Ders Adı Türk Modernleşmesi ve Din
Ders Kodu ILA-587
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 7.Yarıyıl
AKTS 2
Dersi Veren(ler) Kemaleddin TAŞ
Dersin Yardımcıları -
Dersin Öğrenme Çıktıları Din kurumunun tanımını öğrenir. Devlet kurumunun tanımını öğrenir. Din ve devlet ilişkilerinin önemini öğrenir.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
- -
Dersin İçeriği Modernleşme ile ilgili kavram ve teoriler; modernleşmenin parametreleri; Batı dünyasının modernleşme tarihi; Osmanlı dönemi modernleşme hareketleri: Batıcılık, İslamcılık, Türkçülük; Cumhuriyet dönemi Türk modernleşmesi
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Dersin program öğrenim çıktılarıyla ilişkisi konusunda belirlenen katkı düzeyinin gerçekleştirilmesi.
Dersin Amacı Modernleşme ile ilgili kavram ve teoriler hakkında bilgi vermek. Modernleşmenin Batıdaki tarihi sürecini ve dönüm noktalarını açıklamak. Osmanlıdan günümüze Türk modernleşmesinin içeriği, aşamaları ve dinamiklerini yorumlamak.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Değişim süreçlerinin sosyolojisi
  Ön Hazırlık: Mehmet Akgül, Türk Modernleşmesi ve Din
2 Türk toplumu ve değişim
  Ön Hazırlık: Mehmet Akgül, Türk Modernleşmesi ve Din
3 Sosyal değişme ve din
  Ön Hazırlık: Mehmet Akgül, Türk Modernleşmesi ve Din
4 Modernleşmenin kavramsal çerçevesi
  Ön Hazırlık: Mehmet Akgül, Türk Modernleşmesi ve Din
5 Modernleşmenin parametreleri
  Ön Hazırlık: Mehmet Akgül, Türk Modernleşmesi ve Din
6 Batı dünyasında modernleşmenin tarihi aşamaları
  Ön Hazırlık: Mehmet Akgül, Türk Modernleşmesi ve Din
7 Vize sınavı
  Ön Hazırlık: Mehmet Akgül, Türk Modernleşmesi ve Din
8 Değişim süreci ve din bağlamında Tanzimat Dönemi
  Ön Hazırlık: Mehmet Akgül, Türk Modernleşmesi ve Din
9 Türk Modernleşmesi ve Din: Batıcılık ve Din
  Ön Hazırlık: Mehmet Akgül, Türk Modernleşmesi ve Din
10 Türk Modernleşmesi ve Din: İslamcılık ve Din
  Ön Hazırlık: Mehmet Akgül, Türk Modernleşmesi ve Din
11 Türk Modernleşmesi ve Din: Türkçülük ve Din
  Ön Hazırlık: Mehmet Akgül, Türk Modernleşmesi ve Din
12 Cumhuriyet dönemi Türk modernleşmesi ve Din:1923-1950
  Ön Hazırlık: Mehmet Akgül, Türk Modernleşmesi ve Din
13 Cumhuriyet dönemi Türk modernleşmesi ve Din:1950-1980
  Ön Hazırlık: Mehmet Akgül, Türk Modernleşmesi ve Din
14 Cumhuriyet dönemi Türk modernleşmesi ve Din:1980 ve sonrası
  Ön Hazırlık: Mehmet Akgül, Türk Modernleşmesi ve Din
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Toplumun din hizmeti ve din eğitimi ihtiyacına cevap verebilecek bilgi ve becerileri kazanır. 3
2 İslam dinini temel kaynaklarından araştırabilecek düzeyde Arapça bilgisine sahip olur. 4
3 Alanındaki bilimsel araştırmaları takip edip kullanabilecek ve meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dil (Batı dili) bilgisine sahip olur. 5
4 Din-birey-toplum ilişkilerini doğru bir şekilde anlama ve anlamlandırma yeteneği kazanır. 4
5 Toplumun dinî sosyal hizmet, dinî danışmanlık ve rehberlik ihtiyacına yönelik farkındalık, mesleki bilgi ve beceri sahibi olur. 5
6 Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme ihtiyaçlarını belirleyebilme ve öğrenme süreçlerini programlama ve yönlendirebilme bilgi ve becerisine sahip olur. 5
7 Teoloji ve din bilimleri alanındaki kavramları, düşünceleri, problemleri tanımlayabilme, bilimsel yöntemlerle araştırabilme, verileri sınıflandırma, değerlendirme, yorumlama ve analiz ederek bilimsel sonuçlara ulaşabilme becerisine sahip olur. 4
8 Aktüel dinî meselelere günümüz insanını tatmin edecek düzeyde çözüm üretebilecek bilgi ve becerilere sahip olur. 5
9 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olur. 4
10 Çeşitli boyutlarıyla din olgusu ve dinî hayata ilişkin konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; bilgi birikimini ve sorunların çözümüne ilişkin önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme yetisi kazanır. 4
11 Toplumumuzdaki mezhebî ve dinî farklılıklar karşısında birleştirici, uzlaştırıcı ve hoşgörü temelli bir tutuma sahip olur. 5
12 Günümüz dünyasında yaşanmakta olan dinler ve inanç sistemleri hakkında yeterli bilgi donanımına sahip olur. 5
13 İslam kültür ve medeniyeti hakkında diğer kültür ve medeniyetlerle mukayese edebilecek düzeyde bilgi birikimine sahip olur. 5
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 60
Kısa Sınav 2 20
Ödev 2 20
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 2 1 2
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 78    
Dersin Akts Kredisi 2    
Ders Notu Mehmet Akgül, Türk Modernleşmesi ve Din
Diğer Kaynaklar Mehmet Akgül, Türk Modernleşmesi ve Din
Materyal
Dökümanlar Mehmet Akgül, Türk Modernleşmesi ve Din
Ödevler Şerif Mardin, Türk Modernleşmesi Erol Güngör, İslam'ın Bugünkü Meseleleri
Sınavlar İki kısa sınav, iki ödev, bir ara sınav ve bir final sınavı
Materyal Diğer -
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)