Ders Adı Tasavvuf Ekolleri
Ders Kodu ILA-575
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 7.Yarıyıl
AKTS 2
Dersi Veren(ler) 1. Prof. Dr. Rifat OKUDAN
Dersin Yardımcıları -
Dersin Öğrenme Çıktıları 1. İslam tarihinde teşekkül eden tasavvufi yapıların genel özellikleri ve tarihçelerini öğrenir.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
- -
Dersin İçeriği İslam tarihi sürecinde oluşan tarikat yapılarının genel özellikleri ve tarihçeleri
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1. Tasavvufi oluşumların özellikleri ve tarihçesinin öğretilmesi
Dersin Amacı Tasavvuf tarihi sürecinde teşekkül eden oluşumların anlatılması
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Yeseviyye Tarîkati
  Ön Hazırlık: Selçuk ERAYDIN, Tasavvuf ve Tarikatlar, İFAV yayınları.
2 Yeseviyye Tarîkati usul ve prensipleri
  Ön Hazırlık: Selçuk ERAYDIN, Tasavvuf ve Tarikatlar, İFAV yayınları.
3 Ahîlik Kurumu
  Ön Hazırlık: Selçuk ERAYDIN, Tasavvuf ve Tarikatlar, İFAV yayınları.
4 Mevleviyye Tarîkati
  Ön Hazırlık: Selçuk ERAYDIN, Tasavvuf ve Tarikatlar, İFAV yayınları.
5 Mevleviyye Tarîkati usul ve prensipleri
  Ön Hazırlık: Selçuk ERAYDIN, Tasavvuf ve Tarikatlar, İFAV yayınları.
6 Nakşibendiyye Tarîkati
  Ön Hazırlık: Selçuk ERAYDIN, Tasavvuf ve Tarikatlar, İFAV yayınları.
7 Nakşibendiyye Tarîkati usul ve prensipleri
  Ön Hazırlık: Selçuk ERAYDIN, Tasavvuf ve Tarikatlar, İFAV yayınları.
8 Halvetiyye Tarîkati
  Ön Hazırlık: Selçuk ERAYDIN, Tasavvuf ve Tarikatlar, İFAV yayınları.
9 Halvetiyye Tarîkati usul ve prensipleri
  Ön Hazırlık: Selçuk ERAYDIN, Tasavvuf ve Tarikatlar, İFAV yayınları.
10 Bayrâmiyye Tarîkati
  Ön Hazırlık: Selçuk ERAYDIN, Tasavvuf ve Tarikatlar, İFAV yayınları.
11 Bayrâmiyye Tarîkati usul ve prensipleri
  Ön Hazırlık: Selçuk ERAYDIN, Tasavvuf ve Tarikatlar, İFAV yayınları.
12 Kâdiriyye Tarîkati
  Ön Hazırlık: Selçuk ERAYDIN, Tasavvuf ve Tarikatlar, İFAV yayınları.
13 Rifâiyye Tarîkati usul ve prensipleri
  Ön Hazırlık: Selçuk ERAYDIN, Tasavvuf ve Tarikatlar, İFAV yayınları.
14 Tasavvufî yapıların genel değerlendirmesi
  Ön Hazırlık: Selçuk ERAYDIN, Tasavvuf ve Tarikatlar, İFAV yayınları.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Toplumun din hizmeti ve din eğitimi ihtiyacına cevap verebilecek bilgi ve becerileri kazanır. 5
2 İslam dinini temel kaynaklarından araştırabilecek düzeyde Arapça bilgisine sahip olur. 5
3 Alanındaki bilimsel araştırmaları takip edip kullanabilecek ve meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dil (Batı dili) bilgisine sahip olur. 4
4 Din-birey-toplum ilişkilerini doğru bir şekilde anlama ve anlamlandırma yeteneği kazanır. 5
5 Toplumun dinî sosyal hizmet, dinî danışmanlık ve rehberlik ihtiyacına yönelik farkındalık, mesleki bilgi ve beceri sahibi olur. 5
6 Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme ihtiyaçlarını belirleyebilme ve öğrenme süreçlerini programlama ve yönlendirebilme bilgi ve becerisine sahip olur. 5
7 Teoloji ve din bilimleri alanındaki kavramları, düşünceleri, problemleri tanımlayabilme, bilimsel yöntemlerle araştırabilme, verileri sınıflandırma, değerlendirme, yorumlama ve analiz ederek bilimsel sonuçlara ulaşabilme becerisine sahip olur. 5
8 Aktüel dinî meselelere günümüz insanını tatmin edecek düzeyde çözüm üretebilecek bilgi ve becerilere sahip olur. 5
9 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olur. 4
10 Çeşitli boyutlarıyla din olgusu ve dinî hayata ilişkin konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; bilgi birikimini ve sorunların çözümüne ilişkin önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme yetisi kazanır. 5
11 Toplumumuzdaki mezhebî ve dinî farklılıklar karşısında birleştirici, uzlaştırıcı ve hoşgörü temelli bir tutuma sahip olur. 5
12 Günümüz dünyasında yaşanmakta olan dinler ve inanç sistemleri hakkında yeterli bilgi donanımına sahip olur. 5
13 İslam kültür ve medeniyeti hakkında diğer kültür ve medeniyetlerle mukayese edebilecek düzeyde bilgi birikimine sahip olur. 5
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 2 2
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 2 2
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 60    
Dersin Akts Kredisi 2    
Ders Notu Selçuk ERAYDIN, Tasavvuf ve Tarikatlar, İFAV yayınları.
Diğer Kaynaklar Selçuk ERAYDIN, Tasavvuf ve Tarikatlar, İFAV yayınları.
Materyal
Dökümanlar Selçuk ERAYDIN, Tasavvuf ve Tarikatlar, İFAV yayınları.
Ödevler Selçuk ERAYDIN, Tasavvuf ve Tarikatlar, İFAV yayınları.
Sınavlar Ara Sınav Final
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)