Ders Adı Din Hizmetleri Mesleğine Giriş
Ders Kodu ILA-557
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 5.Yarıyıl
AKTS 2
Dersi Veren(ler) Prof.Dr. Saadettin ÖZDEMİR
Dersin Yardımcıları -
Dersin Öğrenme Çıktıları Din Hizmetleri ve hizmet alanları ile ilgili temel kavramları öğrenir. Dini hizmet ve alanlarını tanır. Din hizmetlerinin bireysel ve toplumsal gereklilik ve kazanımları hakkında bilgi edinir. Din hizmetleri anlayış ve uygulamaları ile ilgili süreç hakkında bilgilenir. Dini kurumların yapısal ve fonksiyonel özellikleri hakkında bilgilenir. Din görevlilerini özellik ve yeterlikleri hakkında bilgi edinir.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
- -
Dersin İçeriği Temel kavramların açıklanması. Din Hizmetlerinin toplumsal hayattaki yeri ve önemi. Din Hizmetlerinin bireysel ve toplumsal gerekliliği ve kazanımları. Dini hizmet alanları ve vasıtaları. Din Hizmetlerinin tarihi gelişimi. Cumhuriyet dönemi din hizmeti anlayış ve uygulamaları. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın teşkilat yapısı ve fonksiyonları. Diyanet İşleri Başkanlığı Merkez, Taşra ve Yurtdışı hizmet alanları. Din görevlilerinin genel ve özel yeterlikleri. Din Hizmetleri Mevzuatı.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Dersin program öğrenim çıktılarıyla ilişkisi konusunda belirlenen katkı düzeyinin gerçekleştirilmesi.
Dersin Amacı Din Hizmetleri Mesleği hakkında teorik bilgi kazandırmak. Dini Hizmet alan ve vasıtalarını tanıtmak. Dini hizmet kurumlarını yapısal ve fonksiyonel olarak tanıtmak. Din görevlilerinin özellik ve yeterlikleri hakkında bilgi kazandırmak.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Temel kavramların açıklanması
  Ön Hazırlık: TOSUN,C., Din Hizmetlerinde İletişim ve Halkla İlişkiler, Anadolu Üniversitesi yay., Eskişehir,2002
2 Din hizmetlerinin toplumsal hayattaki yeri ve önemi
  Ön Hazırlık: TOSUN,C., Din Hizmetlerinde İletişim ve Halkla İlişkiler, Anadolu Üniversitesi yay., Eskişehir, 2002
3 Din hizmetlerinin bireysel ve toplumsal gerekliliği ve kazanımları
  Ön Hazırlık: TOSUN,C., Din Hizmetlerinde İletişim ve Halkla İlişkiler, Anadolu Üniversitesi yay., Esişehir, 20
4 Dini hizmet alanları ve vasıtaları
  Ön Hazırlık: Kuruluşundan Günümüze Diyanet İşleri Başkanlığı, Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara, 1999.
5 Din hizmetlerinin tarihsel gelişimi
  Ön Hazırlık: BUYRUKÇU, Ramazan, Din Görevlisinin Mesleğini Temsil Gücü, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara, 1995.
6 Osmanlı dönemi din hizmeti anlayış ve uygulamaları
  Ön Hazırlık: BUYRUKÇU, Ramazan, Din Görevlisinin Mesleğini Temsil Gücü, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara, 1995.
7 Vize sınavının yapılması
  Ön Hazırlık: BUYRUKÇU, Ramazan, Din Görevlisinin Mesleğini Temsil Gücü, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara, 1995.
8 Cumhuriyet dönemi din hizmeti anlayış ve uygulamaları
  Ön Hazırlık: Komisyon, Kuruluşundan Günümüze Diyanet İşleri Başkanlığı, Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara, 1999.
9 Diyanet İşleri Başkanlığı'nın teşkilat yapısı ve fonksiyonları
  Ön Hazırlık: Komisyon, Kuruluşundan Günümüze Diyanet İşleri Başkanlığı, Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara, 1999.
