Ders Adı İslam'da Siyaset Felsefesi
Ders Kodu ILA-555
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 5.Yarıyıl
AKTS 2
Dersi Veren(ler) Doç. Dr. Hatice TOKSÖZ
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları ....................
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Bu ders, İslam felsefesinde siyaset ile ilgili görüşler ortaya koyan Fârâbî, İbn Sînâ, İbn Miskeveyh ve İbn Haldun'un düşüncesini içerir.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri ....................
Dersin Amacı Bu dersin amacı İslam felsefesinde siyaset ile ilgili ortaya konulan düşünceleri incelemektir.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 İslam felsefesinde pratik felsefe ve siyaset
  Ön Hazırlık: Özlem Bağdatlı,İslam Siyaset Düşüncesinin Kavramsal Temelleri, Dergah Yayınları, İstanbul 2018.
2 İslam felsefesinde pratik felsefe ve siyaset
  Ön Hazırlık: Özlem Bağdatlı,İslam Siyaset Düşüncesinin Kavramsal Temelleri, Dergah Yayınları, İstanbul 2018.
3 Fârâbî'nin siyaset anlayışı ve devlet çeşitleri
  Ön Hazırlık: Fârâbî, İdeal Devlet, çev. Yaşar Aydınlı, Litera Yayıncılık, İstanbul 2018.
4 Fârâbî'nin siyaset anlayışı ve devlet çeşitleri
  Ön Hazırlık: Fârâbî, İdeal Devlet, çev. Yaşar Aydınlı, Litera Yayıncılık, İstanbul 2018.
5 Fârâbî'nin siyaset anlayışı ve devlet başkanının özellikleri
  Ön Hazırlık: Fârâbî, İdeal Devlet, çev. Yaşar Aydınlı, Litera Yayıncılık, İstanbul 2018.
6 İbn Sînâ'nın siyaset anlayışı ve yasa koyucu
  Ön Hazırlık: İbn Sînâ, Metafizik, çev. Ekrem Demirli-Ömer Türker, Litera Yayıncılık, İstanbul 2013.
7 İbn Sînâ'nın siyaset anlayışı ve yasa koyucu
  Ön Hazırlık: İbn Sînâ, Metafizik, çev. Ekrem Demirli-Ömer Türker, Litera Yayıncılık, İstanbul 2013.
8 Ara Sınav Sınav
9 İbn Miskeveyh'in siyaset anlayışı
  Ön Hazırlık: İbn Miskeveyh, Tehzibü'l-ahlâk (Ahlak Eğitimi), çev. Abdülkadir Şener, Büyüyenay, Ankara 2017.
10 İbn Miskeveyh 'in siyaset anlayışında devlet ahlakı
  Ön Hazırlık: İbn Miskeveyh, Tehzibü'l-ahlâk (Ahlak Eğitimi), çev. Abdülkadir Şener, Büyüyenay, Ankara 2017.
11 İbn Miskeveyh'in siyaset anlayışında adalet fikri
  Ön Hazırlık: İbn Miskeveyh, Tehzibü'l-ahlâk (Ahlak Eğitimi), çev. Abdülkadir Şener, Büyüyenay, Ankara 2017.
12 İbn Haldun'un siyaset anlayışı
  Ön Hazırlık: İbn Haldun, Mukaddime, çev. Süleyman Uludağ, Dergah Yayınları, İstanbul 2020.
13 İbn Haldun'un siyaset anlayışında devlet çeşitleri
  Ön Hazırlık: İbn Haldun, Mukaddime, çev. Süleyman Uludağ, Dergah Yayınları, İstanbul 2020.
