Ders Adı Günümüz Kelam Problemleri
Ders Kodu ILA-570
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 8.Yarıyıl
AKTS 2
Dersi Veren(ler) 1-Abdülgaffar ASLAN 2-Musa KOÇAR 2-Galip TÜRCAN 3-H.Tevfik Marulcu
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Güncel inanç problemlerine dair yeterli düzeyde fikir sahibi olmak.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Dinin Kurumsal Niteliği. Antropolojik, Sosyolojik ve Psikolojik Yaklaşımlar, Falcılık, Medyumluk; Gelenek, Modernite ve İslam. Küreselleşme ve Din.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Dersin program öğrenim çıktılarıyla ilişkisi konusunda belirlenen katkı düzeyinin gerçekleştirilmesi.
Dersin Amacı Yaşadığımız çağda dinle ilgili olarak tartışma gündemini oluşturan problemler hakkında öğrencilerin bilgilendirilmesini sağlamak.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Dinin Kurumsal Niteliği.
  Ön Hazırlık: Gölcük, Şerafettin, Toprak, Süleyman, Kelam, Selçuk Üniversitesi Konya 1988. Adıvar, Adnan, Tarih Boyunca İlim Ve Din, Remzi Kitabevi Ankara 1944. Arslan, Arif, Reenkarnasyon Yeniden Doğuş, Nesil Basım Yayın, 1997, İstanbul.
2 Dine Antropolojik, Sosyolojik ve Psikolojik Yaklaşımlar.
  Ön Hazırlık: Gölcük, Şerafettin, Toprak, Süleyman, Kelam, Selçuk Üniversitesi Konya 1988. Adıvar, Adnan, Tarih Boyunca İlim Ve Din, Remzi Kitabevi Ankara 1944. Arslan, Arif, Reenkarnasyon Yeniden Doğuş, Nesil Basım Yayın, 1997, İstanbul.
3 Din Felsefe İlişkisi ve Ateizm.
  Ön Hazırlık: Gölcük, Şerafettin, Toprak, Süleyman, Kelam, Selçuk Üniversitesi Konya 1988. Adıvar, Adnan, Tarih Boyunca İlim Ve Din, Remzi Kitabevi Ankara 1944. Arslan, Arif, Reenkarnasyon Yeniden Doğuş, Nesil Basım Yayın, 1997, İstanbul.
4 Din, Ahlak ve Bilim İlişkisi.
  Ön Hazırlık: Gölcük, Şerafettin, Toprak, Süleyman, Kelam, Selçuk Üniversitesi Konya 1988. Adıvar, Adnan, Tarih Boyunca İlim Ve Din, Remzi Kitabevi Ankara 1944. Arslan, Arif, Reenkarnasyon Yeniden Doğuş, Nesil Basım Yayın, 1997, İstanbul.
5 Dinin Kadına Bakışı.
  Ön Hazırlık: Gölcük, Şerafettin, Toprak, Süleyman, Kelam, Selçuk Üniversitesi Konya 1988. Adıvar, Adnan, Tarih Boyunca İlim Ve Din, Remzi Kitabevi Ankara 1944. Arslan, Arif, Reenkarnasyon Yeniden Doğuş, Nesil Basım Yayın, 1997, İstanbul.
6 Reenkarnasyon.
  Ön Hazırlık: Gölcük, Şerafettin, Toprak, Süleyman, Kelam, Selçuk Üniversitesi Konya 1988. Adıvar, Adnan, Tarih Boyunca İlim Ve Din, Remzi Kitabevi Ankara 1944. Arslan, Arif, Reenkarnasyon Yeniden Doğuş, Nesil Basım Yayın, 1997, İstanbul.
7 Satanizm.
  Ön Hazırlık: Gölcük, Şerafettin, Toprak, Süleyman, Kelam, Selçuk Üniversitesi Konya 1988. Adıvar, Adnan, Tarih Boyunca İlim Ve Din, Remzi Kitabevi Ankara 1944. Arslan, Arif, Reenkarnasyon Yeniden Doğuş, Nesil Basım Yayın, 1997, İstanbul.
8 Vize Haftası.
9 Falcılık, Medyumluk.
  Ön Hazırlık: Gölcük, Şerafettin, Toprak, Süleyman, Kelam, Selçuk Üniversitesi Konya 1988. Adıvar, Adnan, Tarih Boyunca İlim Ve Din, Remzi Kitabevi Ankara 1944. Arslan, Arif, Reenkarnasyon Yeniden Doğuş, Nesil Basım Yayın, 1997, İstanbul.
