Ders Adı Yabancı Dilde Dini Metinler I ( İngilizce)
Ders Kodu ILA-581
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 7.Yarıyıl
AKTS 2
Dersi Veren(ler) İsmail Hakkı GÖKSOY
Dersin Yardımcıları -
Dersin Öğrenme Çıktıları ....................
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
- -
Dersin İçeriği İngilizce çeşitli dini metinlerin okuması yapılır.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri ....................
Dersin Amacı İngilizce dini metinlerde hangi konuların işlendiğinin görülmesi amaçlanır.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Dersin muhtevası, kaynakları ve işlenişi hakkında bilgilendirme.
  Ön Hazırlık: İngilizce-Türkçe sözlük çalışması. Dini metinlerin seçimi
2 Hz. Peygamberin hayatına dair metin çalışması
  Ön Hazırlık: The Life of the Prophet Muhammad by Leila Azzam
3 Hz. Peygamberin hayatına dair metin çalışması
  Ön Hazırlık: he Life of the Prophet Muhammad by Leila Azzam
4 Hz. Peygamberin hayatına dair metin çalışması
  Ön Hazırlık: he Life of the Prophet Muhammad by Leila Azzam
5 Hz. Peygamberin hayatıyla ilgili seçme ayetlerin çalışılması
  Ön Hazırlık: İngilizce Kuran (Yusuf Ali)
6 Hz. Peygamberin hayatıyla ilgili seçme ayetlerin çalışılması
  Ön Hazırlık: İngilizce Kuran (Yusuf Ali)
7 Hz. Peygamberin hayatıyla ilgili seçme ayetlerin çalışılması
  Ön Hazırlık: İngilizce Kuran (Yusuf Ali)
8 Vize sınavının yapılması
  Ön Hazırlık: Vize sınavına hazırlık ve sınav
9 Hz. Peygamberin ailesi hakkında seçme metin çalışılması
  Ön Hazırlık: last.prophet.info
10 Hz. peygamber'in evlilikleri hakkında seçme metin çalışması
  Ön Hazırlık: last.prophet.info
11 Hz. Peygamber'in evlilikleri hakkında seçme metin çalışması
  Ön Hazırlık: last.prophet.info
12 Buhari'den seçme hadis metinlerinin okunması
  Ön Hazırlık: Buhari'nin Sahihi.
13 Buhari'den seçme hadith metinlerinin okunması
  Ön Hazırlık: Buhari'nin Sahihi.
14 Tirmizi'den Hz. Peygamberin şemaili hakkındaki hadislerin okunması
  Ön Hazırlık: Tirmizi'nin eş-Şemail adlı eseri.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Toplumun din hizmeti ve din eğitimi ihtiyacına cevap verebilecek bilgi ve becerileri kazanır. 3
2 İslam dinini temel kaynaklarından araştırabilecek düzeyde Arapça bilgisine sahip olur. 3
3 Alanındaki bilimsel araştırmaları takip edip kullanabilecek ve meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dil (Batı dili) bilgisine sahip olur. 3
4 Din-birey-toplum ilişkilerini doğru bir şekilde anlama ve anlamlandırma yeteneği kazanır. 5
5 Toplumun dinî sosyal hizmet, dinî danışmanlık ve rehberlik ihtiyacına yönelik farkındalık, mesleki bilgi ve beceri sahibi olur. 5
6 Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme ihtiyaçlarını belirleyebilme ve öğrenme süreçlerini programlama ve yönlendirebilme bilgi ve becerisine sahip olur. 4
7 Teoloji ve din bilimleri alanındaki kavramları, düşünceleri, problemleri tanımlayabilme, bilimsel yöntemlerle araştırabilme, verileri sınıflandırma, değerlendirme, yorumlama ve analiz ederek bilimsel sonuçlara ulaşabilme becerisine sahip olur. 5
8 Aktüel dinî meselelere günümüz insanını tatmin edecek düzeyde çözüm üretebilecek bilgi ve becerilere sahip olur. 5
9 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olur. 5
10 Çeşitli boyutlarıyla din olgusu ve dinî hayata ilişkin konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; bilgi birikimini ve sorunların çözümüne ilişkin önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme yetisi kazanır. 5
11 Toplumumuzdaki mezhebî ve dinî farklılıklar karşısında birleştirici, uzlaştırıcı ve hoşgörü temelli bir tutuma sahip olur. 5
12 Günümüz dünyasında yaşanmakta olan dinler ve inanç sistemleri hakkında yeterli bilgi donanımına sahip olur. 5
13 İslam kültür ve medeniyeti hakkında diğer kültür ve medeniyetlerle mukayese edebilecek düzeyde bilgi birikimine sahip olur. 4
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 2 2
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 2 2
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 60    
Dersin Akts Kredisi 2    
Ders Notu Seçme İngilizce dini metinler. İnternet kaynakları. Life of the Prophet Muhammed (Pbuh) The Quran The Hadith texts. lastprophet.info internet sitesi
Diğer Kaynaklar Seçme İngilizce dini metinler. İnternet kaynakları. Life of the Prophet Muhammed (Pbuh) The Quran The Hadith texts. lastprophet.info internet sitesi
Materyal
Dökümanlar Seçme İngilizce dini metinler. İnternet kaynakları. Life of the Prophet Muhammed (Pbuh) The Quran The Hadith texts. lastprophet.info internet sitesi
Ödevler 1.Verilen İngilizce dini metinler üzerinde önceden öğrencilerin hazırlanması ve bilinmeyen kelimelerin çıkarılması istenir. 2. Ödev olarak evde hazırlamak üzere kısa metin tercümeleri verilir.
Sınavlar 1 yarıyıl ve 1 final sınavı
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)