10 Diyanet İşleri Başkanlığı Merkez, Taşra ve Yurtdışı hizmet alanları
  Ön Hazırlık: Komisyon, Kuruluşundan Günümüze Diyanet İşleri Başkanlığı, Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara, 1999.
11 Din görevlilerinin genel ve özel yeterlikleri
  Ön Hazırlık: BUYRUKÇU, Ramazan, Din Görevlisinin Mesleğini Temsil Gücü, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara, 1995.
12 Din Görevlilerinin yeterliklerinin tartışılması
  Ön Hazırlık: 1., 2. ve 3. Din Şurası, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara, 1993
13 Din hizmetleri mevzuatı
  Ön Hazırlık: Komisyon, Kuruluşundan Günümüze Diyanet İşleri Başkanlığı, Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara, 1999.
14 Din hizmetleri mevzuatı
  Ön Hazırlık: Komisyon, Kuruluşundan Günümüze Diyanet İşleri Başkanlığı, Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara, 1999.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Toplumun din hizmeti ve din eğitimi ihtiyacına cevap verebilecek bilgi ve becerileri kazanır. 5
2 İslam dinini temel kaynaklarından araştırabilecek düzeyde Arapça bilgisine sahip olur. 2
3 Alanındaki bilimsel araştırmaları takip edip kullanabilecek ve meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dil (Batı dili) bilgisine sahip olur. 4
4 Din-birey-toplum ilişkilerini doğru bir şekilde anlama ve anlamlandırma yeteneği kazanır. 3
5 Toplumun dinî sosyal hizmet, dinî danışmanlık ve rehberlik ihtiyacına yönelik farkındalık, mesleki bilgi ve beceri sahibi olur. 5
6 Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme ihtiyaçlarını belirleyebilme ve öğrenme süreçlerini programlama ve yönlendirebilme bilgi ve becerisine sahip olur. 5
7 Teoloji ve din bilimleri alanındaki kavramları, düşünceleri, problemleri tanımlayabilme, bilimsel yöntemlerle araştırabilme, verileri sınıflandırma, değerlendirme, yorumlama ve analiz ederek bilimsel sonuçlara ulaşabilme becerisine sahip olur. 4
8 Aktüel dinî meselelere günümüz insanını tatmin edecek düzeyde çözüm üretebilecek bilgi ve becerilere sahip olur. 4
9 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olur. 5
10 Çeşitli boyutlarıyla din olgusu ve dinî hayata ilişkin konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; bilgi birikimini ve sorunların çözümüne ilişkin önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme yetisi kazanır. 5
11 Toplumumuzdaki mezhebî ve dinî farklılıklar karşısında birleştirici, uzlaştırıcı ve hoşgörü temelli bir tutuma sahip olur. 5
12 Günümüz dünyasında yaşanmakta olan dinler ve inanç sistemleri hakkında yeterli bilgi donanımına sahip olur. 4
13 İslam kültür ve medeniyeti hakkında diğer kültür ve medeniyetlerle mukayese edebilecek düzeyde bilgi birikimine sahip olur. 4
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 1 14
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 8 8
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 60    
Dersin Akts Kredisi 2    
Ders Notu Komisyon, Kuruluşundan Günümüze Diyanet İşleri Başkanlığı, Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara, 1999. TOSUN,C., Din Hizmetlerinde İletişim ve Halkla İlişkiler, Anadolu Üniversitesi yay., Eskişehir,2002
Diğer Kaynaklar Komisyon, Kuruluşundan Günümüze Diyanet İşleri Başkanlığı, Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara, 1999. TOSUN,C., Din Hizmetlerinde İletişim ve Halkla İlişkiler, Anadolu Üniversitesi yay., Eskişehir,2002
Materyal
Dökümanlar Komisyon, Kuruluşundan Günümüze Diyanet İşleri Başkanlığı, Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara, 1999. TOSUN,C., Din Hizmetlerinde İletişim ve Halkla İlişkiler, Anadolu Üniversitesi yay., Eskişehir,2002
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)