Ders Adı Dini Bilgiler Öğretimi
Ders Kodu ILA-586
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 8.Yarıyıl
AKTS 2
Dersi Veren(ler) Prof. Dr. Ramazan BUYRUKÇU
Dersin Yardımcıları yok
Dersin Öğrenme Çıktıları İnanç, ibadet ve ahlak konularının öğretiminde planlama, uygulama ve değerlendirme teknikleri Öğrenme ve öğretme sürecinde ilke, strateji, yöntem ve teknik bilgi ve becerisi.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
- -
Dersin İçeriği Öğrenme ilkeleri ve öğretim sürecinde, strateji, yöntem ve teknik bilgi ve beceri
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Dersin program öğrenim çıktılarıyla ilişkisi konusunda belirlenen katkı düzeyinin gerçekleştirilmesi.
Dersin Amacı Örgün ve yaygın din eğitimi kurumlarında dini bilgiler öğretimi hakkında bilgi ve beceri kazandırmak
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Öğrenme ve öğretme sürecinde strateji belirleme
  Ön Hazırlık: 1.DEMİREL, Özcan, Öğretim Teknikleri ve Materyal Geliştirme, PegemA Yayınları, Ankara, 2004. 2. BİLGİN, Beyza/SELÇUK, Mualla, Din Öğretimi Özel Öğretim Yöntemleri, Gün Yayıncılık, Ankara, Eylül 2000.
2 Sunuş yoluyla öğretme
  Ön Hazırlık: 1.DEMİREL, Özcan, Öğretim Teknikleri ve Materyal Geliştirme, PegemA Yayınları, Ankara, 2004. 2. BİLGİN, Beyza/SELÇUK, Mualla, Din Öğretimi Özel Öğretim Yöntemleri, Gün Yayıncılık, Ankara, Eylül 2000.
3 Buluş yoluyla öğretme
  Ön Hazırlık: 1.DEMİREL, Özcan, Öğretim Teknikleri ve Materyal Geliştirme, PegemA Yayınları, Ankara, 2004. 2. BİLGİN, Beyza/SELÇUK, Mualla, Din Öğretimi Özel Öğretim Yöntemleri, Gün Yayıncılık, Ankara, Eylül 2000.
4 Araştırma soruşturma yoluyla öğretme
  Ön Hazırlık: 1.DEMİREL, Özcan, Öğretim Teknikleri ve Materyal Geliştirme, PegemA Yayınları, Ankara, 2004. 2. BİLGİN, Beyza/SELÇUK, Mualla, Din Öğretimi Özel Öğretim Yöntemleri, Gün Yayıncılık, Ankara, Eylül 2000.
5 Öğrenim İlkeleri ve kuramları
  Ön Hazırlık: 1.DEMİREL, Özcan, Öğretim Teknikleri ve Materyal Geliştirme, PegemA Yayınları, Ankara, 2004. 2. BİLGİN, Beyza/SELÇUK, Mualla, Din Öğretimi Özel Öğretim Yöntemleri, Gün Yayıncılık, Ankara, Eylül 2000.
6 İnanç öğretimi ilke,yöntem ve teknikleri
  Ön Hazırlık: 1. BİLGİN, Beyza/SELÇUK, Mualla, Din Öğretimi Özel Öğretim Yöntemleri, Gün Yayıncılık, Ankara, Eylül 2000. 2.Tosun, Cemal;Doğan, Recai, İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Özel Öğretim Yöntemleri, PegemA Yayıncılık, Ankara.
7 İbadet öğretimi ilke, yöntem ve teknikleri
  Ön Hazırlık: 1. BİLGİN, Beyza/SELÇUK, Mualla, Din Öğretimi Özel Öğretim Yöntemleri, Gün Yayıncılık, Ankara, Eylül 2000. 2.Tosun, Cemal;Doğan, Recai, İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Özel Öğretim Yöntemleri, PegemA Yayıncılık, Ankara.
8 Ahlak öğretimi ilke, yöntem ve teknikleri
  Ön Hazırlık: 1. BİLGİN, Beyza/SELÇUK, Mualla, Din Öğretimi Özel Öğretim Yöntemleri, Gün Yayıncılık, Ankara, Eylül 2000. 2.Tosun, Cemal;Doğan, Recai, İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Özel Öğretim Yöntemleri, PegemA Yayıncılık, Ankara.
9 Vize sınavı haftası
  Ön Hazırlık: 1. BİLGİN, Beyza/SELÇUK, Mualla, Din Öğretimi Özel Öğretim Yöntemleri, Gün Yayıncılık, Ankara, Eylül 2000. 2.Tosun, Cemal;Doğan, Recai, İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Özel Öğretim Yöntemleri, PegemA Yayıncılık, Ankara.
10 Öğretimde Planlama
  Ön Hazırlık: 1. BİLGİN, Beyza/SELÇUK, Mualla, Din Öğretimi Özel Öğretim Yöntemleri, Gün Yayıncılık, Ankara, Eylül 2000. 2.Tosun, Cemal;Doğan, Recai, İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Özel Öğretim Yöntemleri, PegemA Yayıncılık, Ankara.
