Ders Adı Mukayeseli Halk İnançları
Ders Kodu ILA-573
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 7.Yarıyıl
AKTS 2
Dersi Veren(ler) Nasuh GÜNAY Azize UYGUN Halit Ahmet ÇİFTÇİ
Dersin Yardımcıları Halit Ahmet ÇİFTÇİ
Dersin Öğrenme Çıktıları Halk İnanç kavramları ve ilkeleri.Halk inançlarının Popüler inançların doğası ve özelliklerinin analizlerinin yapılabilmesi
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
- -
Dersin İçeriği Mukayeseli Halk İnançları
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Halk İnançları ile iligili Bilgi sahibi olmak
Dersin Amacı Din anlayışı ile birlikte varlığını devam ettiren popüler inançlar da denilen Halk inançlarını ve uygulamalarını tanıma, yorumlama becerisini kazandırmak
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 İnanç, halk inancı, resmi din, halk dini kavramları, aralarındaki ilişki.
  Ön Hazırlık: Sedat Veyis Örnek, Sivas ve Çevresinde Hayatın Çeşitli Safhaları ile İlgili Batıl İnançların ve Büyüsel İşlemlerin Etnolojik Tahlili, Ankara 1966.
2 Halk inanç ve pratiklerinin devam etme nedenleri.
  Ön Hazırlık: Sedat Veyis Örnek, Sivas ve Çevresinde Hayatın Çeşitli Safhaları ile İlgili Batıl İnançların ve Büyüsel İşlemlerin Etnolojik Tahlili, Ankara 1966.
3 İnsan hayatı ile ilgili inanç ve davranışlar: doğum ile ilgili olanlar
  Ön Hazırlık: Sedat Veyis Örnek, Sivas ve Çevresinde Hayatın Çeşitli Safhaları ile İlgili Batıl İnançların ve Büyüsel İşlemlerin Etnolojik Tahlili, Ankara 1966.
4 İnsan hayatı ile ilgili inanç ve davranışlar: çocukla ilgili olanlar
  Ön Hazırlık: Sedat Veyis Örnek, Sivas ve Çevresinde Hayatın Çeşitli Safhaları ile İlgili Batıl İnançların ve Büyüsel İşlemlerin Etnolojik Tahlili, Ankara 1966.
5 İnsan hayatı ile ilgili inanç ve davranışlar: evlilikle ilgili olanlar
  Ön Hazırlık: Sedat Veyis Örnek, Sivas ve Çevresinde Hayatın Çeşitli Safhaları ile İlgili Batıl İnançların ve Büyüsel İşlemlerin Etnolojik Tahlili, Ankara 1966.
6 İnsan hayatı ile ilgili inanç ve davranışlar: ölümle ilgili olanlar
  Ön Hazırlık: Sedat Veyis Örnek, Sivas ve Çevresinde Hayatın Çeşitli Safhaları ile İlgili Batıl İnançların ve Büyüsel İşlemlerin Etnolojik Tahlili, Ankara 1966.
7 Büyü ve Büyüsel İşlemler
  Ön Hazırlık: Sedat Veyis Örnek, Sivas ve Çevresinde Hayatın Çeşitli Safhaları ile İlgili Batıl İnançların ve Büyüsel İşlemlerin Etnolojik Tahlili, Ankara 1966.
8 Vize
9 Büyü çeşitleri, kara büyü.
  Ön Hazırlık: Sedat Veyis Örnek, Sivas ve Çevresinde Hayatın Çeşitli Safhaları ile İlgili Batıl İnançların ve Büyüsel İşlemlerin Etnolojik Tahlili, Ankara 1966.
10 Yazılı Büyü
  Ön Hazırlık: Sedat Veyis Örnek, Sivas ve Çevresinde Hayatın Çeşitli Safhaları ile İlgili Batıl İnançların ve Büyüsel İşlemlerin Etnolojik Tahlili, Ankara 1966.