10 Gelenek, Modernite ve İslam.
  Ön Hazırlık: Gölcük, Şerafettin, Toprak, Süleyman, Kelam, Selçuk Üniversitesi Konya 1988. Adıvar, Adnan, Tarih Boyunca İlim Ve Din, Remzi Kitabevi Ankara 1944. Arslan, Arif, Reenkarnasyon Yeniden Doğuş, Nesil Basım Yayın, 1997, İstanbul.
11 Küreselleşme ve Din.
  Ön Hazırlık: Gölcük, Şerafettin, Toprak, Süleyman, Kelam, Selçuk Üniversitesi Konya 1988. Adıvar, Adnan, Tarih Boyunca İlim Ve Din, Remzi Kitabevi Ankara 1944. Arslan, Arif, Reenkarnasyon Yeniden Doğuş, Nesil Basım Yayın, 1997, İstanbul.
12 Tecdid, Reform ve İslam.
  Ön Hazırlık: Gölcük, Şerafettin, Toprak, Süleyman, Kelam, Selçuk Üniversitesi Konya 1988. Adıvar, Adnan, Tarih Boyunca İlim Ve Din, Remzi Kitabevi Ankara 1944. Arslan, Arif, Reenkarnasyon Yeniden Doğuş, Nesil Basım Yayın, 1997, İstanbul.
13 Yeni Selefiye ve Fundamentalizm.
  Ön Hazırlık: Gölcük, Şerafettin, Toprak, Süleyman, Kelam, Selçuk Üniversitesi Konya 1988. Adıvar, Adnan, Tarih Boyunca İlim Ve Din, Remzi Kitabevi Ankara 1944. Arslan, Arif, Reenkarnasyon Yeniden Doğuş, Nesil Basım Yayın, 1997, İstanbul.
14 Genel Değerlendirme
  Ön Hazırlık: Gölcük, Şerafettin, Toprak, Süleyman, Kelam, Selçuk Üniversitesi Konya 1988. Adıvar, Adnan, Tarih Boyunca İlim Ve Din, Remzi Kitabevi Ankara 1944. Arslan, Arif, Reenkarnasyon Yeniden Doğuş, Nesil Basım Yayın, 1997, İstanbul.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Toplumun din hizmeti ve din eğitimi ihtiyacına cevap verebilecek bilgi ve becerileri kazanır. 4
2 İslam dinini temel kaynaklarından araştırabilecek düzeyde Arapça bilgisine sahip olur. 4
3 Alanındaki bilimsel araştırmaları takip edip kullanabilecek ve meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dil (Batı dili) bilgisine sahip olur. 4
4 Din-birey-toplum ilişkilerini doğru bir şekilde anlama ve anlamlandırma yeteneği kazanır. 4
5 Toplumun dinî sosyal hizmet, dinî danışmanlık ve rehberlik ihtiyacına yönelik farkındalık, mesleki bilgi ve beceri sahibi olur. 4
6 Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme ihtiyaçlarını belirleyebilme ve öğrenme süreçlerini programlama ve yönlendirebilme bilgi ve becerisine sahip olur. 4
7 Teoloji ve din bilimleri alanındaki kavramları, düşünceleri, problemleri tanımlayabilme, bilimsel yöntemlerle araştırabilme, verileri sınıflandırma, değerlendirme, yorumlama ve analiz ederek bilimsel sonuçlara ulaşabilme becerisine sahip olur. 5
8 Aktüel dinî meselelere günümüz insanını tatmin edecek düzeyde çözüm üretebilecek bilgi ve becerilere sahip olur. 4
9 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olur. 5
10 Çeşitli boyutlarıyla din olgusu ve dinî hayata ilişkin konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; bilgi birikimini ve sorunların çözümüne ilişkin önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme yetisi kazanır. 4
11 Toplumumuzdaki mezhebî ve dinî farklılıklar karşısında birleştirici, uzlaştırıcı ve hoşgörü temelli bir tutuma sahip olur. 5
12 Günümüz dünyasında yaşanmakta olan dinler ve inanç sistemleri hakkında yeterli bilgi donanımına sahip olur. 4
13 İslam kültür ve medeniyeti hakkında diğer kültür ve medeniyetlerle mukayese edebilecek düzeyde bilgi birikimine sahip olur. 5
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 1 10
Ödev 1 50
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 1 8 8
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 2 2
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 2 2
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 68    
Dersin Akts Kredisi 2    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar Topaloğlu, Aydın, Ateizm Ve Eleştirisi, Diyanet İşleri Başkanlığı Ankara 2003. Kam, Ömer Ferit, Dini Felsefi Sohbetler, Diyanet İşleri.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)