Ders Adı Kur'an'a Çağdaş Yaklaşımlar
Ders Kodu ILA-567
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 7.Yarıyıl
AKTS 2
Dersi Veren(ler) 1-Ali Galip GEzgin 2-İshak Özgel
Dersin Yardımcıları -
Dersin Öğrenme Çıktıları Kur?ân?ın çağdaş tefsir tarihi hakkında tarihi bilgi kazanır Çağdaş yöntemlerinin Kur?ân?a uygunluğunu sorgular.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
- -
Dersin İçeriği Çağdaş dönemde ortaya çıkan yorum yöntemlerinin tarihsel arka planlarını değerlendirmek, belli başlı temsilcileri ve yöntemlerini tanıtmak bu yöntemlere yöneltilen eleştirileri tahlil etmek ve hakkında bilgi vermek
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Dersin program öğrenim çıktılarıyla ilişkisi konusunda belirlenen katkı düzeyinin gerçekleştirilmesi.
Dersin Amacı Kur?ân?ı anlamada çağdaş dönemde ortaya çıkan yorum yöntemleri hakkında bilgi vermek ve Kur?an?a uygulama imkanını sorgulamak.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Çağdaş yönelişin tanımı ve sınırları
  Ön Hazırlık: J. J.; G. Jansen, Kur'ana Bilimsel, Filolojik, Pratik Yaklaşımlar, Ankara, 1993.
2 XX. Yüzyıl?da İslam Dünyasının Genel Bir Değerlendirmesi
  Ön Hazırlık: J. M. S. Baljon, Kur'an Yorumunda Çağdaş Yönelimler, Ankara, 1994.
3 Bilimsel tefsir tanımı ve ortaya çıkışı
  Ön Hazırlık: Dücane Cündioğlu, Tefsirde Helenizm, Bilgi ve Hikmet Dergisi, İstanbul, 1993, sayı 4, s. 166.
4 Bilimsel tefsirin gerekliliği ve delilleri
  Ön Hazırlık: Dücane Cündioğlu, Tefsirde Helenizm, Bilgi ve Hikmet Dergisi, İstanbul, 1993, sayı 4, s. 166.
5 Bilimsel Tefsiri Redddenler ve delilleri
  Ön Hazırlık: Dücane Cündioğlu, Tefsirde Helenizm, Bilgi ve Hikmet Dergisi, İstanbul, 1993, sayı 4, s. 166.
6 İçtimai tefsir tanımı ve ortaya çıkışı
  Ön Hazırlık: Atalay, Orhan, 20. Yüzyıl Tefsir Akımı - İçtimai Tefsir- İstanbul 2005
7 İçtimai tefsirin gerekçeleri ve genel prensipleri İçtimai tefsirin temsilcileri, eserleri ve örnekler
  Ön Hazırlık: Atalay, Orhan, 20. Yüzyıl Tefsir Akımı - İçtimai Tefsir- İstanbul 2005
8 Vize
9 Filolojik yöneliş, tanımı ve ortaya çıkışı
  Ön Hazırlık: Emin el-HÛLÎ, Kur?ân Tefsirinde Yeni Bir Metod, Çev: Mevlüt GÜNGÖR, Kur?ân Kitaplığı, İstanbul 1995
10 Filolojik yönelişin gerekçeleri ve genel prensipleri
  Ön Hazırlık: Emin el-HÛLÎ, Arap İslâm Kültüründe Yenilikçi Yaklaşımlar, Ankara 2006
11 Filolojik yönelişin temsilcileri , eserleri ve örnekler
  Ön Hazırlık: Emin el-HÛLÎ, Arap İslâm Kültüründe Yenilikçi Yaklaşımlar, Ankara 2006
12 Konulu tefsir tanımı ve prensipleri
  Ön Hazırlık: Emin el-HÛLÎ, Kur?ân Tefsirinde Yeni Bir Metod, Çev: Mevlüt GÜNGÖR, Kur?ân Kitaplığı, İstanbul 1995
13 Konulu tefsirin temsilcileri ve uygulamalar
14 Genel değerlendirme
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Toplumun din hizmeti ve din eğitimi ihtiyacına cevap verebilecek bilgi ve becerileri kazanır. 5
2 İslam dinini temel kaynaklarından araştırabilecek düzeyde Arapça bilgisine sahip olur. 3
3 Alanındaki bilimsel araştırmaları takip edip kullanabilecek ve meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dil (Batı dili) bilgisine sahip olur. 4
4 Din-birey-toplum ilişkilerini doğru bir şekilde anlama ve anlamlandırma yeteneği kazanır. 3
5 Toplumun dinî sosyal hizmet, dinî danışmanlık ve rehberlik ihtiyacına yönelik farkındalık, mesleki bilgi ve beceri sahibi olur. 5
6 Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme ihtiyaçlarını belirleyebilme ve öğrenme süreçlerini programlama ve yönlendirebilme bilgi ve becerisine sahip olur. 5
7 Teoloji ve din bilimleri alanındaki kavramları, düşünceleri, problemleri tanımlayabilme, bilimsel yöntemlerle araştırabilme, verileri sınıflandırma, değerlendirme, yorumlama ve analiz ederek bilimsel sonuçlara ulaşabilme becerisine sahip olur. 4
8 Aktüel dinî meselelere günümüz insanını tatmin edecek düzeyde çözüm üretebilecek bilgi ve becerilere sahip olur. 5
9 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olur. 4
10 Çeşitli boyutlarıyla din olgusu ve dinî hayata ilişkin konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; bilgi birikimini ve sorunların çözümüne ilişkin önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme yetisi kazanır. 5
11 Toplumumuzdaki mezhebî ve dinî farklılıklar karşısında birleştirici, uzlaştırıcı ve hoşgörü temelli bir tutuma sahip olur. 5
12 Günümüz dünyasında yaşanmakta olan dinler ve inanç sistemleri hakkında yeterli bilgi donanımına sahip olur. 4
13 İslam kültür ve medeniyeti hakkında diğer kültür ve medeniyetlerle mukayese edebilecek düzeyde bilgi birikimine sahip olur. 4
14 5
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 50
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 50
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 12 12
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 78    
Dersin Akts Kredisi 2    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar J. J.; G. Jansen, Kur'ana Bilimsel, Filolojik, Pratik Yaklaşımlar, Ankara, 1993. J. M. S. Baljon, Kur'an Yorumunda Çağdaş Yönelimler, Ankara, 1994.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)