Ders Adı Peygamberler Tarihi
Ders Kodu ILA-558
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 6.Yarıyıl
AKTS 2
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Peygamberler tarihinin kaynakları, İslam öncesi dönemde sosyal, dini ve toplumsal yapı ve peygamberlerin tebliğleri hakkında bilgi sahibi olma.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Semavî Kitaplara göre ilk insanın yaratılışı, dünyaya inişi, yeryüzünde ilk yerleşim, ilk insan-ilk peygamber, Adem ve insanların yeryüzüne yayılışı ve Kur'ân´da adı geçen diğer peygamberlerin kısaca hayatları.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Dersin program öğrenim çıktılarıyla ilişkisi konusunda belirlenen katkı düzeyinin gerçekleştirilmesi.
Dersin Amacı Peygamberler tarihinde konular hakkında analiz kabiliyeti kazandırmak
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Giriş, müfredatın ve kaynakların tanıtımı.
  Ön Hazırlık: İlgili kitapların tanıtılması
2 Adem´in yaratılışı, Cennet´ten yeryüzüne indirilişi ve insanların çoğalarak yeryüzüne dağılışı.
  Ön Hazırlık: M. Asım Köksal, Peygamberler Tarihi, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları vd.
3 İdris, Nuh ve Nuh Tufanı.
  Ön Hazırlık: M. Asım Köksal, Peygamberler Tarihi, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları vd.
4 Hud, Salih
  Ön Hazırlık: M. Asım Köksal, Peygamberler Tarihi, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları vd.
5 İbrahim
  Ön Hazırlık: M. Asım Köksal, Peygamberler Tarihi, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları vd.
6 İbrahim
  Ön Hazırlık: M. Asım Köksal, Peygamberler Tarihi, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları vd.
7 Lût, İsmâil, İshak
  Ön Hazırlık: M. Asım Köksal, Peygamberler Tarihi, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları vd.
8 Yarıyıl imtihanı
  Ön Hazırlık: Sınav hazırlığı
9 Yakup, Yusuf
  Ön Hazırlık: M. Asım Köksal, Peygamberler Tarihi, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları vd.
10 Yusuf, Eyyub
  Ön Hazırlık: M. Asım Köksal, Peygamberler Tarihi, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları vd.
11 Şuayb, Musa, Harun
  Ön Hazırlık: M. Asım Köksal, Peygamberler Tarihi, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları vd.
12 Musa, Harun
  Ön Hazırlık: M. Asım Köksal, Peygamberler Tarihi, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları vd.
13 Musa, Harun
  Ön Hazırlık: M. Asım Köksal, Peygamberler Tarihi, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları vd.
14 Davud, Süleyman
  Ön Hazırlık: M. Asım Köksal, Peygamberler Tarihi, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları vd.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Toplumun din hizmeti ve din eğitimi ihtiyacına cevap verebilecek bilgi ve becerileri kazanır. 4
2 İslam dinini temel kaynaklarından araştırabilecek düzeyde Arapça bilgisine sahip olur. 3
3 Alanındaki bilimsel araştırmaları takip edip kullanabilecek ve meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dil (Batı dili) bilgisine sahip olur. 3
4 Din-birey-toplum ilişkilerini doğru bir şekilde anlama ve anlamlandırma yeteneği kazanır. 4
5 Toplumun dinî sosyal hizmet, dinî danışmanlık ve rehberlik ihtiyacına yönelik farkındalık, mesleki bilgi ve beceri sahibi olur. 5
6 Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme ihtiyaçlarını belirleyebilme ve öğrenme süreçlerini programlama ve yönlendirebilme bilgi ve becerisine sahip olur. 4
7 Teoloji ve din bilimleri alanındaki kavramları, düşünceleri, problemleri tanımlayabilme, bilimsel yöntemlerle araştırabilme, verileri sınıflandırma, değerlendirme, yorumlama ve analiz ederek bilimsel sonuçlara ulaşabilme becerisine sahip olur. 5
8 Aktüel dinî meselelere günümüz insanını tatmin edecek düzeyde çözüm üretebilecek bilgi ve becerilere sahip olur. 4
9 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olur. 5
10 Çeşitli boyutlarıyla din olgusu ve dinî hayata ilişkin konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; bilgi birikimini ve sorunların çözümüne ilişkin önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme yetisi kazanır. 5
11 Toplumumuzdaki mezhebî ve dinî farklılıklar karşısında birleştirici, uzlaştırıcı ve hoşgörü temelli bir tutuma sahip olur. 5
12 Günümüz dünyasında yaşanmakta olan dinler ve inanç sistemleri hakkında yeterli bilgi donanımına sahip olur. 5
13 İslam kültür ve medeniyeti hakkında diğer kültür ve medeniyetlerle mukayese edebilecek düzeyde bilgi birikimine sahip olur. 5
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 2 2
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 2 2
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 74    
Dersin Akts Kredisi 2    
Ders Notu 1- M. Asım Köksal, Peygamberler Tarihi, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları 2-A. Lütfi Kazancı, Hz. Adem´den Hatemüll Enbiyaya 3-Hasan Yenibaş, Peygamberler Tarihi, Işık Yayınları 4-İsmail L. Çakan-N. Mehmed Solmaz, Peygamberler ve Tevhid Mücadelesi, Altınoluk Dergisi Hediyesi 5-İsmail Yiğit, Peygamberler Tarihi, Kayıhan Yayınları
Diğer Kaynaklar Ansiklopedi maddeleri
Materyal
Dökümanlar Harita ve Foğraflar
Ödevler
Sınavlar 1 yarıyıl ve 1 final sınavı
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)