Ders Adı Türk Kültüründe Hadis
Ders Kodu ILA-588
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 8.Yarıyıl
AKTS 2
Dersi Veren(ler) 2-Nuri TUĞLU
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Dersin öğrenme çıktılarının ele alınması
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Hadis tarihi ve Hadis metinlerini araştırma, anlam ve yorumlama çerçevesinde doğru bir şekilde anlayabilmektir.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Türk kültüründe Hadis Anlayışının kavratılması
Dersin Amacı Kur'an (Kur'an) ve Hadis'in ana öğretileri ve temalarını belirlemek ve bunların tarihsel ve teolojik önemini açıklamak
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 İslam Hadis Düşüncesinin gelişimi
  Ön Hazırlık: Nuri Tuğlu, Türk Kültüründe Hadis kitabı
2 İslam Hadis Düşüncesinin gelişimi
  Ön Hazırlık: Nuri Tuğlu, Türk Kültüründe Hadis kitabı
3 İslam Hadis Düşüncesinin gelişimi
  Ön Hazırlık: Nuri Tuğlu, Türk Kültüründe Hadis kitabı
4 İslam Hadis Düşüncesinin gelişimi
  Ön Hazırlık: Nuri Tuğlu, Türk Kültüründe Hadis kitabı
5 İslam Hadis Düşüncesinin gelişimi
  Ön Hazırlık: Nuri Tuğlu, Türk Kültüründe Hadis kitabı
6 İslam Hadis Düşüncesinin gelişimi
  Ön Hazırlık: Nuri Tuğlu, Türk Kültüründe Hadis kitabı
7 Vize
8 Hadis Kültürü başlangıç
  Ön Hazırlık: Nuri Tuğlu, Türk Kültüründe Hadis kitabı
9 Hadis Kültürü oluşumu
  Ön Hazırlık: Nuri Tuğlu, Türk Kültüründe Hadis kitabı
10 Hadis Kültürü ve Kuran
  Ön Hazırlık: Nuri Tuğlu, Türk Kültüründe Hadis kitabı
11 Hadis Kültürü
  Ön Hazırlık: Nuri Tuğlu, Türk Kültüründe Hadis kitabı
12 Hadis Kültürü ve İslam Toplumu
  Ön Hazırlık: Nuri Tuğlu, Türk Kültüründe Hadis kitabı
13 Hadis Kültürü ve Türk Dünyası
  Ön Hazırlık: Nuri Tuğlu, Türk Kültüründe Hadis kitabı
14 Hadis Kültürü ve Türk Dünyası
  Ön Hazırlık: Nuri Tuğlu, Türk Kültüründe Hadis kitabı
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Toplumun din hizmeti ve din eğitimi ihtiyacına cevap verebilecek bilgi ve becerileri kazanır. 4
2 İslam dinini temel kaynaklarından araştırabilecek düzeyde Arapça bilgisine sahip olur. 5
3 Alanındaki bilimsel araştırmaları takip edip kullanabilecek ve meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dil (Batı dili) bilgisine sahip olur. 5
4 Din-birey-toplum ilişkilerini doğru bir şekilde anlama ve anlamlandırma yeteneği kazanır. 4
5 Toplumun dinî sosyal hizmet, dinî danışmanlık ve rehberlik ihtiyacına yönelik farkındalık, mesleki bilgi ve beceri sahibi olur. 5
6 Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme ihtiyaçlarını belirleyebilme ve öğrenme süreçlerini programlama ve yönlendirebilme bilgi ve becerisine sahip olur. 4
7 Teoloji ve din bilimleri alanındaki kavramları, düşünceleri, problemleri tanımlayabilme, bilimsel yöntemlerle araştırabilme, verileri sınıflandırma, değerlendirme, yorumlama ve analiz ederek bilimsel sonuçlara ulaşabilme becerisine sahip olur. 5
8 Aktüel dinî meselelere günümüz insanını tatmin edecek düzeyde çözüm üretebilecek bilgi ve becerilere sahip olur. 4
9 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olur. 5
10 Çeşitli boyutlarıyla din olgusu ve dinî hayata ilişkin konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; bilgi birikimini ve sorunların çözümüne ilişkin önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme yetisi kazanır. 4
11 Toplumumuzdaki mezhebî ve dinî farklılıklar karşısında birleştirici, uzlaştırıcı ve hoşgörü temelli bir tutuma sahip olur. 5
12 Günümüz dünyasında yaşanmakta olan dinler ve inanç sistemleri hakkında yeterli bilgi donanımına sahip olur. 5
13 İslam kültür ve medeniyeti hakkında diğer kültür ve medeniyetlerle mukayese edebilecek düzeyde bilgi birikimine sahip olur. 5
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 50
Kısa Sınav 1 20
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 1 30
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 1 14
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 2 10 20
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 2 2
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 2 2
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 66    
Dersin Akts Kredisi 2    
Ders Notu Nuri Tuğlu, Türk Kültüründe Hadis, Rağbet Yayınları.
Diğer Kaynaklar Nuri Tuğlu, Türk Kültüründe Hadis, Rağbet Yayınları.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)