Ders Adı Nusüs fil-Fıkhi'l Islami (Arapça)
Ders Kodu ILA-580
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 8.Yarıyıl
AKTS 2
Dersi Veren(ler) 2-Adnan KOŞUM 3-Ünal YERLİKAYA
Dersin Yardımcıları Yıldız DEMİR Ahmet Muhammet PEŞE Serap Nurhan ÇAM
Dersin Öğrenme Çıktıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Klasik Fıkıh Metinlerinin ayrıntılı incelenmesi
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri
Dersin Amacı Öğrencinin klasik fıkıh metinlerine olan ilgisini artırmak ve metinleri analiz etme kabiliyetini güçlendirmek.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Birinci ve İkinci klasik döneme (mutekaddimîn ve muteahhirûn) ait fıkıh kitaplarının özellikleri
  Ön Hazırlık: el-Kudûrî, el-Kitâb; el-Mevsılî, el-Muhtâr; İbn Abidin, Reddu’l-Muhtar
2 Kitâbu't-Tahâre
  Ön Hazırlık: el-Kudûrî, el-Kitâb; el-Mevsılî, el-Muhtâr; İbn Abidin, Reddu’l-Muhtar
3 Kitâbu't-Tahâre
  Ön Hazırlık: el-Kudûrî, el-Kitâb; el-Mevsılî, el-Muhtâr; İbn Abidin, Reddu’l-Muhtar
4 Kitâbu's-Salât
  Ön Hazırlık: el-Kudûrî, el-Kitâb; el-Mevsılî, el-Muhtâr; İbn Abidin, Reddu’l-Muhtar
5 Kitâbu’s-Salât
  Ön Hazırlık: el-Kudûrî, el-Kitâb; el-Mevsılî, el-Muhtâr; İbn Abidin, Reddu’l-Muhtar
6 Kitâbu’z-Zekat
  Ön Hazırlık: el-Kudûrî, el-Kitâb; el-Mevsılî, el-Muhtâr; İbn Abidin, Reddu’l-Muhtar
7 Kitâbu’s-Sıyam
  Ön Hazırlık: el-Kudûrî, el-Kitâb; el-Mevsılî, el-Muhtâr; İbn Abidin, Reddu’l-Muhtar
8 Vize
9 Kitabu’l-Hac
  Ön Hazırlık: el-Kudûrî, el-Kitâb; el-Mevsılî, el-Muhtâr; İbn Abidin, Reddu’l-Muhtar
10 Kitâbu’n-Nikah
  Ön Hazırlık: el-Kudûrî, el-Kitâb; el-Mevsılî, el-Muhtâr; İbn Abidin, Reddu’l-Muhtar
11 Kitâbu’n-Nikah
  Ön Hazırlık: el-Kudûrî, el-Kitâb; el-Mevsılî, el-Muhtâr; İbn Abidin, Reddu’l-Muhtar
12 Kitâbu’t-Talak’tan bir bölüm
  Ön Hazırlık: el-Kudûrî, el-Kitâb; el-Mevsılî, el-Muhtâr; İbn Abidin, Reddu’l-Muhtar
13 Kitabu’l-Buyû’dan bir bölüm
  Ön Hazırlık: el-Kudûrî, el-Kitâb; el-Mevsılî, el-Muhtâr; İbn Abidin, Reddu’l-Muhtar
14 Kitabu’l-Cinâyât’tan bir bölüm
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Toplumun din hizmeti ve din eğitimi ihtiyacına cevap verebilecek bilgi ve becerileri kazanır. 4
2 İslam dinini temel kaynaklarından araştırabilecek düzeyde Arapça bilgisine sahip olur. 5
3 Alanındaki bilimsel araştırmaları takip edip kullanabilecek ve meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dil (Batı dili) bilgisine sahip olur. 4
4 Din-birey-toplum ilişkilerini doğru bir şekilde anlama ve anlamlandırma yeteneği kazanır. 5
5 Toplumun dinî sosyal hizmet, dinî danışmanlık ve rehberlik ihtiyacına yönelik farkındalık, mesleki bilgi ve beceri sahibi olur. 4
6 Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme ihtiyaçlarını belirleyebilme ve öğrenme süreçlerini programlama ve yönlendirebilme bilgi ve becerisine sahip olur. 5
7 Teoloji ve din bilimleri alanındaki kavramları, düşünceleri, problemleri tanımlayabilme, bilimsel yöntemlerle araştırabilme, verileri sınıflandırma, değerlendirme, yorumlama ve analiz ederek bilimsel sonuçlara ulaşabilme becerisine sahip olur. 5
8 Aktüel dinî meselelere günümüz insanını tatmin edecek düzeyde çözüm üretebilecek bilgi ve becerilere sahip olur. 5
9 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olur. 4
10 Çeşitli boyutlarıyla din olgusu ve dinî hayata ilişkin konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; bilgi birikimini ve sorunların çözümüne ilişkin önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme yetisi kazanır. 5
11 Toplumumuzdaki mezhebî ve dinî farklılıklar karşısında birleştirici, uzlaştırıcı ve hoşgörü temelli bir tutuma sahip olur. 4
12 Günümüz dünyasında yaşanmakta olan dinler ve inanç sistemleri hakkında yeterli bilgi donanımına sahip olur. 5
13 İslam kültür ve medeniyeti hakkında diğer kültür ve medeniyetlerle mukayese edebilecek düzeyde bilgi birikimine sahip olur. 5
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 2 2
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 2 2
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 74    
Dersin Akts Kredisi 2    
Ders Notu el-Kudûrî, el-Kitâb; el-Mevsılî, el-Muhtâr; İbn Abidin, Reddu’l-Muhtar
Diğer Kaynaklar el-Kudûrî, el-Kitâb; el-Mevsılî, el-Muhtâr; İbn Abidin, Reddu’l-Muhtar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)