Ders Adı Davranış Bilimlerine Giriş
Ders Kodu ILA-549
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 5.Yarıyıl
AKTS 2
Dersi Veren(ler) Prof. Dr. Hüseyin Certel
Dersin Yardımcıları YOK
Dersin Öğrenme Çıktıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
yok -
Dersin İçeriği Davranışın psikolojik ve sosyolojik temelleri
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri
Dersin Amacı Öğrencileri, İnsan davranışlarını psikoloji ve sosyoloji başta olmak üzere farklı sosyal bilimlerin bakış açısıyla anlama, anlamlandırma, analiz etme ve yorumlama becerileri kazandırılarak mesleğe hazırlamak.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Davranışın sosyolojik temelleri: Sosyolojiye giriş, sosyolojinin diğer sosyal bilimlerle ilişkisi
  Ön Hazırlık: Öğrenciler muhtelif kaynaklar ve ders kitabından konuyu okuyarak derse gelir.
2 Sosyolojinin öncüleri, sosyolojide kuramsal yaklaşımlar
  Ön Hazırlık: Öğrenciler muhtelif kaynaklar ve ders kitabından konuyu okuyarak derse gelir.
3 Sosyal yapı ve sosyal ilişkiler, sosyal gruplar, davranış düzlemi
  Ön Hazırlık: Öğrenciler muhtelif kaynaklar ve ders kitabından konuyu okuyarak derse gelir.
4 önyargı ve ayrımcılık
  Ön Hazırlık: Öğrenciler muhtelif kaynaklar ve ders kitabından konuyu okuyarak derse gelir.
5 Etkileyici iletişim İletişim Kavramı,İletişim Tanımı, İletişim Süreci,İletişimin Temel Özellikleri,İletişimin Temel Fonksiyonları, Etkin İletişim Süreci,İletişimin Unsurları,İletişimin Engelleri,İletişimi Geliştirme Yöntemleri, Etkileyici İletişim Becerileri
  Ön Hazırlık: Öğrenciler muhtelif kaynaklar ve ders kitabından konuyu okuyarak derse gelir.
6 Olumlu sosyal davranış, yardım etme davranışı, özgeci davranış
  Ön Hazırlık: Öğrenciler muhtelif kaynaklar ve ders kitabından konuyu okuyarak derse gelir.
7 Sosyal sorumluluk davranışı
  Ön Hazırlık: Öğrenciler muhtelif kaynaklar ve ders kitabından konuyu okuyarak derse gelir.
8 Davranışın psikolojik temelleri: Psikolojiye giriş, psikoloji yaklaşımları, psikolojide uzmanlık alanları, psikolojinin diğer bilimlerle ilişkisi
  Ön Hazırlık: Öğrenciler muhtelif kaynaklar ve ders kitabından konuyu okuyarak derse gelir.
9 Benlik ve davranış: Benliğin tanımı, oluşum ve gelişim süreci, işlevleri, bileşenleri, benlik kuramları, benliğin alt öğeleri,
  Ön Hazırlık: Öğrenciler muhtelif kaynaklar ve ders kitabından konuyu okuyarak derse gelir.
10 Zeka ve ölçülmesi, zeka kuramları, zekayla ilgili kavramlar
  Ön Hazırlık: Öğrenciler muhtelif kaynaklar ve ders kitabından konuyu okuyarak derse gelir.
11 Öğrenme kuramları ve davranış analizi
  Ön Hazırlık: Öğrenciler muhtelif kaynaklar ve ders kitabından konuyu okuyarak derse gelir.
12 Tutumlar ve tutum değişimi, tutum değişim kuramları,
  Ön Hazırlık: Öğrenciler muhtelif kaynaklar ve ders kitabından konuyu okuyarak derse gelir.
13 İkna psikolojisi: İknanın unsurları,iknayı etkileyen unsurlar, temel ikna teknikleri
  Ön Hazırlık: Öğrenciler muhtelif kaynaklar ve ders kitabından konuyu okuyarak derse gelir.
14 Uyum sorunları ve savunma mekanizmaları
  Ön Hazırlık: Öğrenciler muhtelif kaynaklar ve ders kitabından konuyu okuyarak derse gelir.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Toplumun din hizmeti ve din eğitimi ihtiyacına cevap verebilecek bilgi ve becerileri kazanır. 5
2 İslam dinini temel kaynaklarından araştırabilecek düzeyde Arapça bilgisine sahip olur. 2
3 Alanındaki bilimsel araştırmaları takip edip kullanabilecek ve meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dil (Batı dili) bilgisine sahip olur. 3
4 Din-birey-toplum ilişkilerini doğru bir şekilde anlama ve anlamlandırma yeteneği kazanır. 5
5 Toplumun dinî sosyal hizmet, dinî danışmanlık ve rehberlik ihtiyacına yönelik farkındalık, mesleki bilgi ve beceri sahibi olur. 5
6 Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme ihtiyaçlarını belirleyebilme ve öğrenme süreçlerini programlama ve yönlendirebilme bilgi ve becerisine sahip olur. 4
7 Teoloji ve din bilimleri alanındaki kavramları, düşünceleri, problemleri tanımlayabilme, bilimsel yöntemlerle araştırabilme, verileri sınıflandırma, değerlendirme, yorumlama ve analiz ederek bilimsel sonuçlara ulaşabilme becerisine sahip olur. 4
8 Aktüel dinî meselelere günümüz insanını tatmin edecek düzeyde çözüm üretebilecek bilgi ve becerilere sahip olur. 4
9 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olur. 3
10 Çeşitli boyutlarıyla din olgusu ve dinî hayata ilişkin konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; bilgi birikimini ve sorunların çözümüne ilişkin önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme yetisi kazanır. 4
11 Toplumumuzdaki mezhebî ve dinî farklılıklar karşısında birleştirici, uzlaştırıcı ve hoşgörü temelli bir tutuma sahip olur. 5
12 Günümüz dünyasında yaşanmakta olan dinler ve inanç sistemleri hakkında yeterli bilgi donanımına sahip olur. 2
13 İslam kültür ve medeniyeti hakkında diğer kültür ve medeniyetlerle mukayese edebilecek düzeyde bilgi birikimine sahip olur. 2
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 2 2
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 2 2
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 74    
Dersin Akts Kredisi 2    
Ders Notu Mustafa Büte, Davranış Bilimleri, İst. Üniv. Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Ders Kitabı
Diğer Kaynaklar Mustafa Büte, Davranış Bilimleri, İst. Üniv. Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Ders Kitabı
Materyal
Dökümanlar Mustafa Büte, Davranış Bilimleri, İst. Üniv. Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Ders Kitabı
Ödevler
Sınavlar Dönem içinde bir vize, dönem sonunda bir final sınavı yapılır.
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)