11 Yazılı Büyü
  Ön Hazırlık: Sedat Veyis Örnek, Sivas ve Çevresinde Hayatın Çeşitli Safhaları ile İlgili Batıl İnançların ve Büyüsel İşlemlerin Etnolojik Tahlili, Ankara 1966.
12 Nazar ve Nazarlıklar
  Ön Hazırlık: Sedat Veyis Örnek, Sivas ve Çevresinde Hayatın Çeşitli Safhaları ile İlgili Batıl İnançların ve Büyüsel İşlemlerin Etnolojik Tahlili, Ankara 1966.
13 Ateş, Dağ, Ağaç ile ilgili inançlar
  Ön Hazırlık: Sedat Veyis Örnek, Sivas ve Çevresinde Hayatın Çeşitli Safhaları ile İlgili Batıl İnançların ve Büyüsel İşlemlerin Etnolojik Tahlili, Ankara 1966.
14 Veli kültü (Evliyalar, türbeler) ve Genel Değerlendirme
  Ön Hazırlık: Sedat Veyis Örnek, Sivas ve Çevresinde Hayatın Çeşitli Safhaları ile İlgili Batıl İnançların ve Büyüsel İşlemlerin Etnolojik Tahlili, Ankara 1966.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Toplumun din hizmeti ve din eğitimi ihtiyacına cevap verebilecek bilgi ve becerileri kazanır. 4
2 İslam dinini temel kaynaklarından araştırabilecek düzeyde Arapça bilgisine sahip olur. 5
3 Alanındaki bilimsel araştırmaları takip edip kullanabilecek ve meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dil (Batı dili) bilgisine sahip olur. 4
4 Din-birey-toplum ilişkilerini doğru bir şekilde anlama ve anlamlandırma yeteneği kazanır. 5
5 Toplumun dinî sosyal hizmet, dinî danışmanlık ve rehberlik ihtiyacına yönelik farkındalık, mesleki bilgi ve beceri sahibi olur. 4
6 Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme ihtiyaçlarını belirleyebilme ve öğrenme süreçlerini programlama ve yönlendirebilme bilgi ve becerisine sahip olur. 4
7 Teoloji ve din bilimleri alanındaki kavramları, düşünceleri, problemleri tanımlayabilme, bilimsel yöntemlerle araştırabilme, verileri sınıflandırma, değerlendirme, yorumlama ve analiz ederek bilimsel sonuçlara ulaşabilme becerisine sahip olur. 5
8 Aktüel dinî meselelere günümüz insanını tatmin edecek düzeyde çözüm üretebilecek bilgi ve becerilere sahip olur. 5
9 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olur. 4
10 Çeşitli boyutlarıyla din olgusu ve dinî hayata ilişkin konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; bilgi birikimini ve sorunların çözümüne ilişkin önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme yetisi kazanır. 5
11 Toplumumuzdaki mezhebî ve dinî farklılıklar karşısında birleştirici, uzlaştırıcı ve hoşgörü temelli bir tutuma sahip olur. 5
12 Günümüz dünyasında yaşanmakta olan dinler ve inanç sistemleri hakkında yeterli bilgi donanımına sahip olur. 5
13 İslam kültür ve medeniyeti hakkında diğer kültür ve medeniyetlerle mukayese edebilecek düzeyde bilgi birikimine sahip olur. 4
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 1 20
Ödev 1 40
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 12 12
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 78    
Dersin Akts Kredisi 2    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar Ekrem Sarıkçıoğlu, Din Fenomenolojisi, Isparta 2002; Sedat Veyis Örnek, Halk Bilim, Ankara, 1995. Sedat Veyis Örnek, Sivas ve Çevresinde Hayatın Çeşitli Safhaları ile İlgili Batıl İnançların ve Büyüsel İşlemlerin Etnolojik Tahlili, Ankara 1966. Ali Çelik, İslamın kabul ve Reddettiği Halk İnançları, İstanbul 1995. Hikmet Tanyu, Ankara ve Çevresinde Adak ve Adak Yerleri, Ankara, 1967. Harun Güngör, Türk Budun Bilimi, Kayseri, 1998.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)