Ders Adı Dinlerde Misyonerlik Faaliyetleri
Ders Kodu ILA-551
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 5.Yarıyıl
AKTS 2
Dersi Veren(ler) Prof.Dr. Nasuh GÜNAY, Dr. Öğr. Üyesi Halit Ahmet ÇİFTÇİ
Dersin Yardımcıları Dr. Öğr. Üyesi Azize UYGUN, Dr. Öğr. Üyesi Halit Ahmet ÇİFTÇİ
Dersin Öğrenme Çıktıları Misyon ile ilgili temel kavramlar Farklı Dinlerin misyonun çalışmalarının analizi Misyon çalışmalarının genel özelliklerinin analizi Dinlerde Misyonun önemi ve değerini analiz etme Dinlerin Misyon metot ve stratejileri bunların teorik ve uygulama alanlarının tahlili
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
- -
Dersin İçeriği Misyonla ilgili temel kavramlar, Çeşitli dinlerde misyon çalışmaları, dogu dinlerinde misyon, Hıristiyan misyonerliğinin tarihi, metotları, günümüzde misyon, İslam dininde tebliğ çalışmaları.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Dinlerde Misyonun önemi ve değerini analiz etme Dinlerin Misyon metot ve stratejileri bunların teorik ve uygulama alanlarının tahlili
Dersin Amacı Dinlerin misyon çalışmalarını kavrama bilgisi becerisini kazanma
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Misyon, tebliğ, irşat kavramlarının tahlili, aralarındaki benzerlikler ve farklılıkları
  Ön Hazırlık: Nasuh Günay, Türkiye'de Yeni Çağ İnançları, Manas Yayınevi, Isparta 2011.
2 Misyon çalışmalarının dinler açısından önemi
  Ön Hazırlık: Nasuh Günay, Türkiye'de Yeni Çağ İnançları, Manas Yayınevi, Isparta 2011.
3 Doğu Dinlerinde Misyon çalışmaları: Hint menşeli Dini Gruplar
  Ön Hazırlık: Nasuh Günay, Türkiye'de Yeni Çağ İnançları, Manas Yayınevi, Isparta 2011.
4 Hint menşeli Dini Gruplar
  Ön Hazırlık: Nasuh Günay, Türkiye'de Yeni Çağ İnançları, Manas Yayınevi, Isparta 2011.
5 Budist Menşeli Dini grupların Misyon Çalışmaları
  Ön Hazırlık: Nasuh Günay, Türkiye'de Yeni Çağ İnançları, Manas Yayınevi, Isparta 2011.
6 Budist Menşeli Dini grupların Misyon Çalışmaları
  Ön Hazırlık: Nasuh Günay, Türkiye'de Yeni Çağ İnançları, Manas Yayınevi, Isparta 2011.
7 Ruhçu ve Uzaycı Dini Grupların Misyon Çalışmaları
  Ön Hazırlık: Nasuh Günay, Türkiye'de Yeni Çağ İnançları, Manas Yayınevi, Isparta 2011.
8 İlahi kaynaklı dinlerde misyon çalışmaları: Yahudilikte
9 İslam dininde tebliğ
  Ön Hazırlık: Nasuh Günay, Türkiye'de Yeni Çağ İnançları, Manas Yayınevi, Isparta 2011.
10 Hıristiyanlıkta misyon çalışmaları:Tarihsel ve teolojik alt yapısı
  Ön Hazırlık: Nasuh Günay, Türkiye'de Yeni Çağ İnançları, Manas Yayınevi, Isparta 2011.
11 Hıristiyan misyonerliğinin temel özellikleri
  Ön Hazırlık: Nasuh Günay, Türkiye'de Yeni Çağ İnançları, Manas Yayınevi, Isparta 2011.
12 Hıristiyan misyonerliğinin metotları ve Çalışma alanları
  Ön Hazırlık: Nasuh Günay, Türkiye'de Yeni Çağ İnançları, Manas Yayınevi, Isparta 2011.
13 Bağımsız dini Grupların Misyon Çalışmaları
  Ön Hazırlık: Nasuh Günay, Türkiye'de Yeni Çağ İnançları, Manas Yayınevi, Isparta 2011.
14 Genel Değerlendirme
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Toplumun din hizmeti ve din eğitimi ihtiyacına cevap verebilecek bilgi ve becerileri kazanır. 4
2 İslam dinini temel kaynaklarından araştırabilecek düzeyde Arapça bilgisine sahip olur. 3
3 Alanındaki bilimsel araştırmaları takip edip kullanabilecek ve meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dil (Batı dili) bilgisine sahip olur. 5
4 Din-birey-toplum ilişkilerini doğru bir şekilde anlama ve anlamlandırma yeteneği kazanır. 4
5 Toplumun dinî sosyal hizmet, dinî danışmanlık ve rehberlik ihtiyacına yönelik farkındalık, mesleki bilgi ve beceri sahibi olur. 5
6 Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme ihtiyaçlarını belirleyebilme ve öğrenme süreçlerini programlama ve yönlendirebilme bilgi ve becerisine sahip olur. 5
7 Teoloji ve din bilimleri alanındaki kavramları, düşünceleri, problemleri tanımlayabilme, bilimsel yöntemlerle araştırabilme, verileri sınıflandırma, değerlendirme, yorumlama ve analiz ederek bilimsel sonuçlara ulaşabilme becerisine sahip olur. 5
8 Aktüel dinî meselelere günümüz insanını tatmin edecek düzeyde çözüm üretebilecek bilgi ve becerilere sahip olur. 5
9 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olur. 5
10 Çeşitli boyutlarıyla din olgusu ve dinî hayata ilişkin konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; bilgi birikimini ve sorunların çözümüne ilişkin önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme yetisi kazanır. 5
11 Toplumumuzdaki mezhebî ve dinî farklılıklar karşısında birleştirici, uzlaştırıcı ve hoşgörü temelli bir tutuma sahip olur. 4
12 Günümüz dünyasında yaşanmakta olan dinler ve inanç sistemleri hakkında yeterli bilgi donanımına sahip olur. 5
13 İslam kültür ve medeniyeti hakkında diğer kültür ve medeniyetlerle mukayese edebilecek düzeyde bilgi birikimine sahip olur. 5
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 76    
Dersin Akts Kredisi 2    
Ders Notu Nasuh GÜNAY, Günümüz Türkiye’sinde Misyonerlik Faaliyetleri, Isparta 2006
Diğer Kaynaklar Nasuh GÜNAY, Günümüz Türkiye’sinde Misyonerlik Faaliyetleri, Isparta 2006
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)