Ders Adı Erken Dönem Kelam Tartışmaları
Ders Kodu ILA-559
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 5.Yarıyıl
AKTS 2
Dersi Veren(ler) Prof. Dr. Galip TÜRCAN Prof. Dr. Musa KOÇAR Prof. Dr. Hasan Tevfik MARULCU
Dersin Yardımcıları Arş. Gör. Emre KÖKSAL
Dersin Öğrenme Çıktıları ....................
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Sahabe dönemi itikadi tartışmalar, ilk dönem kelamında ortaya çıkan itikadi tartışmalar, erken dönem mezhepler arası ayrışmalar.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri ....................
Dersin Amacı Derskonuları hakkında bilgi vermek.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Bilginin İmkanı, Tanımı.
  Ön Hazırlık: Kelam/Şerafettin,Gölcük,SüleymanToprak
2 Bilginin Kaynakları ve Çeşitleri.
  Ön Hazırlık: Kelam/Şerafettin,Gölcük,SüleymanToprak
3 Delil ve Çeşitleri İman ve Mahiyeti
  Ön Hazırlık: Kelam/Şerafettin,Gölcük,SüleymanToprak
4 Haber ve Bilgi Değeri
  Ön Hazırlık: Kelam/Şerafettin,Gölcük,SüleymanToprak
5 Allah'ın Varlığı Delilleri.
  Ön Hazırlık: Kelam/Şerafettin,Gölcük,SüleymanToprak
6 Hudus Delili, İmkan Delili.
  Ön Hazırlık: Kelam/Şerafettin,Gölcük,SüleymanToprak
7 Düzen Delili ve Diğer Deliller.
  Ön Hazırlık: Kelam/Şerafettin,Gölcük,SüleymanToprak
8 Vize sınavı
  Ön Hazırlık: Kelam/Şerafettin,Gölcük,SüleymanToprak
9 Husun-Kubuh.
  Ön Hazırlık: Kelam/Şerafettin,Gölcük,SüleymanToprak
10 Salah-Aslah.
  Ön Hazırlık: Kelam/Şerafettin,Gölcük,SüleymanToprak
11 İnsanın Fiilleri.
  Ön Hazırlık: Kelam/Şerafettin,Gölcük,SüleymanToprak
12 İnsanın Fiilleri ve Kazâ-Kader.
  Ön Hazırlık: Kelam/Şerafettin,Gölcük,SüleymanToprak
13 Rızık, Ecel.
  Ön Hazırlık: Kelam/Şerafettin,Gölcük,SüleymanToprak
14 Genel Değerlendirme
  Ön Hazırlık: Kelam/Şerafettin,Gölcük,SüleymanToprak
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Toplumun din hizmeti ve din eğitimi ihtiyacına cevap verebilecek bilgi ve becerileri kazanır. 4
2 İslam dinini temel kaynaklarından araştırabilecek düzeyde Arapça bilgisine sahip olur. 4
3 Alanındaki bilimsel araştırmaları takip edip kullanabilecek ve meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dil (Batı dili) bilgisine sahip olur. 5
4 Din-birey-toplum ilişkilerini doğru bir şekilde anlama ve anlamlandırma yeteneği kazanır. 4
5 Toplumun dinî sosyal hizmet, dinî danışmanlık ve rehberlik ihtiyacına yönelik farkındalık, mesleki bilgi ve beceri sahibi olur. 4
6 Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme ihtiyaçlarını belirleyebilme ve öğrenme süreçlerini programlama ve yönlendirebilme bilgi ve becerisine sahip olur. 5
7 Teoloji ve din bilimleri alanındaki kavramları, düşünceleri, problemleri tanımlayabilme, bilimsel yöntemlerle araştırabilme, verileri sınıflandırma, değerlendirme, yorumlama ve analiz ederek bilimsel sonuçlara ulaşabilme becerisine sahip olur. 4
8 Aktüel dinî meselelere günümüz insanını tatmin edecek düzeyde çözüm üretebilecek bilgi ve becerilere sahip olur. 5
9 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olur. 4
10 Çeşitli boyutlarıyla din olgusu ve dinî hayata ilişkin konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; bilgi birikimini ve sorunların çözümüne ilişkin önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme yetisi kazanır. 5
11 Toplumumuzdaki mezhebî ve dinî farklılıklar karşısında birleştirici, uzlaştırıcı ve hoşgörü temelli bir tutuma sahip olur. 5
12 Günümüz dünyasında yaşanmakta olan dinler ve inanç sistemleri hakkında yeterli bilgi donanımına sahip olur. 5
13 İslam kültür ve medeniyeti hakkında diğer kültür ve medeniyetlerle mukayese edebilecek düzeyde bilgi birikimine sahip olur. 5
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 2 2
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 2 2
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 60    
Dersin Akts Kredisi 2    
Ders Notu Anahatlarıyla İslam Akaidi ve Kelam'a Giriş, Prof. Dr. Saim Kılavuz
Diğer Kaynaklar Anahatlarıyla İslam Akaidi ve Kelam'a Giriş, Prof. Dr. Saim Kılavuz
Materyal
Dökümanlar Anahatlarıyla İslam Akaidi ve Kelam'a Giriş, Prof. Dr. Saim Kılavuz
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)