hakkında diğer kültür ve medeniyetlerle mukayese edebilecek düzeyde bilgi birikimine sahip olur. 5
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 2 2
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 2 2
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 74    
Dersin Akts Kredisi 2    
Ders Notu Talip Türcan (ed.), İslam İbadet Esasları, Grafiker yayınları
Diğer Kaynaklar Talip Türcan (ed.), İslam İbadet Esasları, Grafiker yayınları
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)