Ders Adı Türk Tasavvuf Edebiyatı
Ders Kodu ILA-590
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 8.Yarıyıl
AKTS 2
Dersi Veren(ler) Prof. Dr. Rifat OKUDAN
Dersin Yardımcıları -
Dersin Öğrenme Çıktıları Alana ait kuramsal ve uygulamaya dönük kapsamlı içerik bilgisine sahiptir. Alana ait formasyonu, uygulama alanına dönüştürebilir.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
- -
Dersin İçeriği Tasavvufun Dindeki alanı, sınırları, özellikleri ve diğer disiplinlerden farkı, kaynakları, tarihi safhaları, ekolleri, temsilcileri ve temel meseleleri.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Dersin program öğrenim çıktılarıyla ilişkisi konusunda belirlenen katkı düzeyinin gerçekleştirilmesi.
Dersin Amacı Geçmişte ve günümüzde sufi ve tasavvuf kelimelerinin etimolojik kaynağı üzerinde ileri sürülen görüşler, sufilerin tasavvufun mahiyeti üzerindeki görüşleri
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Aksaray olanlar şeyhi İbrâhim Efendi'nin Tasavvuf Manzûmesi, 1-5 arası beyitlerin tercüme ve şerhi
  Ön Hazırlık: Selçuk ERAYDIN, Tasavvuf ve Tarikatlar, İFAV yayınları.
2 Aksaray olanlar şeyhi İbrâhim Efendi'nin Tasavvuf Manzûmesi, 5-10 arası beyitlerin tercüme ve şerhi
  Ön Hazırlık: Selçuk ERAYDIN, Tasavvuf ve Tarikatlar, İFAV yayınları.
3 Aksaray olanlar şeyhi İbrâhim Efendi'nin Tasavvuf Manzûmesi, 10-15 arası beyitlerin tercüme ve şerhi
  Ön Hazırlık: Selçuk ERAYDIN, Tasavvuf ve Tarikatlar, İFAV yayınları.
4 Aksaray olanlar şeyhi İbrâhim Efendi'nin Tasavvuf Manzûmesi, 15-20 arası beyitlerin tercüme ve şerhi
  Ön Hazırlık: Selçuk ERAYDIN, Tasavvuf ve Tarikatlar, İFAV yayınları.
5 Aksaray olanlar şeyhi İbrâhim Efendi'nin Tasavvuf Manzûmesi, 20-25 arası beyitlerin tercüme ve şerhi
  Ön Hazırlık: Selçuk ERAYDIN, Tasavvuf ve Tarikatlar, İFAV yayınları.
6 Mevlânâ'nın Mesnevî isimli eseri, 1-6 arası beyitlerin tercüme ve şerhi
  Ön Hazırlık: Selçuk ERAYDIN, Tasavvuf ve Tarikatlar, İFAV yayınları.
7 Mevlânâ'nın Mesnevî isimli eseri, 6-12 arası beyitlerin tercüme ve şerhi
  Ön Hazırlık: Selçuk ERAYDIN, Tasavvuf ve Tarikatlar, İFAV yayınları.
8 Mevlânâ'nın Mesnevî isimli eseri, 12-18 arası beyitlerin tercüme ve şerhi
  Ön Hazırlık: Selçuk ERAYDIN, Tasavvuf ve Tarikatlar, İFAV yayınları.
9 Fuzûlî'nin Su Kasîdesi, 1-5 arası beyitlerin tercüme ve şerhi
  Ön Hazırlık: Selçuk ERAYDIN, Tasavvuf ve Tarikatlar, İFAV yayınları.
10 Fuzûlî'nin Su Kasîdesi, 5-10 arası beyitlerin tercüme ve şerhi
  Ön Hazırlık: Selçuk ERAYDIN, Tasavvuf ve Tarikatlar, İFAV yayınları.
