Ders Adı İslam Hukukuna Giriş
Ders Kodu ILA-561
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 5.Yarıyıl
AKTS 2
Dersi Veren(ler) Prof. Dr. Adnan Koşum, Doç. Dr. Ünal Yerlikaya, Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Muhammet Peşe, Dr. Öğr. Üyesi Ömer Faruk Atan
Dersin Yardımcıları Arş. Gör. Yıldız DEMİR Arş. Gör. Serap Nurhan ÇAM
Dersin Öğrenme Çıktıları ....................
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
yok -
Dersin İçeriği İslam hukukunun tanımlanması, özellikleri, fıkıh mezhepleri, temel kavramlar
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri ....................
Dersin Amacı İslam hukukunun özelliklerini ortaya koymak
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Hukukun Tanımı ve Hukukla İlgili Temel Kavramlar
  Ön Hazırlık: Fıkıh İlmine Giriş, Mehmet Erdoğan
2 İslam Hukukunun Tanımlanması
  Ön Hazırlık: Fıkıh İlmine Giriş, Mehmet Erdoğan
3 İslam Hukuku İle İlgili Temel Kavramların Tanımı ve Açıklanması
  Ön Hazırlık: Fıkıh İlmine Giriş, Mehmet Erdoğan
4 Fıkıh Mezhepleri
  Ön Hazırlık: Fıkıh İlmine Giriş, Mehmet Erdoğan
5 Fıkıh Literatürü ve Sistematiği
  Ön Hazırlık: Fıkıh İlmine Giriş, Mehmet Erdoğan
6 Fıkıh Tarihi
  Ön Hazırlık: Fıkıh İlmine Giriş, Mehmet Erdoğan
7 Fıkhın Özellikleri
  Ön Hazırlık: Fıkıh İlmine Giriş, Mehmet Erdoğan
8 vize sınavı
  Ön Hazırlık: Fıkıh İlmine Giriş, Mehmet Erdoğan
9 Fıkhın Kaynakları
  Ön Hazırlık: Fıkıh İlmine Giriş, Mehmet Erdoğan
10 Şer’î Hükümler
  Ön Hazırlık: Fıkıh İlmine Giriş, Mehmet Erdoğan
11 Hükümlerin Elde Edilmesi
  Ön Hazırlık: Fıkıh İlmine Giriş, Mehmet Erdoğan
12 İctihad, Fetva
  Ön Hazırlık: Fıkıh İlmine Giriş, Mehmet Erdoğan
13 Külli Kaideler
  Ön Hazırlık: Fıkıh İlmine Giriş, Mehmet Erdoğan
14 Külli Kaideler
  Ön Hazırlık: Fıkıh İlmine Giriş, Mehmet Erdoğan
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Toplumun din hizmeti ve din eğitimi ihtiyacına cevap verebilecek bilgi ve becerileri kazanır. 4
2 İslam dinini temel kaynaklarından araştırabilecek düzeyde Arapça bilgisine sahip olur. 5
3 Alanındaki bilimsel araştırmaları takip edip kullanabilecek ve meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dil (Batı dili) bilgisine sahip olur. 4
4 Din-birey-toplum ilişkilerini doğru bir şekilde anlama ve anlamlandırma yeteneği kazanır. 5
5 Toplumun dinî sosyal hizmet, dinî danışmanlık ve rehberlik ihtiyacına yönelik farkındalık, mesleki bilgi ve beceri sahibi olur. 4
6 Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme ihtiyaçlarını belirleyebilme ve öğrenme süreçlerini programlama ve yönlendirebilme bilgi ve becerisine sahip olur. 5
7 Teoloji ve din bilimleri alanındaki kavramları, düşünceleri, problemleri tanımlayabilme, bilimsel yöntemlerle araştırabilme, verileri sınıflandırma, değerlendirme, yorumlama ve analiz ederek bilimsel sonuçlara ulaşabilme becerisine sahip olur. 4
8 Aktüel dinî meselelere günümüz insanını tatmin edecek düzeyde çözüm üretebilecek bilgi ve becerilere sahip olur. 5
9 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olur. 5
10 Çeşitli boyutlarıyla din olgusu ve dinî hayata ilişkin konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; bilgi birikimini ve sorunların çözümüne ilişkin önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme yetisi kazanır. 4
11 Toplumumuzdaki mezhebî ve dinî farklılıklar karşısında birleştirici, uzlaştırıcı ve hoşgörü temelli bir tutuma sahip olur. 5
12 Günümüz dünyasında yaşanmakta olan dinler ve inanç sistemleri hakkında yeterli bilgi donanımına sahip olur. 4
13 İslam kültür ve medeniyeti hakkında diğer kültür ve medeniyetlerle mukayese edebilecek düzeyde bilgi birikimine sahip olur. 5
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 2 2
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 2 2
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 60    
Dersin Akts Kredisi 2    
Ders Notu 1. Ahmet Yaman-Halit Çalış, İslam Hukukuna Giriş, MÜİFVY, 20. Baskı, 2019. 2. Saffet Köse, İslam Hukukuna Giriş, Hikmetevi Yayınları, 2019. 3. Abdullah Kahraman, İslam Hukukuna Giriş, BİLAY Yayınları.
Diğer Kaynaklar 1. Ahmet Yaman-Halit Çalış, İslam Hukukuna Giriş, MÜİFVY, 20. Baskı, 2019. 2. Saffet Köse, İslam Hukukuna Giriş, Hikmetevi Yayınları, 2019. 3. Abdullah Kahraman, İslam Hukukuna Giriş, BİLAY Yayınları.
Materyal
Dökümanlar 1. Ahmet Yaman-Halit Çalış, İslam Hukukuna Giriş, MÜİFVY, 20. Baskı, 2019. 2. Saffet Köse, İslam Hukukuna Giriş, Hikmetevi Yayınları, 2019. 3. Abdullah Kahraman, İslam Hukukuna Giriş, BİLAY Yayınları.
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)