11 Günlük ders plan örneğ
  Ön Hazırlık: 1. BİLGİN, Beyza/SELÇUK, Mualla, Din Öğretimi Özel Öğretim Yöntemleri, Gün Yayıncılık, Ankara, Eylül 2000. 2.Tosun, Cemal;Doğan, Recai, İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Özel Öğretim Yöntemleri, PegemA Yayıncılık, Ankara.
12 Yıllık ders plan örneği
  Ön Hazırlık: 1. BİLGİN, Beyza/SELÇUK, Mualla, Din Öğretimi Özel Öğretim Yöntemleri, Gün Yayıncılık, Ankara, Eylül 2000. 2.Tosun, Cemal;Doğan, Recai, İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Özel Öğretim Yöntemleri, PegemA Yayıncılık, Ankara.
13 Eğitimde ölçme ve değerlendirme
  Ön Hazırlık: 1. BİLGİN, Beyza/SELÇUK, Mualla, Din Öğretimi Özel Öğretim Yöntemleri, Gün Yayıncılık, Ankara, Eylül 2000. 2.Tosun, Cemal;Doğan, Recai, İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Özel Öğretim Yöntemleri, PegemA Yayıncılık, Ankara.
14 Sınıf disiplini
  Ön Hazırlık: 1. BİLGİN, Beyza/SELÇUK, Mualla, Din Öğretimi Özel Öğretim Yöntemleri, Gün Yayıncılık, Ankara, Eylül 2000. 2.Tosun, Cemal;Doğan, Recai, İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Özel Öğretim Yöntemleri, PegemA Yayıncılık, Ankara.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Toplumun din hizmeti ve din eğitimi ihtiyacına cevap verebilecek bilgi ve becerileri kazanır. 5
2 İslam dinini temel kaynaklarından araştırabilecek düzeyde Arapça bilgisine sahip olur. 3
3 Alanındaki bilimsel araştırmaları takip edip kullanabilecek ve meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dil (Batı dili) bilgisine sahip olur. 4
4 Din-birey-toplum ilişkilerini doğru bir şekilde anlama ve anlamlandırma yeteneği kazanır. 3
5 Toplumun dinî sosyal hizmet, dinî danışmanlık ve rehberlik ihtiyacına yönelik farkındalık, mesleki bilgi ve beceri sahibi olur. 5
6 Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme ihtiyaçlarını belirleyebilme ve öğrenme süreçlerini programlama ve yönlendirebilme bilgi ve becerisine sahip olur. 5
7 Teoloji ve din bilimleri alanındaki kavramları, düşünceleri, problemleri tanımlayabilme, bilimsel yöntemlerle araştırabilme, verileri sınıflandırma, değerlendirme, yorumlama ve analiz ederek bilimsel sonuçlara ulaşabilme becerisine sahip olur. 4
8 Aktüel dinî meselelere günümüz insanını tatmin edecek düzeyde çözüm üretebilecek bilgi ve becerilere sahip olur. 4
9 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olur. 5
10 Çeşitli boyutlarıyla din olgusu ve dinî hayata ilişkin konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; bilgi birikimini ve sorunların çözümüne ilişkin önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme yetisi kazanır. 3
11 Toplumumuzdaki mezhebî ve dinî farklılıklar karşısında birleştirici, uzlaştırıcı ve hoşgörü temelli bir tutuma sahip olur. 4
12 Günümüz dünyasında yaşanmakta olan dinler ve inanç sistemleri hakkında yeterli bilgi donanımına sahip olur. 5
13 İslam kültür ve medeniyeti hakkında diğer kültür ve medeniyetlerle mukayese edebilecek düzeyde bilgi birikimine sahip olur. 4
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 30
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 70
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 1 2 2
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 2 2
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 2 2
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 76    
Dersin Akts Kredisi 2    
Ders Notu 1.DEMİREL, Özcan, Öğretim Teknikleri ve Materyal Geliştirme, PegemA Yayınları, Ankara, 2004. 2. BİLGİN, Beyza/SELÇUK, Mualla, Din Öğretimi Özel Öğretim Yöntemleri, Gün Yayıncılık, Ankara, Eylül 2000. 3. KÜÇÜKAHMET, Leyla, Öğretim İlke ve Yöntemleri, Gazi Büro Kitapevi, Ankara, 1994. 4. AYDIN; Mehmet Zeki, Din Öğretiminde Yöntemler, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, Nisan 2004. 5. ÖCAL Mustafa din Eğitimi ve Öğretiminde Metodlar, Ankara 1990
Diğer Kaynaklar 1.DEMİREL, Özcan, Öğretim Teknikleri ve Materyal Geliştirme, PegemA Yayınları, Ankara, 2004. 2. BİLGİN, Beyza/SELÇUK, Mualla, Din Öğretimi Özel Öğretim Yöntemleri, Gün Yayıncılık, Ankara, Eylül 2000. 3. KÜÇÜKAHMET, Leyla, Öğretim İlke ve Yöntemleri, Gazi Büro Kitapevi, Ankara, 1994. 4. AYDIN; Mehmet Zeki, Din Öğretiminde Yöntemler, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, Nisan 2004. 5. ÖCAL Mustafa din Eğitimi ve Öğretiminde Metodlar, Ankara 1990
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)