14 İbn Haldun'un siyaset anlayışında asabiyet fikri
  Ön Hazırlık: İbn Haldun, Mukaddime, çev. Süleyman Uludağ, Dergah Yayınları, İstanbul 2020.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Toplumun din hizmeti ve din eğitimi ihtiyacına cevap verebilecek bilgi ve becerileri kazanır. 5
2 İslam dinini temel kaynaklarından araştırabilecek düzeyde Arapça bilgisine sahip olur. 4
3 Alanındaki bilimsel araştırmaları takip edip kullanabilecek ve meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dil (Batı dili) bilgisine sahip olur. 5
4 Din-birey-toplum ilişkilerini doğru bir şekilde anlama ve anlamlandırma yeteneği kazanır. 4
5 Toplumun dinî sosyal hizmet, dinî danışmanlık ve rehberlik ihtiyacına yönelik farkındalık, mesleki bilgi ve beceri sahibi olur. 5
6 Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme ihtiyaçlarını belirleyebilme ve öğrenme süreçlerini programlama ve yönlendirebilme bilgi ve becerisine sahip olur. 4
7 Teoloji ve din bilimleri alanındaki kavramları, düşünceleri, problemleri tanımlayabilme, bilimsel yöntemlerle araştırabilme, verileri sınıflandırma, değerlendirme, yorumlama ve analiz ederek bilimsel sonuçlara ulaşabilme becerisine sahip olur. 4
8 Aktüel dinî meselelere günümüz insanını tatmin edecek düzeyde çözüm üretebilecek bilgi ve becerilere sahip olur. 5
9 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olur. 4
10 Çeşitli boyutlarıyla din olgusu ve dinî hayata ilişkin konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; bilgi birikimini ve sorunların çözümüne ilişkin önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme yetisi kazanır. 5
11 Toplumumuzdaki mezhebî ve dinî farklılıklar karşısında birleştirici, uzlaştırıcı ve hoşgörü temelli bir tutuma sahip olur. 5
12 Günümüz dünyasında yaşanmakta olan dinler ve inanç sistemleri hakkında yeterli bilgi donanımına sahip olur. 5
13 İslam kültür ve medeniyeti hakkında diğer kültür ve medeniyetlerle mukayese edebilecek düzeyde bilgi birikimine sahip olur. 5
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 2 2
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 2 2
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 60    
Dersin Akts Kredisi 2    
Ders Notu İbn Haldun, Mukaddime, çev. Süleyman Uludağ, Dergah Yayınları, İstanbul 2020. İbn Miskeveyh, Tehzibü'l-ahlâk (Ahlak Eğitimi), çev. Abdülkadir Şener, Büyüyenay, Ankara 2017. Özlem Bağdatlı,İslam Siyaset Düşüncesinin Kavramsal Temelleri, Dergah Yayınları, İstanbul 2018.
Diğer Kaynaklar İbn Haldun, Mukaddime, çev. Süleyman Uludağ, Dergah Yayınları, İstanbul 2020. İbn Miskeveyh, Tehzibü'l-ahlâk (Ahlak Eğitimi), çev. Abdülkadir Şener, Büyüyenay, Ankara 2017. Özlem Bağdatlı,İslam Siyaset Düşüncesinin Kavramsal Temelleri, Dergah Yayınları, İstanbul 2018.
Materyal
Dökümanlar İbn Haldun, Mukaddime, çev. Süleyman Uludağ, Dergah Yayınları, İstanbul 2020. İbn Miskeveyh, Tehzibü'l-ahlâk (Ahlak Eğitimi), çev. Abdülkadir Şener, Büyüyenay, Ankara 2017. Özlem Bağdatlı,İslam Siyaset Düşüncesinin Kavramsal Temelleri, Dergah Yayınları, İstanbul 2018.
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer İbn Haldun, Mukaddime, çev. Süleyman Uludağ, Dergah Yayınları, İstanbul 2020. İbn Miskeveyh, Tehzibü'l-ahlâk (Ahlak Eğitimi), çev. Abdülkadir Şener, Büyüyenay, Ankara 2017. Özlem Bağdatlı,İslam Siyaset Düşüncesinin Kavramsal Temelleri, Dergah Yayınları, İstanbul 2018.
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)