11 Fuzûlî'nin Su Kasîdesi, 10-15 arası beyitlerin tercüme ve şerhi
  Ön Hazırlık: Selçuk ERAYDIN, Tasavvuf ve Tarikatlar, İFAV yayınları.
12 Fuzûlî'nin Su Kasîdesi, 15-20 arası beyitlerin tercüme ve şerhi
  Ön Hazırlık: Selçuk ERAYDIN, Tasavvuf ve Tarikatlar, İFAV yayınları.
13 Fuzûlî'nin Su Kasîdesi, 20-26 arası beyitlerin tercüme ve şerhi
  Ön Hazırlık: Selçuk ERAYDIN, Tasavvuf ve Tarikatlar, İFAV yayınları.
14 Fuzûlî'nin Su Kasîdesi, 26-32 arası beyitlerin tercüme ve şerhi
  Ön Hazırlık: Selçuk ERAYDIN, Tasavvuf ve Tarikatlar, İFAV yayınları.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Toplumun din hizmeti ve din eğitimi ihtiyacına cevap verebilecek bilgi ve becerileri kazanır. 5
2 İslam dinini temel kaynaklarından araştırabilecek düzeyde Arapça bilgisine sahip olur. 5
3 Alanındaki bilimsel araştırmaları takip edip kullanabilecek ve meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dil (Batı dili) bilgisine sahip olur. 5
4 Din-birey-toplum ilişkilerini doğru bir şekilde anlama ve anlamlandırma yeteneği kazanır. 5
5 Toplumun dinî sosyal hizmet, dinî danışmanlık ve rehberlik ihtiyacına yönelik farkındalık, mesleki bilgi ve beceri sahibi olur. 5
6 Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme ihtiyaçlarını belirleyebilme ve öğrenme süreçlerini programlama ve yönlendirebilme bilgi ve becerisine sahip olur. 5
7 Teoloji ve din bilimleri alanındaki kavramları, düşünceleri, problemleri tanımlayabilme, bilimsel yöntemlerle araştırabilme, verileri sınıflandırma, değerlendirme, yorumlama ve analiz ederek bilimsel sonuçlara ulaşabilme becerisine sahip olur. 5
8 Aktüel dinî meselelere günümüz insanını tatmin edecek düzeyde çözüm üretebilecek bilgi ve becerilere sahip olur. 5
9 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olur. 5
10 Çeşitli boyutlarıyla din olgusu ve dinî hayata ilişkin konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; bilgi birikimini ve sorunların çözümüne ilişkin önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme yetisi kazanır. 5
11 Toplumumuzdaki mezhebî ve dinî farklılıklar karşısında birleştirici, uzlaştırıcı ve hoşgörü temelli bir tutuma sahip olur. 5
12 Günümüz dünyasında yaşanmakta olan dinler ve inanç sistemleri hakkında yeterli bilgi donanımına sahip olur. 5
13 İslam kültür ve medeniyeti hakkında diğer kültür ve medeniyetlerle mukayese edebilecek düzeyde bilgi birikimine sahip olur. 5
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 5 5
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 85    
Dersin Akts Kredisi 2    
Ders Notu Konevi, Futuhat-ı Mekkiye, Serraç, Füsusu'l-Hikem, Selçuk ERAYDIN, Tasavvuf ve Tarikatlar, İFAV yayınları.
Diğer Kaynaklar Konevi, Futuhat-ı Mekkiye, Serraç, Füsusu'l-Hikem, Selçuk ERAYDIN, Tasavvuf ve Tarikatlar, İFAV yayınları.
Materyal
Dökümanlar Konevi, Futuhat-ı Mekkiye, Serraç, Füsusu'l-Hikem, Selçuk ERAYDIN, Tasavvuf ve Tarikatlar, İFAV yayınları.
Ödevler Selçuk ERAYDIN, Tasavvuf ve Tarikatlar, İFAV yayınları.
Sınavlar
Materyal Diğer Mid-term Exam Final
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)